Pedagoga, audzinātāja, bibliotekāra, muzeja pedagoga u.tml. profesionālās kompetences pilnveides programma “Darbs ar talantīgiem bērniem kompetenču pieejā balstītā mācību saturā”

Kompetences programmas īstenošanas laiks
2023. gada 21.februāris no plkst. 13.00 līdz 15.00. tiešsaistē.
Atlikušais laiks pašmācībā pēc izsūtītajiem materiāliem.
 • Būsim pateicīgi, ja informēsiet arī citus kolēģus!
 • Dalības maksu var veikt arī pēc kompetences programmas apguves.

Izsniedzamais dokuments

Pedagogi saņem  6 stundu pedagoga profesionālās kompetences pilnveides programmas apguves apliecību, bibliotekāri – bibliotekāra profesionālās pilnveides kompetences programmas 6 stundu apguves apliecību, muzeja pedagogu- muzeja pedagoga saņem muzeja pedagoga, audzinātāji- audzinātāja profesionālās pilnveides  kompetences programmas apguves apliecību un tā tālāk.
LR IZM izglītības iestāžu reģistrs. 4360800475.
Saskaņojuma numurs: RIMC-20-208
 • Kompetences programmas īstenošanas kārtība
  • Tiešsaistes semināra dienā, sākot plkst. no 11.00, uz e-pastu no kura tika izsūtīts pieteikums, saņemsiet aktīvo saiti uz mācību platformu.
  • Vēlams reģistrēties līdz plkst. 12.30.
  • Ja no viena e-pasta ir pieteikušies vairāki dalībnieki, tad tā ir jāpārsūta arī pārējiem kolēģiem, kuri ir pieteikušies šai tiešsaistes kompetences programmai.
  • Ja saite nav saņemta, jāpārbauda mapes “Abonētie”, “Sociālie” un citas, tai skaitā arī surogātpasts jeb mēstuļu sadaļa (it īpaši tas jāielāgo tiem, kuri lieto inbox.lv).
  • Saites nesaņemšanas gadījumā lūgums vebināra laikā nerakstīt uz e-pastu, bet gan zvanīt pa tālruni 26254215, 28320454 –  jums draudzīgi palīdzēs kāds no mūsu izglītības iestādes kolēģiem.
  • Apliecības un materiāli pēc apmaksas veikšanas digitālā veidā tiks izsūtīti 10 darba dienu laikā.
  • Vēlams reģistrēties ar savu vārdu.
Tēmas1. Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobāciju principi darbā ar talantīgiem bērniem atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu (1 stunda).
2. Padziļinātais un paplašinātais caurviju un pēctecības mācību vides organizācijas veidojošie pamatelementi darbā ar talantīgiem bērniem (1 stunda).  3. Metodoloģiskās pieejas, veidi un metodiskie paņēmieni sadarbībā ar talantīgiem bērniem (2 stundas).  4. Metodisko inovāciju daudzveidīgās iespējas mācību satura ieviešanai nepieciešamajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem darbā ar talantīgiem bērniem (2 stundas).
Maksa
15.60 EUR par saskaņotu 6 stundu programmu no personas jeb 2,60 eiro par vienu akadēmisko stundu.
 
Maksājuma rekvizīti 

Pedagoģiskās meistarības skola

Reģistrācijas nr.: 40002113833

A/S Swedbank, HABALV22

LV97HABA0551011003309

Zīļu iela 15-6, Baldone

Ķekavas novads,  LV-2125

Maksājuma mērķis: 2023.gada 21.februāra profesionālās kompetences pilnveides programma “Darbs ar talantīgiem bērniem  Darbs ar talantīgiem bērniem kompetenču pieejā balstītā mācību saturā. Maksājuma mērķis ir jānorāda obligāti.

Programmas īstenotāja iestāde
Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skolaIZM izglītības iestāžu reģistrs. 436080047

Programmas vadītājsKaspars Bikše, psiholoģijas doktorants, psiholoģijas un pedagoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors.

Saite uz Kaspara Bikšes un Māras Ozolas veidoto mācību grāmatu audzināšanas stundām.

Pieteikšanās veidlapa

Sīkāka informācija
Tālruņa numurs

26254215, 28320454

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart