17.decembrī notiek kompetences programma “Sociālā darba psihohigiēna”

Sociālā darba psihohigiēna

Mērķauditorija
Sociālie darbinieki, aprūpētāji bāriņtiesu speciālisti, sociālie pedagogi un citi radniecīgo jomu speciālisti

Iegūstamais dokuments
Sociālā darbinieka (vai savai darba specifikai atbilstošu) kompetences programmas 6 stundu apguves apliecību. LR IZM izglītības iestāžu reģistra nr.: 4360800475

Kad un kas notiek?

17.decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 tiešsaistes platformā MS Teams Sociālā darba psihohigiēna

Tēmas
1. Psihohigiēnas būtības izpratne, tās nozīme sociālajā darbā, to veidojošie elementi (1h)
2. Psihohigiēnas  ciešā saistība un nozīme labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanā darbā ar klientiem (1)
3. Psihohigiēnas darba kolektīva mikrovides uzlabotājs, sociālā darbinieka apmierinātība ar darbu  (1h)
3. Dažādi psiholoģisko situāciju skaidrojumi un konfliktu skaidrojumi psihohigiēnas aspektā  (1h)
4. Optimisma fenomens, sociālā darbinieka emocionālās izdegšanas riski (1h)
5. Psihoemocionālie aspekti darbā ar sociālā riska ģimenēm, bērniem, aprūpējamajiem, nabadzību, vardarbību, atkarību, garīgajām saslimšanām u.tml. (1h)
6. Psihoemocionālās pašpalīdzības vingrinājumi, intervences metodes (1h)

Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, Kopenhāgenas Universitātes lektors, psiholoģijas doktorants, psiholoģijas un pedagoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors

Paldies tiem, kuri jau ir pieteikušies!

  • Lai tehnisku iemeslu dēļ nekavētu vebināra sākumu, platformā vēlams reģistrēties vismaz līdz plkst. 9.30.  
  • Tiešsaistes semināra dienā, sākot no plkst. 8.00 uz e-pastu no kura tika izsūtīts pieteikums, saņemsiet aktīvo saiti uz MS Teams platformu. Ja saite nav saņemta, lūgums pārbaudīt mēstuļu sadaļu.
  • Ja no viena kolektīva ir pieteikušies vairāki dalībnieki, lūgums saiti pārsūtīt pārējiem dalībniekiem.
  • Tiešsaistes kompetences programmas video versija netiek ierakstīta un netiek izsūtīta. Mēs esam par diskrētumu un datu aizsardzību.
  • Papildu digitālās apstrādes dēļ apliecības un materiāli digitālā veidā tiks izsūtīti 10 darba dienu laikā.

Maksa: 15.60 EUR par programmu

Programmas īstenotāja iestādes maksājumu rekvizīti
Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola
Reģistrācijas nr.: 40002113833
Ķekavas nov., Baldone, Zīļu iela 15-6, LV-2125
A/S Swedbank, HABALV22
LV97HABA0551011003309
Maksājuma mērķis: 2021. gada 17.decembra kompetences programma


Pieteikšanās veidlapa

Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv
Tālruņa numurs: 28320454

Lai mums patīkama un lietderīga tikšanās!

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart