Vienkāršā ieraksta grāmatvedība. 30 stundas

Patlaban, kad aizvien vairāk cilvēku izvēlas reģistrēties kā pašnodarbinātas personas, aktualizējas jautājums, kā pareizi kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Šim grāmatvedības principam ir ļoti maz kas kopīgs ar tradicionālo priekšstatu par grāmatvedību un grāmatveža darbu. Kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības reģistros atspoguļo saimnieciskās darbības naudas plūsmu, tās veidošanās avotus un izlietojumu un saimnieciskajā darbībā izmantotās un saimnieciskajā darbībā iegūtās mantas stāvokļa izmaiņas, lai fiksētu nodokļu aprēķināšanai nepieciešamos datus, kā arī veiktu mantas un norēķinu kontroli. Citiem vārdiem vienkāršā ieraksta principu mēdz dēvēt arī par naudas principu – angliski “Cash basis accounting”.

Mācību ilgums: 30 stundas
Iegūstamais dokuments: apliecība.

Kursa mērķis:

Apgūt vienkāršās grāmatvedības uzskaites sistēmu, iegūt praktiskās iemaņas uzskaites reģistru iekārtošanā, saimniecisko operāciju reģistrācijā, grāmatvedības dokumentu un atskaišu aizpildīšanā.

Kursa programma:

– Saimnieciskās darbības veicēju un individuālo komersantu reģistrācija, nodokļu maksāšanas režīmi:

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības;
 • Patentmaksa;
 • Mikrouzņēmumu nodoklis;
 • Fiksētais ienākuma nodoklis;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • Saimnieciskā darbība nereģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs;
 • Pievienotās vērtības nodoklis;

–    Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā:

 • Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls, tā aizpildīšana;
 • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana;
 • Krājumu uzskaite;
 • Citi grāmatvedības reģistri;
 • Inventarizācija un tās norises kārtība;
 • Izdevumu precizēšana;
 • Darījumus apliecinošie dokumenti;
 • Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana, praktiska aizpildīšana;
 • Nodokļa nomaksas kārtība.

Pieteikšanās:

kanceleja@pedagogs.lv

28320454, 26254215

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart