Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis). 120 stundas

Programmā ir paredzēts apgūt padziļinātas zināšanas un prasmes grāmatvedībā nepieciešamo uzskaites operāciju veikšanai un informācijas apstrādei, izmantojot grāmatvedības datorprogrammu Tildes Jumis.

Priekšnosacījumi: Lai veiksmīgi apgūtu šajā kursā sniegtās zināšanas un izveidotu savas prasmes un iemaņas, jums jābūt pamatzināšanas grāmatvedībā un datorprasmes.

Mācību ilgums: 120 stundas

Iegūstamais dokuments: apliecība.

Kursa mērķis:

Izglītības procesā apgūt pamatprasmes darbam ar grāmatvedības datorprogrammu Tildes ”Jumis”.

Jūsu ieguvumi:

 • Iegūsi zināšanas par grāmatvedības programmas priekšrocībām un trūkumiem;
 • Iegūsi zināšanas par finanšu grāmatvedības dokumentu iegrāmatošanu grāmatvedības programmā;
 • Iegūsi zināšanas par finanšu grāmatvedības dokumentu reģistru sagatavošanu;
 • Iegūsi zināšanas par finanšu grāmatvedības atskaišu sagatavošanu.

Kursa programma:

 • Uzņēmuma informācijas ievadīšana, kontu plāna modifikācija, sarakstu veidošana, grāmatojumu sagatavju izveidošana;
 • Sākuma atlikumu ievadīšana;
 • Rēķinu un grāmatojumu ievadīšana;
 • Atskaišu izveidošana.
 • Darbs ar bankas dokumentiem;
 • Valūtas dokumenti un grāmatojumi;
 • Darbs ar kases un kases aparāta dokumentiem;
 • Avansa norēķinu atskaites;
 • Darba algu uzskaite;
 • Informācijas par darbiniekiem izveidošana, darba laika kalendāru modifikācija, darba laika uzskaites tabeles;
 • Avansu sarakstu un algu sarakstu veidošana;
 • Atvaļinājumu un darba nespējas pabalstu aprēķini;
 • Noliktavas uzskaite. Atlikumi, iegāde un pārdošana. Norakstīšanas akti. Noliktavas atskaites;
 • Atkārtojums;
 • Algu atskaites;
 • Pamatlīdzekļu uzskaite. Pamatlīdzekļu kartiņas;
 • Finanšu un nodokļu nolietojuma aprēķināšana;
 • Atskaites;
 • Pamatlīdzekļu grāmatojumi;
 • PVN deklarācijas un pielikumu veidošana;
 • Peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • Bilance;
 • Ieskats programmas papildus iespējās.

Noslēguma pārbaudījums.

Pieteikšanās: 

kanceleja@pedagogs.lv 

28320454, 26254215 

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart