Metodisks atbalsts lasītprasmes veicināšanā /8h/

Mērķauditorija: latviešu valodas un citu mācību priekšmetu pedagogi, bibliotekāri.

Mērķis: aktualizēt  skolēnu lasītprasmes nozīmi  mācību procesā, rast risinājumus lasītprasmes pilnveidošanā.

  • Kas ir lasītprasme?
  • Kompetencēs balstītas lasītprasmes veicināšanas metodes un paņēmieni personības izaugsmei.
  • Kompetencēs balstītas lasītprasmes metožu un paņēmienu izvēle atbilstoši lasītāja vajadzībām.
  • Radošā lasīšana – atbalsts personības izaugsmē, motivācija lasīšanai.
  • Radošās lasīšanas metodes un  paņēmieni.
  • Metodes vērtību atpazīšanai un piesaistei caur tekstu.
  • Atziņas un iedvesma mērķtiecīgai lasītprasmes organizēšanai.

Anotācija

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  programma  “ Metodisks atbalsts lasītprasmes veicināšanā” aktualizē lasītprasmes pamatnozīmi visu mācību priekšmetu apguvē. Mūsdienās lasītprasme ir arī līderības pazīme, kas cieši saistīta ar rakstīt prasmi un domāt prasmi. Tādējādi mācību procesā piedāvātās lasīšanas metodes un paņēmienus skolotājs varēs integrēt savā mācību stundā, lai īstenotu mācīšanās pamatvajadzību –  mācītu skolēnus mācīties, iegūt zināšanas par sevi un dzīvi.  Izmantojot daudzveidīgus tekstus, tiks rādītas iespējas, kā  labs  teksts , kas  tiek izmantots mācību procesā, palīdz skolēnam augt sirdī un prātā.  Klausītāji saņems ierosmes, kā  ieinteresēt lasīt tos skolēnus, kuriem nepatīk lasīt.

Programmas vadītāja

Ilga Kušnere,  izglītības zinātņu mg. transpersonālās psiholoģijas speciālists – konsultants,  LU pedagoģijas  zinātņu doktorante, personības  un  skolotāju  profesionālās izaugsmes trenere, pašizziņas metodisko materiālu autore, dzīves skolotāja.

Profesionālā pašpieredze  un dzīves pieredze palīdz vērot un izprast sevi, līdzcilvēkus un dabu  mijsakarībā, iedvesmo dzīvot un radoši strādāt. Atklājot savu patieso Es, mācos  dzīvot ar laimes  un pateicības izjūtu pret sevi un citiem.

Piedāvāju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, interaktīvus seminārus, lekciju ciklus par pašizziņu, metodisko darbu pedagogu  profesionālās kompetences pilnveidē, kā arī lekcijas bērnu vecākiem, skolēniem par dzīves  izaicinājumiem un to reāliem risinājumiem Šeit un Tagad.   

Pieteikšanās veidlapa

E-pasts: ilgakusnere@gmail.com

Tālrunis: +371 26219607

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart