Mirusi izcilā pedagoģe, bijusī Rīgas Lietuviešu vidusskolas direktore Aldona Broņislava Treija (01.01.1937.-20.04.2020)

Aldona Broņislava Treija

(01.01.1937.-20.04.2020.)

Aldona Broņislava Treija būdama lietuviete, ģimeni veidoja Latvijā. Vīra atbalstīta apguva krievu un latviešu valodas, iedzīvojās Rīgā. Darbu uzsāka Rīgas 21.vidusskolā kā vadītāja. Kopā ar vīru piedalījās koru pasākumos, iesaistījās Rīgas kultūras un sabiedriskajā dzīvē. Abi kopā plānoja un uzcēla izsapņoto Rīgas Lietuviešu vidusskolu.

Aldona bija lieliska skolotāja un vadītāja – vienmēr vadošā. Viņas skolā vienmēr bija jaunākais pedagoģijā, kāds suminājums skolotājam un piemiņas suvenīrs katram. Bieži IZM viņu iekļāva dažādās darba grupās. Ar sasniegto viņa dalījās semināros, konferencēs Rīgā, Latvijā, dažreiz arī Lietuvā. Rīgā uzcēla 2 skolas – Rīgas 85.vidusskolu un mazākumtautību Rīgas Lietuviešu vidusskolu ar laikmetīgu materiālo bāzi un šodienīgu tehnisko aprīkojumu. Darbam piesaistīja profesionālus skolotājus, kas labā valsts valodā nodrošināja mācību vielas apguvi priekšmetā un pulciņu darbā. Aldona ieinteresēti iekļāvās Rīgas skolu dzīvē, sadarbojās ar skolu vadītājiem un vadošajiem skolotājiem, skolā sekmēja integrāciju.

Aldonu raksturo stingra pilsoniska stāja, vārda spēks, cilvēcisks krietnums, darba tikums un sirsnīga attieksme pret darītāju.

Aldona bija atbildīga, liela kārtības un skaistuma cienītāja. Par to stāsta ziemas dārzs skolā, oriģināla lietuviešu etnogrāfijas izstāde, saturs skolas vēstures muzejā, gaumīgās mācību telpas, izcilo skolotāju galerija un skolēnu sasniegumi informācijas stendos, ziedošais parks skolas priekšā, labiekārtotais sporta laukums.

Par pašaizliedzīgo daru izglītībā ir saņēmusi RD, Latvijas un Lietuvas Prezidentu augstus apbalvojumus, skolēnu, vecāku, skolotāju cieņas pilnus apliecinājumus.

Skolu ir iepazinuši mūsu abu valstu prezidenti, neskaitāmi Latvijas un ārzemju viesi. Vērtējumu varam izlasīt „Atsauksmju grāmatā”

Aldonu mīlēja skolēni, skolēnu vecāki, skolotāji. Ar cieņu attiecās Rīgas kolēģi, sabiedrisko organizāciju pārstāvji un sadarbības partneri.

Aldona Broņislava Treija paliks mūsu atmiņās kā Latvijas izglītības leģenda.

Draugu, Rīgas bijušo skolu vadītāju, pirmo skolu vēstures atjaunotāju, bijušo „Prezidentu skolas” dalībnieku vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību Andrejam ar ģimeni, Rīgas Lietuviešu vidusskolas saimei, Aldonas draugiem Latvijā, Lietuvā un pasaulē.

Miers Tavai dvēselei Mūžībā!

Zinaida Soboļeva

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Show Buttons
Hide Buttons
Cart