Vārda dienas: Brencis, Audris, Inuta , Auda, Audars, Audra, Brenda, Brendons, Breta, Brets, Brina, Brinda, Labrencis, Lars, Larss, Laurentijs, Lavrentijs

Ierosinājumi praktiskai darbībai izglītojamo rakstura veidošanā

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji , sociālie darbinieki.

Mērķis

Piedāvāt skolotājiem  metodes un idejas, kā izglītojamajiem palīdzēt rakstura veidošanā.

Tēmas (8h):

  • “Mana rakstura  spēks un vājums” –  mācību darba  un dzīves meistarības panākumu atslēga .  / sevis novērošanas drāmas metode, kā iepazīt un pilnveidot savu raksturu?/
  • Metodes un paņēmieni skolēnu emocionālās pašizjūtas atbalstam mūsdienu skolas vidē.
  •  Trīs iespējas  sevi izzinošu un grupu saliedējošu adaptācijas stundu organizēšanai.
  •  Apgūto metožu praktiskas pielietošanas iespējas, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā.

Anotācija

Izglītības reforma “ Kompetenču pieeja izglītībā” atzīst, ka skolēniem jāapgūst ne tikai dažādu jomu zināšanas un prasmes,  bet mācību procesā   ir  īstenojams darbs ar sava rakstura veidošanu. Te parādās izaicinājumi, kas  skolotājus  dara bažīgus – zema mācību motivācija,  vienaldzība mērķu izvirzīšanā un iespēju ignorēšana.  Ko darīt? Kā palīdzēt skolēniem rast iekšējo motivāciju?  Tieši šī programma, kas meistarīgi savij teoriju, praksi un dzīves pieredzi,  piedāvā skolotājiem metodes un idejas, kā izglītojamajiem palīdzēt rakstura veidošanā, uzsākot jauno mācību gadu. Skolotāji saņems praktiskus ieteikumus, kā veiksmīgāk organizēt adaptācijas nodarbības, kas veicina  klases kolektīva draudzību, atbalstošas, emocionāli drošas  mācību vides radīšanu.

Programmas vadītāja

Ilga Kušnere,  izglītības zinātņu mg. transpersonālās psiholoģijas speciālists – konsultants,  LU pedagoģijas  zinātņu doktorante, personības  un  skolotāju  profesionālās izaugsmes trenere, pašizziņas metodisko materiālu autore, dzīves skolotāja.

Profesionālā pašpieredze  un dzīves pieredze palīdz vērot un izprast sevi, līdzcilvēkus un dabu  mijsakarībā, iedvesmo dzīvot un radoši strādāt. Atklājot savu patieso Es, mācos  dzīvot ar laimes  un pateicības izjūtu pret sevi un citiem.

Piedāvāju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, interaktīvus seminārus, lekciju ciklus par pašizziņu, metodisko darbu pedagogu  profesionālās kompetences pilnveidē, kā arī lekcijas bērnu vecākiem, skolēniem par dzīves  izaicinājumiem un to reāliem risinājumiem Šeit un Tagad.   

Pieteikšanāsilgakusnere@gmail.com

Pieteikšanās veidlapa

Tālrunis+371 26219607

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Aptauja

Vai iespējas gadījumā Jūs pedagoga profesiju mainītu pret citu?

Loading ... Loading ...
Show Buttons
Hide Buttons
Cart