23.marts: pedagogu kompetences programma “Sekmīgas mācīšanās pamati kompetenču pieejā balstītā mācību saturā”

  Pedagogu kompetences  programma “Sekmīgas mācīšanās pamati kompetenču pieejā balstītā mācību saturā”

Mērķauditorija
Pedagogi, audzinātāji, bibliotekāri, muzeju pedagogi, u.tml. interesenti.

Programmas īstenošanas kārtība
2022.gada 23.marts no plkst. 13.00 līdz 16.00. Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem specifiskā darba režīma dēļ- līdz plkst.15.00. Atlikusī programmas daļa- pašmācībā pēc izsūtītajiem mācību materiāliem.

Izsniedzamais dokuments
Saskaņota 6 stundu pedagoga kompetences programmas apguves apliecība
LR IZM izglītības iestāžu reģistra nr. 4360800475
Saskaņojuma numurs: RIMC-20-208.

Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, Kopenhāgenas Universitātes lektors, psiholoģijas doktorants, pedagoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors. Par jaunāko Kaspara Bikšes grāmatu “Mācību grāmata audzināšanas stundām” sīkāk varat iepazīties mājaslapas vietnē Pedagogs.lv

Programma
1. Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobāciju principi atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (1 stunda)  
2. Konstruktīvas caurviju un pēctecības mācību vides organizācijas veidojošie pamatelementi (1 stunda)  
3. Praktiskas pieejas, veidi un paņēmieni konstruktīvas mācīšanās veidiem balstītā kompetenču pieejā (2 stundas)  
4. Darbs ar mācību satura ieviešanai nepieciešamajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem (2 stundas)  

Programmas satura atslēgvārdi:
Iepriekšējo zināšanu aktivizācijas paņēmieni.
Gatavošanās veidi pārbaudes darbiem, patstāvīgajiem darbiem un eksāmeniem.
Patstāvīgo darbu organizācijas veidi.
Vingrinājums „Grāmatveikalā”.
Diferencētās lasīšanas pamati.
Lasīšana skaļā balsī, tās izmantojums un pamatojums.
Pierakstu burtnīcas, to veidošanas principi un konspektēšana.
Uzmetumu veidošanas paņēmieni.
Darba portfeļa veidi, to dažādais pielietojums mācību procesā.
Atslēgas vārdu izmantojums.
Pārlapošanas paņēmieni.
Mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanas un noteikšanas paņēmieni.
Iztēles un asociāciju izmantojums darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām) atcerēšanos procesos.
Maņu, kustību, ritmu, pārspīlējumu, labo domu simbolu, krāsu, skaitļu un smieklu izmantojums atcerēšanās procesos.
„Balto plankumu” aizpildīšanas paņēmieni.
Mācību vielas  atkārtota, pārskatīšana, caurskatīšana, izskatīšana, atkārtošana.
Glasera mācīšanās metožu piramīda.
Secīguma organizācijas un kontroles mehānisma nodrošinājuma veidi un to praktisks pielietojums.
Mājasdarbu un patstāvīgo darbu veidi, kontroles un uzskaites paņēmieni.
Mājasdarbu efektivitātes un lietderīguma veidi.
Praktiski ieteikumi mājasdarbu efektivitātes un praktiskā pielietojuma plānošanā un organizācijā.
Apkopojumu veidošanas paņēmieni, grafisko organizētāju veidi.
Jautājumu un norāžu veidošanas paņēmieni.

Paldies tiem, kuri jau ir pieteikušies!

  • Platformā vēlams reģistrēties vismaz pus stundu iepriekš
  • Tiešsaistes semināra dienā, sākot no plkst. 11.00 uz e-pastu no kura tika izsūtīts pieteikums, saņemsiet aktīvo saiti uz MS Teams platformu
  • Ja saite nav saņemta, lūgums pārbaudīt mēstuļu sadaļu. Saņemot saiti uz MS Teams platformu, nav nepieciešama lejupielāde
  • Ja no viena kolektīva ir pieteikušies vairāki dalībnieki, kuru e-pasti nav norādīti elektroniskajā pieteikšanās veidlapā, lūgums saiti pārsūtīt pārējiem dalībniekiem, kuri arī ir pieteikušies uz šo kompetences programmu
  • Tiešsaistes kompetences programmas video versija netiek ierakstīta un netiek izsūtīta. Mēs esam par diskrētumu un datu aizsardzību
  • Papildu digitālās apstrādes dēļ apliecības un materiāli digitālā veidā tiks izsūtīti 10 darba dienu laikā.

Maksa: 15.60 EUR par programmu no personas

Rekvizīti:
Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola
Reģistrācijas nr.: 40002113833
Zīļu iela 15-6, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125
A/S Swedbank, HABALV22
LV97HABA0551011003309
Maksājuma mērķis: Pedagogu kompetences kursi – 23.02.2022.

Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv
Tālruņa numurs: 26254215, 28320454

Uzmanību!
Ja kāds mūsu apliecību uzskaites programmas sistēmas kļūdas dēļ kāds vēl nav saņēmis apliecību par kādu no iepriekšējām kompetences programmām, lūdzu sazinieties pa tālruni 26254215, 28320454, jo e-pasts mums šobrīd ir ļoti pārslogots.

P.S.
Šī informācija ir nosūtīta tikai vadības līmeņa speciālistiem, tāpēc, ja kādam no kolēģiem ir vēlme piedalīties programmā vai trūkst stundu skaits, varat informēt arī pārējos pedagogus

Pieteikšanās veidlapa

Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola

LR IZM izglītības iestāžu reģistra nr.: 4360800475Direktors Gints Grunavs

Tālruņa numuri: 26254215, 28320454

Kanceleja@Pedagogs.lv

www.pedagogs.lv

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart