Profesionālās kompetences pilnveides programmu saraksts un pieteikšanās veidlapa izvēles programmām tiešsaistē vai pašmācībā

Mērķauditorija
Pedagogi, sociālie darbinieki, aprūpētāji, audzinātāji, sociālie pedagogi, bāriņtiesu speciālisti, muzeju, bibliotēkas speciālisti un citi kultūras darbinieki, pašvaldības darbinieki, kā arī labklājības, Iekšlietu, aizsardzības, veselības ministrijas struktūrās strādājošie un citi interesenti.
Kompetences programmas īstenošanas veids
Pašmācības ceļā pēc izsūtītajiem materiāliem vai, piedaloties kādā no izsludinātajām profesionālās kompetences programmām.

Izsniedzamais dokuments

Profesionālās kompetences pilnveides programmas apguves apliecība.

LR IZM izglītības iestāžu reģistra nr. 4360800475.

Maksa: 2,60 eiro par vienu akadēmisko stundu

Tiem, kuriem kompetences programmu apmaksā darba devējs, lūgums viena kolektīva dalībniekiem izmantot vienu kopīgu pieteikšanās veidlapu, sadaļā “vārds uzvārds” norādot visu dalībnieku vārdus un uzvārdus. Tas pats attiecas arī uz sadaļu, kur jāievada darba devēja rekvizīti, respektīvi, ievadīt ziņas par kuru dalībnieku(iem) tiek veikta apmaksa.

Maksājuma saņēmēja rekvizīti:

Pedagoģiskās meistarības skola

Reģistrācijas nr.: 40002113833

A/S Swedbank, HABALV22

LV97HABA055101100330

Zīļu iela 15-6, Baldone, Ķekavas novads,  LV-2125

Programmas īstenotāja iestāde
Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola
IZM izglītības iestāžu reģistrs. 436080047
Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, psiholoģijas doktorants un pedagoģijas maģistrs, vairāku augstskolu lektors, 15 grāmatu autors.
Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv
Tālruņa numurs: 28320454, 26254215

Profesionālās kompetences pilnveides programmu saraksts

 • Darbs ar talantīgiem bērniem kompetenču pieejā balstītā mācību saturā
 • Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana izglītības iestādē
 • Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana sociālajā darbā
 • Audzināšanas darba pamatprincipi mūsdienu pedagoģiskajā procesā
 • Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas (audzināšanas kursi)
 • Efektīvas mācīšanās pamati kompetenču pieejā balstītā mācību saturā
 • Mobings, tā atpazīšana, tā novēršanas pasākumi
 • Psihoemocionālie aspekti darbā ar pusaudžiem
 • Izglītības iestādes psihohigiēna
 • Sociālā darba psihohigiēna
 • Mācīšanās un uzvedības motivācija
 • Pozitīvas attieksmes mācīšana, tās metodoloģiskie aspekti
 • Patstāvīgas mācīšanās pamati
 • Iemācītais optimisms, labizjūtas praktikums, emocionālā izdegšana, pašpalīdzības vingrinājumi un intervences metodes
 • Krāsu ietekme uz uzvedību, ķermeņa valoda, zīmējuma un rokraksta analīze
 • Krāsu ietekme uz uzvedību
 • Ķermeņa valoda
 • Zīmējuma un rokraksta analīze
 • Saliedētas komandas veidošana
 • Darbs ar talantīgiem bērniem
 • Pedagoga un izglītojamā ķermeņa valodas ietekme uz mācīšanās un uzvedības organizāciju
 • Augsti attīstītas domāšanas veicināšanas paņēmieni jeb B. S. Blūma taksonomijas izmantojums mācību un audzināšanas procesā
 • Pozitīva un mūsdienīga pedagoģiskā saskarsme
 • Vecāku sapulce
 • Mācīšanās un uzvedības motivācija un prāta disciplīna (izglītojamajiem)
 • Kā sevi izprast pusaudžu vecumā (izglītojamajiem)
 • Sekmīgas mācīšanās pamati (izglītojamajiem)

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart