Mācību metodes un paņēmieni veiksmīgas kompetenču pieejas īstenošanā /8h/

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu skolotāji, skolas vadība.

Mērķis: nodrošināt pedagogiem metodisku atbalstu mūsdienīga mācību procesa  vadīšanā.

Tēmas

  • Zināšanas un prasmes metodikā – skolotāja profesionalitātes apliecinājums.
  •  Mācību metodes un paņēmieni emocionālās labizjūtas radīšanai skolas vidē.
  • Mācību metodes un paņēmieni, kas veicina skolēnu aktīvu mācīšanos darbībā.

/ Teorija +  Praktiska darbība = Pieredze , atbalsts /

  • Atziņas, kas jāievēro metodes izvēlē, darbā ar skolēniem.

 Anotācija

 Skolotāja profesionalitātes apliecinājums  ir zināšanas un prasmes metodikā, spēja šīs prasmes izmantot atbilstoši skolēnu vajadzībām, lai kopā piedzīvotu mācīšanas/ mācīšanās, audzināšanas / pašaudzināšanas prieku. Klausītāji tiks iepazīstināti ar autores apkopoto un zinātniski pamatoto mācību metožu daudzveidību, kas  nodrošina mācību efektivitāti. Sasaistot teoriju ar praktisko darba pieredzi, ņemot vērā mūsdienu izglītības vadlīnijas , skolotāji saņems  metodisku atbalstu  mācību procesā vadīšanā, stiprinās savas pedagoģiskās pārliecības.

Programmas vadītāja

Ilga Kušnere,  izglītības zinātņu mg. transpersonālās psiholoģijas speciālists – konsultants,  LU pedagoģijas  zinātņu doktorante, personības  un  skolotāju  profesionālās izaugsmes trenere, pašizziņas metodisko materiālu autore, dzīves skolotāja.

Profesionālā pašpieredze  un dzīves pieredze palīdz vērot un izprast sevi, līdzcilvēkus un dabu  mijsakarībā, iedvesmo dzīvot un radoši strādāt. Atklājot savu patieso Es, mācos  dzīvot ar laimes  un pateicības izjūtu pret sevi un citiem.

Piedāvāju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, interaktīvus seminārus, lekciju ciklus par pašizziņu, metodisko darbu pedagogu  profesionālās kompetences pilnveidē, kā arī lekcijas bērnu vecākiem, skolēniem par dzīves  izaicinājumiem un to reāliem risinājumiem Šeit un Tagad.   

Pieteikšanāsilgakusnere@gmail.com

Pieteikšanās veidlapa

Tālrunis+371 26219607

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Show Buttons
Hide Buttons
Cart