Skolotājs – mūsdienīga mācību procesa vadītājs /8h/

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolvadība.

Mērķis: piedāvāt skolotājiem metodisku atbalstu mūsdienīga mācību procesa organizēšanā.

Tēmas

  • Skolotāja profesionalitāte. Metodisks atbalsts profesionalitātes pilnveidošanā un uzturēšanā.
  • Kompetencēs balstītas mācību stundas vadīšanas kritēriji.
  • Atgriezeniskās saites nozīmība un daudzveidības iespējas mācību procesā.
  • Kā skolotājiem veidot dialogu par profesionāliem jautājumiem?
  • Ierosmes, kā organizēt mācīšanās procesu aktīvā darbībā?
  • Idejas dzīves enerģijas plūsmas uzturēšanai sevī.

Anotācija

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  programma  “ Skolotājs – mūsdienīga mācību procesa vadītājs ” skolotājiem piedāvā  metodisku atbalstu mūsdienīga,  izglītības kvalitātes prasībām atbilstoša mācību procesa organizēšanā un vadīšanā.  Mācību programmas atslēgas vārdi: skolotāja profesionalitāte, mūsdienīga mācību stunda, atgriezeniskā saite mācību procesā, mācīšanās darbībā, prasme uzturēt sevī dzīves enerģiju.

Programmas vadītāja

Ilga Kušnere,  izglītības zinātņu mg. transpersonālās psiholoģijas speciālists – konsultants,  LU pedagoģijas  zinātņu doktorante, personības  un  skolotāju  profesionālās izaugsmes trenere, pašizziņas metodisko materiālu autore, dzīves skolotāja.

Profesionālā pašpieredze  un dzīves pieredze palīdz vērot un izprast sevi, līdzcilvēkus un dabu  mijsakarībā, iedvesmo dzīvot un radoši strādāt. Atklājot savu patieso Es, mācos  dzīvot ar laimes  un pateicības izjūtu pret sevi un citiem.

Piedāvāju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, interaktīvus seminārus, lekciju ciklus par pašizziņu, metodisko darbu pedagogu  profesionālās kompetences pilnveidē, kā arī lekcijas bērnu vecākiem, skolēniem par dzīves  izaicinājumiem un to reāliem risinājumiem Šeit un Tagad.   

Pieteikšanāsilgakusnere@gmail.com

Pieteikšanās veidlapa

Tālrunis+371 26219607

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart