Vārda dienas: Artūrs, Artis , Arčijs, Ārčijs, Arčils, Arsenijs, Arsēnijs, Arsens, Arsēns, Arsentijs, Artijs, Artiks, Arts, Arturs, Artuss, Mečeslavs, Mečislava, Mečislavs, Palmira, Palmīra, Paloma, Pamela

Jaunatnes jomas organizācijām iespēja saņemt kvalitātes zīmi attālināti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka šobrīd Eiropas Savienības (ES) programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi var saņemt attālināti. Tās ieguvēji līdz 7. maijam var pieteikt brīvprātīgā un darba projektus programmas 2. projektu konkursam, pretendējot uz finansiālu atbalstu savu projektu īstenošanai. Šogad programmas kopējais finansējums ir vairāk nekā 1.6 miljoni eiro.

Organizācijas, kas vēlas pieteikt un īstenot projektus programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss, līdz aprīļa beigām kvalitātes zīmes saņemšanas procesu var veikt attālināti. Iegūtā kvalitātes zīme dod iespēju pieteikt savu ideju projektu konkursā, un uzņemt vai nosūtīt jauniešus brīvprātīgā darba vai darba projektos, kā arī nosūtīt jauniešu stažēšanās projektos uz citām valstīm. Gada sākumā kvalitātes zīmi saņēma Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centrs, kas ar programmas finansiālu atbalstu plāno uzņemt ārvalstu brīvprātīgā darba veicējus.

“Vēlējāmies uzņemt ārvalstu brīvprātīgos, šādi popularizējot solidaritāti kā vērtību mūsu skolā, kurā mācās jaunieši ar dažādiem fiziskiem un garīgiem traucējumiem. Kvalitātes zīmes iegūšana mums bija kā starta punkts, kas apliecināja, ka mūsu izglītības iestāde ir atbilstoši sagatavojusies, lai uzsāktu īstenot programmas projektus. Mūsu ilgtermiņa mērķis ir motivēt skolēnus uzdrīkstēties iesaistīties dažādos projektos un brīvprātīgajā darbā. Vēlamies parādīt, ka ikvienam ir iespēja doties uz ārzemēm un apgūt jaunas prasmes un kompetences,” stāsta Beāte Tetere, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra metodiķe.

“Laikā, kad ārkārtas situācija liek mums visiem palikt mājās, iesakām laiku izmantot lietderīgi, lai vēlāk varētu īstenot jauniešiem un viņu izaugsmei jēgpilnus projektus. Šobrīd, kad ar organizācijām sazināmies attālināti, kvalitātes zīmi iegūt ir kļuvis vēl vienkāršāk. Lai organizācijām piešķirtu kvalitātes zīmi, veicam intervijas ar organizācijas pārstāvjiem, tai skaitā iztaujājam projektu koordinatorus, potenciālos mentorus. Jau tagad redzam, ka daudzas organizācijas steidz šo iespēju izmantot, jo kvalitātes zīmes iegūšanas process patlaban ir iniciēts divpadsmit organizācijām,” saka Maija Kolberga, JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja.

Šogad kvalitātes zīmi jau ir saņēmušas 5 organizācijas. To vidū ir gan nevalstiskās organizācijas, gan izglītības iestādes, gan uzņēmumi. Kopš 2014. gada kopumā piešķirtas 275 kvalitātes zīmes, kur 155 piešķirtas pirmo reizi, bet 120 organizācijām kvalitātes zīmes statuss ir atjaunots.

Šī gada ietvaros paredzēti trīs programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursi, ar kopējo budžetu 1 687 781,00 eiro miljonu eiro apmērā. Projektu pieteikumus 2. projektu konkursā var iesniegt līdz 7. maijam, projektu īstenošanu sākot 2020. gada nogalē. Nākamajā un pēdējā šī gada projektu konkursā pieteikumus varēs iesniegt līdz 1. oktobrim.

Vairāk par kvalitātes zīmi un programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursiem var uzzināt JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

Par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Programmā var piedalīties: jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē, un  Latvijā reģistrētas juridiskās personas (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u.c.), kas jau strādā vai vēlas strādāt sabiedrības labā un ir saņēmusi Kvalitātes zīmi. Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” tiks īstenota laikā no 2018.-2020.gadam, un tās kopējais finansējums ir 375 600 000 euro.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.


Plašāka informācija

Laura Bringina
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr. 67356251
e-pasts: laura.bringina@jaunatne.gov.lv

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart