Pedagoga un bibliotekāra kompetences programma, 15.jūnijs. “Sekmīgas mācīšanās pamati kompetenču pieejā balstītā mācību saturā”

Pedagoga un bibliotekāra kompetences programma, 15.jūnijs

“Sekmīgas mācīšanās pamati kompetenču pieejā balstītā mācību saturā”
Pedagogi saņem  pedagoga kompetences programmas 6 stundu apguves apliecībuBibliotekāri- bibliotekāra kompetences programmas 6 stundu apguves apliecību.

Kad un kas notiek?

2021. gada 15.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 14.00 tiešsaistes platformā Zoom.Platformas kapacitātes dēļ vietu skaits var būt ierobežots.

Mērķauditorija

Bibliotekāri un pedagogi.

Izsniedzamais dokuments

6 stundu bibliotekāra vai pedagoga kompetences programmas apguves apliecība. LR IZM izglītības iestāžu reģistrs. 4360800475.

Programmas vadītājs

Kaspars Bikše, Kopenhāgenas Universitātes lektors, psiholoģijas doktorants, psiholoģijas un pedagoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors.

Programma

1. Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobāciju principi atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (1 stunda)

2. Konstruktīvas caurviju un pēctecības mācību vides organizācijas veidojošie pamatelementi (1 stunda)  

3. Praktiskas pieejas, veidi un paņēmieni konstruktīvas mācīšanās veidiem balstītā kompetenču pieejā (3 stundas)  

4. Darbs ar mācību satura ieviešanai nepieciešamajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem (1 stunda)  

Saskaņojuma numurs: RIMC-20-208

UZMANĪBU!
Pieteikšanās, izmantojot elektronisko pieteikšanās  veidlapu. Ja kāda iemesla dēļ pieteikšanās veidlapa nedarbojas, lūgums zvanīt uz tālruņa numuru: 26254215.

Lai tehnisku iemeslu dēļ nekavētu vebināra sākumu un netraucētu lektora darbu, platformā jāreģistrējas vismaz līdz plkst. 9.30.  

Tiešsaistes semināra dienā, sākot no plkst. 8.00 uz e-pastu no kura tika izsūtīts pieteikums, saņemsiet aktīvo saiti uz Zoom platformu.

Ja saite nav saņemta, jāpārbauda surogātpasts jeb mēstuļu sadaļa (par ko bieži piemirst- it īpaši tas jāielāgo tiem, kuri lieto inbox.lv).

Lūgums atcerēties no kura e-pasta tika izsūtīts pieteikums uz pieteikšanās veidlapu.Kompetences programmas īstenotāja iestāde neuzņemas atbildību par kļūdaini norādītu e-pastu, piemēram, pavasaris.kociņs@inbox.lv

Operativitātes nolūkos saites nesaņemšanas gadījumā lūgums vebināra laikā nerakstīt uz e-pastu, bet gan zvanīt pa tālruni 26254215 –  jums draudzīgi palīdzēs kāds no mūsu izglītības iestādes kolēģiem.

Ja no viena e-pasta ir pieteikušies vairāki dalībnieki, tad saņemtā saite ir jāpārsūta arī pārējiem kolēģiem, kuri ir pieteikušies tiešsaistes kompetences programmai.

Vēlams reģistrēties ar savu vārdu.

Tiešsaistes kompetences programma netiek ierakstīta un netiek izsūtīta.
Papildu digitālās apstrādes dēļ apliecības un materiāli digitālā veidā tiks izsūtīti 10 darba dienu laikā.

Mēs esam par zaļu vidi, tāpēc apliecības neizsūtām papīra formātā, kā arī mūsu izglītības iestādei šajos epidemioloģiskajos apstākļos ir ieteikts lieki nenoslogot pasta darbu.

Maksa: 15.60 EUR par programmu no personas.Maksu drīkst veikt arī pēc kompetences programmas apguves.Paldies tiem, kuri jau ir pieteikušies!

Pieteikšanās veidlapa, kuri vēl nav pieteikušies


Sīkāka informācija:

Sākums

kanceleja@pedagogs.lv

Tālruņa numurs: 26254215

Lai mums patīkama tikšanās!
P.S. Ja vēlaties, lai kompetences programmai pievienojas arī citi kolēģi, varat viņiem nosūtīt pieteikšanās veidlapu

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart