Skolotāji jau mēnesi meklē labākos risinājumus attālināta mācību procesa nodrošināšanai

Mikrofonu ieslēdz tikai runātājs jeb padomi attālinātam mācību procesam

Skolotāji un izglītības eksperti jau mēnesi meklē labākos risinājumus attālināta mācību procesa nodrošināšanai ar mērķi pietuvināt izglītības kvalitāti klātienes nodarbībām. Vai tas ir iespējams un ko vēl uzlabot? Samsung Skola nākotnei eksperti sagatavojuši attālinātas mācīšanas ieteikumus, kas varētu skolotājiem palīdzēt pilnveidot tālmācības procesu un smelties iedvesmu.  

“Nav iespējams tiešsaistē atkārtot ierastu rītu skolā, kur ir visi nepieciešamie rekvizīti, mācību materiāli, skolotājs un skolēni atrodas tiešā kontaktā, un galu gala arī pati vide noskaņo mācību procesam.  Tomēr arī attālināti organizēta stunda var būt tikpat efektīva kā klātienes nodarbība, ja vien izmantojam visas iespējas, apgūstam jaunas prasmes, rīkus un atvērti meklējam radošus risinājumus,” saka Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

  1. Piemērota platforma un laicīgs ielūgums uz katru stundu

Skolotājiem būtu jāatrod sev ērtākā un skolēniem saprotamākā tiešsaistes saziņas platforma, kur vienlaikus var pievienoties visi klases bērni. Visbiežāk tiek izmantotas Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Zoom, taču pirms tam vērts tos izmēģināt un apjautāties arī skolēniem. Tikpat nozīmīga ir plānošana un laicīgs ielūgums uz katru nodarbību.

  • Labs apgaismojums un klusums

Mācību stundu var vadīt arī no guļamistabas, taču svarīgi to atbilstoši iekārtot. Piemērota vide ir klusa un mierīga telpa. Pat ielas trokšņi var būtiski ietekmēt audio kvalitāti, ja attālinātas stundas laikā ir atvērts logs. Lai sekmētu neverbālo komunikāciju ar dažādu elementu palīdzību (sejas izteiksme, žesti utt.) un mazinātu iespēju, ka klausītāji zaudē koncentrēšanās spēju, jāatrod vieta, kur ir vienkāršs un neitrāls fons, piemēram, balta siena. Visbeidzot, jāpārliecinās, ka telpā ir labs apgaismojums.

  • Skaidri noteikumi stundas norisei ieslēgts tikai runātāja mikrofons

Būtiski jau sākumā ar skolēniem izrunāt stundas norises noteikumus un to, vai ikvienam ir skaidra tehnoloģiju izmantošana nodarbībā. Viens no nozīmīgākajiem punktiem ir mikrofona lietošana. Skolēna mikrofonam stundas laikā jābūt izslēgtam, ieslēdzot to tikai tad, kad skolotājs aicina skolēnu atbildēt vai izteikties. Pēc tam mikrofons ir atkal jāizslēdz. Pretējā gadījumā fona troksnis no 20 vai vairāk savienojumiem padarītu stundas norisi neiespējamu. Dažās platformās skolēniem ir iespēja virtuāli “pacelt roku”, nospiežot pogu. Šī funkcija var būt noderīga, lai informētu skolotāju, kad skolēns vēlas ko teikt.

  • Noturēt uzmanību palīdz individuāla uzrunāšana, vizuāli materiāli, tērzēšanas funkcija

Lai visas nodarbības laikā noturētu skolēnu uzmanību, iespējams pa vienam saukt skolēnus vārdā un iesaistīt sarunā. Svarīgi atgādināt par nepieciešamību koncentrēties un aicināt atbildēt uz jautājumiem tieši tāpat, kā tas notiktu klasē. Iespējams izmantot grupas tērzēšanas funkciju, lai aicinātu uzdot jautājumus un sniegtu komentārus par aktīvu dalību stundā. Ja platforma to pieļauj, var sūtīt personalizētus ziņojumus atsevišķiem skolēniem, aicināt viņus pievērst uzmanību vai uzslavēt. Vienmēr uzmanību palīdzēs noturēt iestarpināti īsi audiovizuāli materiāli.

  • Iedvesmai izmanto tiešsaistē atrodamos resursus un spēles elementus

Patlaban pieejams liels daudzums dažādu interaktīvu materiālu – virtuālas vizītes muzejos, iespējas tiešsaistē veidot krustvārdu mīklas, izmantot spēles elementus, veidojot testus, aptaujas u.tml. Spēliskošanas platformas ir viens no rīkiem, ko skolotāji var izmantot mijiedarbības veidošanai ar skolēniem. Šajās platformās skolēnu iesaistei tiek izmantotas izglītojošas spēles. Daži piemēri ir Kahoot, Mentimeter un Quizizz.

  • Zināšanas jāpārbauda arī attālināti

Attālināta mācīšana nenozīmē, ka skolēnu zināšanas neviens nepārbauda. Tieši pretēji. Regulāras pārbaudes, pat neizliekot atzīmes, ir laba metode, lai gūtu tūlītēju atgriezenisko saiti par to, ko skolēni stundas laikā iemācījušies. Tas ļauj skolotājiem noteikt skolēnu uzmanības līmeni, kā arī sekmēt aktīvu klausīšanos. Pieejamas dažādas platformas testēšanai, piemēram, Bricks Lab, Google Form, Socrate un Triventry.

7. Darbu iesniegšanai skaidri atrunāti failu nosaukumi un formāts

Lai darbus būtu vieglāk apstrādāt, būtu vērts skolēnus aicināt saglabāt failus ar konkrētiem nosaukumiem: nosaucot tos savā vārdā un, iespējams, norādot arī attiecīgo klasi vai vēl kādu noderīgu informāciju. Piemēram, Vards.Uzvards_4B.docx vai Vards.Uzvards_3C.pptx. Šīs vienkāršās lietas var būtiski atvieglot mājasdarbu apkopošanu un labošanu. Ir arī svarīgi atgādināt skolēniem saglabāt failus formātos, kurus ir iespējams atvērt visos datoros (.docx, .pptx)

Plašāku ieteikumu materiālu var atrast šeit: ROKASGRĀMATA

Par Samsung Skolu nākotnei

Samsung Skola nākotnei ir “Samsung Electronic Baltics” sociālā iniciatīva, kuras ietvaros jau trešo gadu tiks realizēta programma “Skolēna digitālais IQ”. Tā tapusi sadarbībā ar Latvijas digitālās jomas ekspertiem, un programmas mērķis ir veicināt jēgpilnāku digitālo tehnoloģiju lietošanu, izmantojot tās ikdienas dzīvē, mācībās un arī nākotnē, uzsākot darba gaitas. Programma www.skolanakotnei.lv bez maksas pieejama ikvienam. Programmas partneri ir Latvijas Drošāka interneta centrs, LR Kultūras ministrija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Rīgas Skolēnu dome un digitālo risinājumu aģentūru “Cube”.

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart