Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola pedagogiem skaidros, kā vadīt mācīšanās procesus attālināti

Mācību priekšmeta apguve attālināti, tās didaktiskie principi un tehniskais izpildījums, izmantojot Microsoft Teams/klase/


Programmas mērķauditorija: to vispārējās un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, metodiķi un citi pedagoģiskie darbinieki, kuri savu mācību priekšmetu māca attālināti. 

Programmas apjoms stundās: 12 mācību stundas (tālmācībā). 

Dalībnieku skaits: ne mazāk par 25 personām grupā. 

Programmas norises laiks: pēc vienošanās. 

Mācību valoda: latviešu, krievu vai angļu. 

Programmas anotācija:Ņemot vērā attālināto mācību specifiku, pedagogiem un izglītojamajiem ir iespēja veidot individuālu dzīvesveidu un mācību grafiku. Mācīties attālināti nozīmē iespēju pedagoga un izglītojamā darba ritmu plānot, netraucējot citām prioritātēm, kā arī citām neprognozējamām situācijām- vīrusu epidēmijām, politiski, ekonomiski un ģeogrāfiski neparedzamām situācijām. Turklāt mācības ar Microsoft Teams/klase/ starpniecību attālinātās mācībās sniedz tādas pašas iespējas kā klātienē. Programmas aktualitāti nosaka mūsdienās pedagogiem nepieciešamā digitālā pratība, informācijas pārvaldība, radošums un mūsdienīgas inovācijas mūžizglītības jomā. Programmas apguves nosacījums: sava mācību priekšmeta satura 100% digitalizācija un kādas mācību tēmas mācīšanas/mācīšanās tehniskā izpildījuma demonstrācija attālinātā veidā, ievērojot mācīšanas/mācīšanās didaktiskos un metodoloģiskos pamatprincipus. 

Programmas mērķis: pilnveidot pedagogam nepieciešamās digitāli metodoloģiskās prasmes, iemaņas un kompetences savu mācību priekšmetu mācīt attālināti neatkarīgi no ārējiem apstākļiem. 

Programmas uzdevums: Apgūt praktiskas iemaņas savu mācību priekšmetu mācīt/mācīties attālinātā veidā, nodrošinot mācību saturu 100% digitālā formātā, izkopt prasmi to radoši pielietot mācību darbā un apgūt prasmes pielietot visas tehniskās iespējas, kas nepieciešamas, lai izglītojamie attālināti apgūtu mācību saturu. 

Programmas saturs: Attālinātu mācību kvalitātes nodrošināšanas būtības skaidrojums, didaktiski metodoloģiskie principi. Uzdoto darbu  pārbaudes mehānismi un to metodoloģiskie principi. Mājas darbu un patstāvīgo darbu izpildes kontrole un sadarbības iespējas. Vebināru vadīšana, tā didaktiskais skaidrojums, to ierakstīšana, un tehniskais izpildījums. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana attālinātajās mācībās, to principi un metodoloģiskie aspekti. Un tamlīdzīgas tēmas.

Maksa: 2.90 EUR par stundu jeb 34,80 EUR par programmas apguvi

Programmas vadītājs: Kaspars Bikše, izglītības metodiķis, pedagogs, psiholoģijas maģistrs. 

P.S.  Atšķirībā no citām platformām, kur skolotājs vienkārši nosūta  daudzum daudz materiālu, Microsoft Teams/klase/ ir elastīgs rīks ērtai sadarbībai starp pedagogu un izglītojamajiem, kas vairāk vai mazāk dod vēl iespēju uzturēt savstarpēju pedagoģisko komunikāciju. Integrētas videonodarbību iespējas, kurās jebkurā brīdī var ieslēgt un izslēgt video režīmu. Video nodarbību laikā, kurā piedalās vairāki izglītojami, ir iespēja vienlaicīgi vairākiem izglītojamajiem uzdot katram savu jautājumu, kuru redz tikai tas, kuram attiecīgais jautājums uzdots- pārējie neredz un nedzird. Video nodarbības var ierakstīt pilnībā- no sākuma līdz beigām, tās saglabāt Stream programmā. Pedagogs var demonstrēt visu, ko vajag parādīt savā datorā (praktiski aizvieto interaktīvo tāfeli). Ir iespēja skolotāja darbvirsmu kopīgot ar izglītojamo ierīču dabavirsmām- tādējādi pedagogs var pārliecināties izglītojamo veikumu viņu datoros vai viedierīcēs. Mācību materiāliem neierobežota krātuve. Pateicīga pārbaudes darbu izveidei ar automātisku pārbaudi un uzskaiti. Viss vienkopus, kas vien nepieciešams attālinātām mācībām, tikai pedagogam un izglītojamajam attiecīgās izglītības iestādē IT sistēmā ir nepieciešams e-pasts, kur, atverot savu darba e-pastu, ir atrodams Microsot Team/klase. Nav nepieciešams vienlaikus izmantot vairākas platformas, jo iekļauj tiešsaistes Word, Excel, PowerPoint, plānotāju, integrētu vikipēdiju, Youtube, ērti ievietot attēlus, veidot wiki (ļauj lietotājiem pievienot saturu, kā arī labot to un kolektīvi papildināt) ierunāt audio (video), sarunas laikā, mainoties runātājam, automātiski pārslēdzas uz nākamo runātāju, nevēlamos dalībniekus jebkurā brīdī var “apklusināt”. Teams šobrīd ir vienīgā platforma, kur attālināti pedagoga vadībā var veikt arī grupu darbus. 

Pieteikšanāskanceleja@pedagogs.lv 

Tālruņa numurs: 28320454 

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart