Vārda dienas: Andrievs, Andrejs, Andris , Anders, Anderss, Andrāšs, Andreass, Andrejans, Andrējs, Andress, Andrians, Andriāns, Andrijans, Andrijs, Androns, Andrs, Andruss, Endrijs, Endrū

Kaspara Bikšes un Māras Ozolas mācību grāmata klases stundām

Sīkākas ziņas par grāmatas iegādi: kanceleja@pedagogs.lv; tālr. 26254215, 28320454

kanceleja@pedagogs.lv

Cena: 20 eiro + piegādes izdevumi

Grāmatas mērķis ir skaidrot, kā skolotāji var:

 • Veicināt skolēna pastāvīgu un patstāvīgu pašaudzināšanas un pašizglītības treniņu mācību gada garumā
 • Ieaudzināt skolēnos pozitīvu attieksmi pret sevi, ģimeni, mācībām, skolu, klasesbiedriem, skolotājiem un valsti
 • Apgūt prasmi plānot un sasniegt pozitīvus mērķus, pārvaldīt savas emocijas un lietderīgi plānot savu laiku
 • Uzlabot savas uzvedības, sekmības un citu sasniegumu motivāciju, kā arī attīstīt veiksminieka domāšanu
 • Attīstīt sevī pozitīvu pārliecību un pašnovērtējumu, uzlabot attiecības ar ģimenes locekļiem, klasesbiedriem un skolotājiem

Lietojot mācību grāmatu klases stundās, skolotājiem tie palīdzēs skolēniem iemācīties saskatīt noderīgo un lietderīgo itin visā, kas no­tiek skolā. Praktiskie vingrinājumi ļaus netērēt enerģiju pār­dzīvojumiem, bet gan koncentrēties uz to, kas jāizprot un jāmaina mūsu domāšanā, attieksmē un uzvedībā.

Pildot uzdevumus,  tie jāpilda ar īpašu uzcītību. Regulāra uzdevumu izpilde izmainīs apziņu un attiecības ar klasesbiedriem, skolotājiem un apkārtējo notiekošo.

Katru izpildīto uzdevumu skolēni izpildīs šim nolūkam paredzētā burtnīcā. Regulāra uzdevumu izpilde ir efektīvs līdzeklis, kas palīdzēs izmainīt sevi, un tas nozīmē — arī pret apkārtējo pasauli- ģimeni, skolu, klasesbiedriem un skolotājiem. Tādēļ tie jāizpilda apzinīgi un regulāri!

Materiālos  sastapsimies ar pozitīviem padomiem, uzdevumiem, uzmundrinājumiem un vingrinājumiem. Tie dienu no dienas pozitīvi iedarbosies uz skolēnu domāšanu un uzvedību. Tie ļaus skolēniem vieglāk veidot pozitīvu pārliecību, celt savu pašapziņu, gūt lielāku mācīšanās un uzvedības motivāciju un apgūt veiksminieka domāšanu.

Uzdevumi, vingrinājumi, padomi un pamudinājumi nav jāatkārto no galvas kā dzejolis, pilnīgi pietiek ar to, ka katru dienu šķirsta pierakstu burtnīcu un regulāri ieraksta tajā prasīto. Smadzenes iegaumē visu, ko redz mūsu acis, pat ja mēs to neapzināmies. Ja regulāri izpildīs visus uzdevumus, skolēnu pašaudzināšanas un pašizglītības efekts palielināsies vairākas reizes.

Ievads pedagogiem.

Šī grāmata ir domāta kā palīgs dažādos audzināšanas darbos, gan strādājot individuāli, gan stundās, gan citādi. To izmantojot, rūpīgi jāpiemērojas skolēnu vajadzībām un īpatnībām. Skolēnu un jauniešu darba temps un sasniegumi noteikti būs stipri atšķirīgi, tāpēc ieteicams rosināt darbu pabeigt patstāvīgi. Protams, noteikti jārespektē viņu privātums un jāvairās no darba rezultātu (vai to trūkuma) publiskošanas. 

Cik skolēnu, tik likteņu un vajadzību. Šī grāmata derēs ierosmei, bet autori var dot arī dažus ieteikumus (kuriem, protams, nav obligāti sekot):

 1. Grāmatu izlasot, var salīdzināt to ar savu pieredzi un smelties iedvesmu turpmākajā darbā.
 2. Individuālās sarunās ar skolēniem var ieteikt gan grāmatu, gan atsevišķas nodaļas, it īpaši, ja jaunietis ir noslēgts un nelabprāt ielaižas sarunās ar pedagogiem.
 3. Grāmata ir izmantojama audzinātāja tiešajā darbā līdzīgi kā mācību grāmatas, ieskaitot atsevišķu fragmentu un uzdevumu kopēšanu.
 4. Grāmata ir izmantojama par pamatu atsevišķām audzināšanas stundām. Tad gan vajadzētu uzdot skolēniem individuālu laiku darba pabeigšanai un atļaut rezultātu paturēt noslēpumā.

Grāmatā ievērots caurviju princips, saistot psiholoģijas atziņas ar literatūras un folkloras piemēriem. Gadījumi no skolas dzīves ņemti no reālās pedagoģiskās prakses.

Ievads skolēniem.

Varbūt tu esi cilvēks, kas ik dienas draudzējas ar kādu grāmatu, bet varbūt mūc no tām pa gabalu. Tas nav svarīgi. Ja reiz lasi šīs rindas, tad esi nolēmis apzināti attīstīt sevi kā personību un kļūt par veiksmīgu cilvēku. Veiksmīgi cilvēki ir mierīgi un apmierināti. 

Būsim godīgi, cik nu to spējam. Mēs taču gribam mainīt sevi un savu dzīvi. Kārdinājums izlikties citu un pat savā priekšā labākam ir liels, bet tad taču mēs neko nepanāksim! Tāpēc – bez blēdībām!

Pildīsim uzdevumus rakstiski pēc iespējas vairāk, kaut gan tas var likties apgrūtinoši un reizēm šķiet, ka pilnīgi pietiek ar padomāšanu vajadzīgajā virzienā. Vārdi aizplūst, rakstītais paliek. Rakstot mēs palīdzam sev koncentrēties darbam un apkopot domas, kā arī spiežam paši sevi vairāk turēties pie saviem lēmumiem un solījumiem.

Grāmatu vari izmantot dažādi: 

 1. Vari lasīt visu no vietas un izmēģināt gandrīz visus ieteikumus. Tad gūsi vislielākos panākumus un vēlāk varēsi izvēlēties un paturēt sev vispiemērotākos vingrinājumus. 
 2. Vari izvēlēties sev visnepieciešamākās tēmas un uzdevumus, tā panākot vēlamo efektu. 
 3. Vari izlasīt un nedarīt neko. Tad nekas nemainīsies, bet tu vismaz zināsi, ka iespējams kaut ko mainīt un dzīvot arī citādi. 
 4. Vari pat nelasīt vispār un grāmatu kaut kur nobāzt, un gaidīt brīdi, kad būsi iekūlies patiešām lielās nepatikšanās.

Tā ir tava dzīve un tava izvēle. Viss patiešām ir tavās rokās.

Skolotāja Māra Ozola stāsta par grāmatu

2 komentāri
 1. […] Programmas atslēgvārdi Mobinga un vardarbības skaidrojums, psiholoģiskā terora veidi. Mobinga un vardarbības iedalījums: fiziskais, verbālais mobings, izstumšana jeb slēptā vardarbība. Mobinga un vardarbības upuri. Sevis izzināšana kā viens no negatīvo emociju pārskatīšanas veidiem un ceļš uz atbrīvošanos no mobinga un vardarbības. Mobinga un vardarbības izpausmes: regulāra pārtraukšana, uzkliegšana, pastāvīga kritika, telefoniskais terors, mutiski draudi, rakstiski draudi, kontaktēšanās noliegums ar skatienu vai žestiem, kontaktēšanās noliegums ar pieņēmumiem, tos tieši neizsakot; nesarunāšanās, aprunāšana, baumošana un padarīšana citu acīs par smieklīgu, psihiski slimu, uzjautrināšanās par kādu fizisku trūkumu, privāto dzīvi, tautību, gaitas, balss vai žestu atdarināšana, lai uzjautrinātos, reliģiskās vai politiskās pārliecības ierobežošana, piespiešana veikt darbu, pārkāpjot otra pašapziņu, visu lēmumu apstrīdēšana, seksuāla uzmākšanās vai vārdiski izteikti seksuāli piedāvājumi; bezjēdzīgu uzdevumu uzdošana; pienākums veikt veselībai kaitīgu darbu, fiziska spēka pielietošana, seksuāla rakstura “roku palaišana”. Mobinga un vardarbības negatīvo domu, nolūku un rīcības atklāšana, spēja tās atšķirt, atbrīvošanās, vingrinājumu pamatprincipi. Kritizēšanas ierosinātāji; atriebības alkas, skaudība, neapmierinātība ar sevi, vainīgā meklēšana, aizkaitināmība, pesimisms, agresivitāte, aizvainošana, mazvērtības izpausmes, uzmanības novēršana no savām problēmām, saņemtās kritikas nodošana tālāk, uzmanības novēršana no saviem trūkumiem, savtīgums, nespēja tikt galā ar privāto dzīvi, bērnībā pārdzīvotā vardarbība kā kompensācijas mehānisms, lai atspēlētos uz citiem. Hroniskais vajātāja tips. Dominēšana kā apliecināšanās un iekšējas neapmierinātības iemesls. Konkurentu vajātāja tips. Psiholoģiskā pazemošana un aizskaršana kā sava statusu saglabāšana un sava spēka pierādīšana. Lepošanās ar savu tiešumu. Mobinga un vardarbības sekas. Upura psihosomatiskās saslimstības: augsts asinsspiediens, sirdsklauves, kuņģa un zarnu trakta saslimšanas, čūlas, muskuļu sasprindzinājumi, stresa izraisītas hroniskas un psihiskas saslimšanas, nespēja uzticēties, gurdenums, dzīvesprieka zudums, depresija, neapmierinātība, skumjas, nervozitāte, baiļu lēkmes, koncentrēšanās spēju mazināšanās. Motivācija zudums, noslēgšanās sevī, draugu zaudēšana, domas par pašnāvību. Domāšanas blokāde. Neveiksmes kā brīdinājums, attieksmes maiņa pret tām, lai neizjustu sarūgtinājumu. Tiesiskās palīdzības iespējas Valsts cilvēktiesību birojā. Latvijas Darba likuma aspekti, kurā joprojām nav panta par mobingu. Satversmes 94. panta juridiskais aspekts par personas tiesības uz tās neaizskaramību. Darba likuma 28. panta otrās daļas aspekti. Darba likuma 101. panta pirmās daļas otrā un trešā apakšpunkta aspekti, kas paredz aizsardzību pret psiholoģiskā terora darbības prettiesiskumu Programmas vadītājs Kaspars Bikše, psiholoģijas doktorants, pedagoģijas un psiholoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors. Piecpadsmitā grāmata ir “Mācību grāmata audzināšanas stundām”. Ja ir interese par grāmatas iegādi, iekopējiet apakš minēto saiti: https://pedagogs.lv/2021/12/18/kaspara-bikses-un-maras-ozolas-macibu-gramata-klases-stundam/  […]

 2. […] Programmas vadītājs Kaspars Bikše, psiholoģijas doktorants, pedagoģijas un psiholoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors. Piecpadsmitā grāmata ir “Mācību grāmata audzināšanas stundām”. Ja ir interese par grāmatas iegādi, iekopējiet apakš minēto saiti: https://pedagogs.lv/2021/12/18/kaspara-bikses-un-maras-ozolas-macibu-gramata-klases-stundam/ […]

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart