Finanšu un vadības grāmatvedības pamati. 80 stundas

„Finanšu un vadības grāmatvedības pamati” sniegs Tev zināšanas, lai Tu spētu veikt grāmatvedības operācijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šis kurss dos ieskatu galvenajos finanšu un vadības grāmatvedības procesu uzdevumos un to izpildē.

Mācību ilgums: 80 stundas

Iegūstamais dokuments: apliecība.

Kursa mērķis:

Apgūt zināšanas par finansēm, to aprēķinu un kredītiem. Prast veikt vienkāršo un salikto procentu aprēķinus. Iegūt prasmes veikt uzņēmuma finanšu analīzi un izprast kopsakarību starp finanšu atskaitēm. Apgūt zināšanas par vadības grāmatvedības pamatiem – pielietošanu praktiskā darbā.

Jūsu ieguvumi:

 

 • Spēja izprast grāmatvedības vadības pamatu principus;
 • Spēja izprast profesionālo terminoloģiju;
 • Spēja definēt grāmatvedības procesus organizācijā/uzņēmumā;
 • Spēja analizēt ilgtermiņa ieguldījumus;
 • Spēja novērtēt apgrozāmos līdzekļus, pašu kapitālu, uzkrājumus, kreditorus, ieņēmumus un izdevumus;
 • Spēja izprast finanšu, gada pārskatu;
 • Spēja izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības budžeta plānošanu.

Kursa programma:

 

 • Grāmatvedības pamati;
 • Profesionālā terminoloģija;
 • Grāmatvedības organizācija uzņēmumā;
 • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite;
 • Apgrozāmo līdzekļu uzskaite;
 • Pašu kapitāla uzskaite;
 • Uzkrājumi;
 • Kreditori;
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi;
 • Finanšu rezultāta noteikšana;
 • Vadības grāmatvedības raksturojums, principi, uzdevumi;
 • Izmaksas un to klasifikācija un kalkulācija;
 • Budžeta plānošana;
 • Kopbudžeta analīze;
 • Ekonomisko rādītāju sistēma.

Noslēguma pārbaudījums.

Pieteikšanās:

kanceleja@pedagogs.lv

28320454, 26254215

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart