Pedagogu un citu speciālistu kompetences programma “Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana, psihohigiēna sociālajā un audzināšanas darbā pozitīvās psiholoģijas aspektā”

Sociālo darbinieku, bāriņtiesu, pedagogu un citu speciālistu kompetences programma “Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana, psihohigiēna sociālajā un audzināšanas darbā pozitīvās psiholoģijas aspektā”

Kad un kas notiek?
2021. gada 13.maijā no plkst. 10.00 līdz 14.00 tiešsaistes platformā Zoom
Platformas kapacitātes dēļ vietu skaits var būt ierobežots
Mērķauditorija
Sociālie darbinieki, bāriņtiesu speciālisti, pedagogi un citi speciālisti
Izsniedzamais dokuments
6 stundu kompetences programmas apguves apliecība atbilstoši nodarbošanās specifikai (nodarbošanās specifika ir jānorāda pieteikuma veidlapas sadaļā “Jūsu nodarbošanās”)
Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, vairāku Latvijas universitāšu un Kopenhāgenas Universitātes lektors, psiholoģijas doktorants, pedagoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors
Programma
1. Pozitīvās psiholoģijas iespējas sociālajā un audzināšanas darbā (1 stunda)
2. Labizjūta (well-being) kā dzīves kvalitātes rādītājs sociālajā un audzināšanas korekcijas darbā  (1 stunda)
3. Optimālā pieredze jeb plūsmas psiholoģija kā motivācijas fenomens (1 stunda)
4. Pusaudža un pieauguša cilvēka psiholoģiskais briedums, tā gatavība būt apmierinātam un motivētam (1 stunda)
5. Optimisma un apmierinātības fenomens, korekcijas iespējas sociālajā un audzināšanas darbā (1 stunda)
6. Cilvēka garīgie meklējumi, intervences metodes jeb darbs ar sevi (1 stunda)
Programmas satura atslēgvārdi
Pietiek runāt par ciešanām, mūsu mērķis- būt laimīgākajam, nevis labākajam; pozitīvā meklējumi, psihes ciešā saistība ar veselību, labizjūtas jēdziens, labizjūtas daudzdimensionalitāte, vecumposms un eidemonisma labizjūta, pozitīva garīgā veselība labizjūtas kontekstā, iemācītais optimisms jeb darbs ar savu domāšanu, optimālās pieredzes (flow) funkcijas nozīme, koncentrēšanās uz mērķi kā sevis pasargāšana, iedzimtības ietekme uz apmierinātību, apmierinātības sastāvdaļas jeb kāpēc cilvēki ir apmierināti vai neapmierināti ar dzīvi, intervences metodes, emociju pasaule kā pašsaglabāšanās fenomens, psiholoģiskais briedums kā pārliecība par labizjūtas nozīmību, dzīves jēga un apmierinātība brieduma gados, eksistenciālais tukšums, kritēriji pozitīvai sevis attīstībai, kopsavilkums
Saskaņojuma numurs: PMS-13052021-21-PMS-8
Paldies tiem, kuri jau ir pieteikušies!
Uzmanību!
Uz e-pastu izglitiba@iecavas-vsk.lv, lūdzu, neatbildēt, jo šim e-pastam ir tikai informēšanas funkcija.
Uzmanību!
Pieteikšanās ir tikai, izmantojot elektronisko pieteikšanās  veidlapu
Tiešsaistes semināra dienā, sākot no plkst. 8.00 uz e-pastu no kura tika izsūtīts pieteikums, saņems aktīvo saiti uz Zoom platformu.
Ja no viena e-pasta ir pieteikušies vairāki dalībnieki, tad tā ir jāpārsūta arī pārējiem kolēģiem, kuri ir pieteikušies tiešsaistes kompetences programmai.
Vēlams reģistrēties ar savu vārdu.
Uzmanību!
Lai tehnisku iemeslu dēļ nekavētu vebināra sākumu un netraucētu lektora darbu, platformā jāreģistrējas vismaz līdz plkst. 9.30!
Uzmanību!
Ja saite nav saņemta, jāpārbauda surogātpasts jeb mēstuļu sadaļa (par ko bieži piemirst- it īpaši tas jāielāgo tiem, kuri lieto inbox.lv)
Uzmanību!
Saites nesaņemšanas gadījumā lūgums vebināra laikā nerakstīt uz e-pastu, bet gan zvanīt pa tālruni 26254215  Jums draudzīgi palīdzēs kāds no mūsu izglītības iestādes kolēģiem.
Apliecības un materiāli digitālā veidā tiks izsūtīti 10 darba dienu laikā.
Maksa: 15.60 EUR par programmu
 
Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv

Tālruņa numurs: 26254215

Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola
sadarbībā ar Latvijas Psiholoģijas muzeju un Latvijas Skolotāju korporāciju
kanceleja@pedagogs.lv

Kancelejas tālruņa nr.: 26254215

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart