Grāmatvedības pamati. 80 stundas

Saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību” uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī (saimnieciskie darījumi). Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.
Apmācību programma „Grāmatvedības pamati” sniegs Tev zināšanas, lai Tu spētu veikt grāmatvedības operācijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Mācību ilgums: 80 stundas
Iegūstamais dokuments: apliecība.

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamam nepieciešamās zināšanas par bilances un operāciju kontiem, lai patstāvīgi spētu organizēt grāmatvedības uzskaiti.

Kursa programma:

  • Grāmatvedības nozīme un uzdevumi;
  • Grāmatvedības organizācija uzņēmumā;
  • Saimniecisko darījumu dokumentācija;
  • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite;
  • Apgrozāmo līdzekļu uzskaite;
  • Pašu kapitāla uzskaite;
  • Kreditori;
  • Saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi;
  • Finanšu rezultāta noteikšana;
  • Noslēguma pārbaudījums.

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart