10. novembris: profesionālās kompetences pilnveides programma “Saliedētas komandas veidošana”

Kompetences programmas īstenošanas laiks
2022. gada 10.novembris no plkst. 13.00 līdz 15.00. tiešsaistē. Atlikušais laiks pašmācībā pēc izsūtītajiem materiāliem.
Dalībnieki, kuriem apmaksā darba devējs, apmaksu var veikt arī pēc programmas apguves. Tas pats attiecas uz privātajiem maksātājiem.

Izsniedzamais dokuments
Saskaņota 6 stundu profesionālās  kompetences pilnveides programmas apguves apliecība.
Saskaņojuma Nr.- RIMC-21- 214.

IZM izglītības iestāžu reģistrs. 436080047

Kompetences programmas īstenošanas kārtība

  • Tiešsaistes semināra dienā, sākot plkst. no 11.00, uz e-pastu no kura tika izsūtīts pieteikums saņemsiet aktīvo saiti uz mācību platformu.
  • Vēlams reģistrēties līdz plkst. 12.30.
  • Ja no viena e-pasta ir pieteikušies vairāki dalībnieki, tad tā ir jāpārsūta arī pārējiem kolēģiem, kuri ir pieteikušies šai tiešsaistes kompetences programmai.
  • Ja saite nav saņemta, jāpārbauda mapes “Abonētie”, “Sociālie” un citas, tai skaitā arī surogātpasts jeb mēstuļu sadaļa (it īpaši tas jāielāgo tiem, kuri lieto inbox.lv).
  • Saites nesaņemšanas gadījumā lūgums vebināra laikā nerakstīt uz e-pastu, bet gan zvanīt pa tālruni 26254215, 28320454 –  jums draudzīgi palīdzēs kāds no mūsu izglītības iestādes kolēģiem.
  • Apliecības un materiāli digitālā veidā tiks izsūtīti 10 darba dienu laikā.
  • Vēlams reģistrēties ar savu vārdu.
Programma
Pozitīvie stimuli ģeometriskās progresijas aspektā. Treniņš situācijas pārredzēšanai no malas, novērtēšanai un spējai harmoniski iekļauties, būt noderīgam noteiktā situācijā, vingrinājumi sava rakstura noteikšanai. Labizjūtas rādītāju sakarības, treniņš „Pašizjūtas procesu vadība”, pašpārliecības, pašapziņas un to izpausmju vingrinājumi, savu tendenču atpazīšana saliedētas komandas veidošanas procesā. Vingrinājums vērtībsistēmas, attieksmes noteikšanai un empātijas veidošanai.
Vingrinājumu kopīgie noteikumi. Augstprātības, neapmierinātības, kritikas, nosodījuma, nicinājuma, lepnības, pretenziju transformācijas vingrinājumi, to organizācijas struktūra, veidi un klasifikācija. Liekulība, meli un glaimi; vingrinājumi pašvērtības paaugstināšanai; atbrīvošanās vingrinājumi no īgnuma un vilšanās.
Vingrinājumu principi un pielietošanas veidi. Pozitīvo nolūku un mērķu izvirzīšanas un noteikšanas paņēmieni. Pieņemšanas vingrinājumi, naida, dusmu un aizkaitinājuma ievirzīšana pozitīvā gultnē; aizvainojuma un dusmu transformācija; atbrīvošanās no atriebības 4 pamatprincipi. Teksta uzdevums, praktiskais uzdevums otra pieņemšanā”.
Iztēles un asociāciju vingrinājumi saliedētas komandas  veidošanā un tās nostiprināšanās procesos. Maņu, kustību, ritmu, pārspīlējumu, labo domu simbolu, krāsu, skaitļu un smieklu izmantojums saliedētas veidošanas nostiprināšanā.
Saliedētības programmēšanas veidi, paņēmieni un tehnikas, to izmantojums praksē. Mācāmies dzīvot pašreizējā mirklī saliedētības aspektā, izjūtas elastības treniņš. Vingrinājums nojausmas attīstībai, ekspresivitāte un introvertums saliedētības aspektā, konsekvences aspekts saliedētas komandas veidošanā.
Vingrinājumi ķermeniskās sensivitātes izkopšanai, paļāvības vingrinājumi, Vingrinājums acu mikrožestu uztveres treniņam, ķermeniskās atmiņas treniņš, autonomijas vingrinājumi. Vingrinājums “Skats no malas”.
Ikdienas saspringtās steigas noteikšanas tests, treniņš ķermeņa valodas pārspīlējumu līdzsvarošanai, brīvības izjūtas treniņš attiecībā pret apģērbu. Brīvības vingrinājums pozitīvos stimulu izpausmei.
Uzticības un paļāvības vingrinājumi un iekšējās nojausmas attīstībai, vingrinājumi virtuozitātes un elastības  attīstībai, uzdrīkstēšanās vingrinājumi. Savas vietas un laika apzināšanās vingrinājums. Sadarbības spēju noteikšanas tests. Uzticēšanās vingrinājumi.
Saliedētības pozitīvās pieredzes apkopojumu veidošanas paņēmieni, to produktīva pielietošana. Saliedētības izaicinājuma veidošanas soļi, vingrinājumi noskaņojuma noteikšanai. Pārbaudes tests par spēju iekļauties kolektīvā un atbalstīt to. Vingrinājumi kolektīvajai ritma un laika izjūtai, distances treniņi.
Uzmanības koncentrēšanas vingrinājumi, nojausmas vingrinājumi, redzes atmiņas vingrinājumi, domu spēka raidīšanas vingrinājumi. Viegluma un paļāvības treniņš. Pašapzinīgas pārliecinātības vingrinājumi. K.Rifas eidemoniskais personības labizjūtas treniņš.
Kolektīvās saliedētības neeatkārtojamības apziņas treniņš, apgūtā un padarītā pašnovērtējumu veidi, aptauja, pārrunas. Semināra darba izvērtējums un pārrunas.
 
P.S. 
Ja kādam kolēģim 6 stundu programmas apjoms ir nepietiekams, rakstiet vai zvaniet uz mūsu skolas kanceleju pa tālruni 26254215 vai 28320454, kanceleja@pedagogs.lv. Vienosimies par apjomīgāku programmas apguvi vai par iespēju  programmu apgūt pašmācības ceļā pēc mūsu izsūtītajiem materiāliem.

Maksa

15.60 EUR par saskaņotu 6 stundu programmu no personas.

Maksājuma rekvizīti 
Latvijas Psiholoģijas muzejs, biedrība

Reģistrācijas numurs: 40008208790

Swedbank, HABALV22,

LV66HABA0551039576672

Juridiskā adrese: Zīļu iela 15–6, Baldone

Ķekavas novads, LV-2125
Maksājuma mērķis:
2022.gada 10.novembra profesionālās  kompetences pilnveides programma “Saliedētas komandas veidošana”
Programmas rīkotāja iestāde
Latvijas Psiholoģijas muzejs, biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008208790
Programmas īstenotāja iestāde
Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola
IZM izglītības iestāžu reģistrs. 436080047
Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, psiholoģijas doktorants un pedagoģijas maģistrs, vairāku augstskolu lektors, 15 grāmatu autors.

Pieteikšanās veidlapa

Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv
Tālruņa numurs

28320454, 26254215

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart