Jāņem vērā ieguldītais darbs: izmaiņas skolēna vērtēšanā attālināto mācību laikā

Attālināto mācību laikā ir ieviestas dažādas korekcijas mācību vielu apgūšanas procesā – tajā skaitā arī vērtēšanas principos. Turpinājumā iepazīstinām ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) publicētajām vadlīnijām skolēnu/audzēkņu mācību snieguma vērtēšanai attālināto mācību laikā vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ko izstrādājusi “Skola 2030” kopā ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

Powered by WPeMatico

Show Buttons
Hide Buttons
Cart