Atziņas un risinājumi pedagogu profesionālai sadarbībai ar skolēnu vecākiem

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolas vadība,  sociālie darbinieki.

Mērķis:  piedāvāt metodisku   atbalstu pedagogiem profesionālas sadarbības veidošanā un uzturēšanā ar skolēnu vecākiem.

Tēmas

  1. Atziņas un pieredze par pedagogu un skolēnu vecāku sadarbības ietekmi skolēna personības izaugsmē.
  2. Metodisks atbalsts profesionālas sadarbības veidošanā un uzturēšanā ar skolēnu vecākiem.
  3.  Idejas un pārliecības, kā veidot sadarbību ar skolēnu vecākiem.
  4. Iedvesma caur piedzīvojumu dzīves spēka uzturēšanai  “ Meklēju, rodu, integrēju dzīvē!”

 Anotācija

Viena no 21. gadsimta pedagogu profesionalitātes kompetencēm ir sadarbība. Veidojot dialogu ar skolēnu vecākiem, bieži vien pedagogi sastopas ar dažādiem izaicinājumiem, tāpēc programma “ Atziņas un risinājumi pedagogu profesionālai sadarbībai ar skolēnu vecākiem ” piedāvā metodisku atbalstu pedagogiem, kā profesionāli veidot sadarbību ar skolēnu vecākiem.  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā ir ietverti dažādi risinājumi – idejas, metodes, pieredze – sadarbībai ar skolēnu vecākiem  aktīvā darbībā. Programma paredz arī apgūt metodiskus paņēmienus un praksē aprobētas, zinātniski pierādītas idejas skolotāja dzīves spēka uzturēšanai.

Programmas vadītāja

Ilga Kušnere,  izglītības zinātņu mg. transpersonālās psiholoģijas speciālists – konsultants,  LU pedagoģijas  zinātņu doktorante, personības  un  skolotāju  profesionālās izaugsmes trenere, pašizziņas metodisko materiālu autore, dzīves skolotāja.

Profesionālā pašpieredze  un dzīves pieredze palīdz vērot un izprast sevi, līdzcilvēkus un dabu  mijsakarībā, iedvesmo dzīvot un radoši strādāt. Atklājot savu patieso Es, mācos  dzīvot ar laimes  un pateicības izjūtu pret sevi un citiem.

Piedāvāju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, interaktīvus seminārus, lekciju ciklus par pašizziņu, metodisko darbu pedagogu  profesionālās kompetences pilnveidē, kā arī lekcijas bērnu vecākiem, skolēniem par dzīves  izaicinājumiem un to reāliem risinājumiem Šeit un Tagad.   

Pieteikšanāsilgakusnere@gmail.com

Pieteikšanās veidlapa

Tālrunis+371 26219607

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart