Vārda dienas: Ilze, Ildze, Izolde, Ilza, Ilzīte, Izolda, Ilāra, Ilards, Harija, Ilārija, Ilarijs, Ilārijs, Ilars, Ilārs, Illa, Illarija, Tristans

Raksts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācībspēki iepazīst uzņēmumus stažējoties

No 2019. gada decembra Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)
iesaistījusies projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, kura laikā notika stažēšanās 18 dažādos uzņēmumos – būvniecības, pārvadājumu, ražošanas u.tt.


Viens no projekta mērķiem ir veicināt akadēmiskā personāla profesionālās
kompetences pilnveidi, tādējādi 32 akadēmijas mācībspēki 2019./2020. studiju gada laikā izmantoja iespēju gūt pieredzi, stažējoties uzņēmumā vismaz 200 stundas. Akadēmiskā personāla stažēšanās tika nodrošināta ar studiju virzienu profilu saistītos Latvijas uzņēmumos, kas ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas sadarbības partneri, paredzot slēgt arī jaunus sadarbības līgumus.
Stažēšanās vietas izvēlē un procesa plānošanā RTA balstījās uz šādiem
principiem: stažēšanās nodrošina ilgtermiņa sadarbību ar komersantiem darba tirgum atbilstošas augstākās izglītības un sinerģijas ar zinātnisko pētniecību nodrošināšanā Latgales reģiona tautsaimniecības attīstībai,
tā balstās uz akadēmiskā godīguma principiem, tā atbilst RTA, fakultātes un studiju virziena stratēģiskajiem uzdevumiem, kas saskan ar RTA darbības un attīstības stratēģiju 2018.–2023. gadam.
Stažēšanās programmai tika izvēlēts akadēmiskais personāls, kas ir motivēts, kā arī apliecina ar studiju virziena attīstības uzdevumiem saskaņotus stažēšanās mērķus, uzdevumus un plānotos rezultātus.  Kā uzsvēra RTA mācībspēki, tad vērtīgākais, apmeklējot uzņēmums un vērojot uzņēmumu ikdienu, bijis tieši teorētisko zināšanu sasaiste ar praksi.

“Kopumā ļoti atzinīgi vērtējam šo iespēju, kas ļāva mums kā
akadēmiskajam personālam, kas ir ārpus privātā sektora, piedalīties uzņēmuma ikdienas aktivitātēs un procesu norisē. Novērtējam uzņēmuma atbalstu zināšanu loka paplašināšanā un kompetenču pilnveidē. Stažēšanās laikā iegūtā informācija un izpratne par uzņēmējdarbības norises procesiem šodien Latvijā un reģionā, ārējiem un iekšējiem uzņēmuma ikdienu ietekmējošiem faktoriem un problēmām ļauj būtiski pilnveidot docējamos studiju kursus. Pilnveide pamatā notiks, aktualizējot tādas docēšanas formas kā situāciju analīze (case study), semināri,
praktiskās nodarbības. Būtisks ieguldījums studiju kursu satura un metodoloģijas pilnveidē būs reālo situāciju, faktoru ietekmes, procesu norises novērtējuma izmantošana. Stažēšanās gaitā gūtās atziņas un secinājumi tiks izmantoti gan akadēmiskajā, gan pētnieciskajā darbībā, t. sk., varētu būt studentu pētniecisko darbu izstrāde par uzņēmumam aktuāliem jautājumiem. Stažēšanās noteikti veicināja arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atpazīstamību un konkurētspēju,” ar pārliecību pauda RTA docētāji.


Stažēšanās notika šādos uzņēmumos: RSEZ AS “Rēzeknes dzirnavnieks”,
SIA “Vecā maiznīca”, SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”, SIA “Preime”, SIA
“Rialtrans”, SIA “Spectre Latvia”, SIA “Microlines”, AS “Daugavpils
Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”, SIA “BookKeeper & Com”, SIA “Baibiņa”,
RSEZ SIA “Latstab”, SIA “Kind service”, SIA “Vlakon”, SIA “Integre”, SIA
“Projektēšanas Birojs Austrumi”, SIA “Promold”, AS “Capital”, SIA “Zieglera
mašīnbūve”.


RTA mācībspēki atzinīgi novērtē stažēšanās laikā gūto pieredzi, jaunu
kontaktu nodibināšanu.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons