Vārda dienas: Artūrs, Artis , Arčijs, Ārčijs, Arčils, Arsenijs, Arsēnijs, Arsens, Arsēns, Arsentijs, Artijs, Artiks, Arts, Arturs, Artuss, Mečeslavs, Mečislava, Mečislavs, Palmira, Palmīra, Paloma, Pamela

Turpinās uzņemšana izglītības zinātņu maģistra studiju programmā LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē

Turpinās uzņemšana jaunveidotajā izglītības zinātņu maģistra studiju programmā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē līdz šī gada 29. augustam turpinās uzņemšana jaunveidotajā maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes”, kas tapusi līdz ar nacionāla līmeņa pārmaiņām pedagogu izglītības sistēmā.
Satura ziņā pirmo reizi Latvijā skolotājiem Latvijas Universitātes maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes” ir īsā laikā (1 gadā un 3 mēnešos) ir iespēja specializēties četros virzienos, kas atbilst šī brīža izglītības aktualitātēm un profesionālās izglītības vajadzībām. Piemēram, pedagogs varēs specializēties šādās jomās: “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Cilvēka uzvedība un izglītība” un “Izglītības vadība”. Savukārt studijas garajā modulī “Pedagoģija” ir ieteicamas tiem studentiem, kam ir interese apgūt pedagoģiju, pedagoģisko līderību, pētniecību.  
“Veidojām klientcentrētu maģistra studiju programmu, kas ļaus pedagogiem īsā laikā apgūt tos mūsdienīgās atziņās un teorijā balstītus studiju kursus, kuri pedagogam būs vērtīgi ikdienas darbā,” norāda programmas direktore Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Dita Nīmante.
Jaunums ir arī maģistra programmas lielāka elasticitāte, kur studentam būs iespēja kombinēt kursus ne vien no savas specializācijas, bet arī no citām specializācijām un moduļiem. Skolotāji, piemēram, varēs izvēlēties tādus kursus kā “Metodisko materiālu izstrāde”,  “Tehnoloģiju bagātināta mācību procesa organizēšana”, “Kritiskā domāšanas pieeja mācību procesā”, “Sociāli emocionālā mācīšana”, “Vērtēšana un izvērtēšana mūsdienu pedagoģijā”, kā arī citus, kas ir aktuāli gan šobrīd attālinātās mācīšanās kontekstā, gan Skola 2030 kontekstā. Ja speciālistam nav pedagoģiskās izglītības, viņš varēs izvēlēties studēt gan programmas īsajā modulī specializācijā “Izglītības vadība” un “Cilvēka uzvedība un izglītība”, gan garajā modulī “Pedagoģija”.
Studiju programmas absolventi iegūs izglītības zinātņu maģistra grādu.
Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” ir viena no jaunās pedagogu izglītības sistēmas studiju programmām Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” (Nr. 8.2.1.0/18/I/004).
Plašāk par studiju programmu: https://www.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/magistra-limena-studijas/izglitibas-zinatnes/.
Pieteikšanās studijām: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-turpinasana/magistra-limena-studijas/.
Informāciju sagatavojusi:Kitija Balcare, Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas komunikācijas vadītājaMob. tālr.: (+371) 29683396 | E-pasts: kitija.balcare@lu.lv
Papildu informācija:Dita Nīmante, maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” direktoreE-pasts: dita.nimante@lu.lv

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart