Pedagoga profesionālās kompetences pilnveides programma “Patstāvīgas mācīšanās pamati”

Izsniedzamais dokuments
Saskaņota 6 stundu kompetences programmas apguves apliecība
LR IZM izglītības iestāžu reģistra nr. 4360800475
Saskaņojuma Nr. RIMC-22-078

Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, Kopenhāgenas Universitātes lektors, psiholoģijas doktorants, pedagoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors. Par jaunāko Kaspara Bikšes grāmatu “Mācību grāmata audzināšanas stundām” sīkāk varat iepazīties mājaslapas vietnē Pedagogs.lv

Tēmas
1. Mācīšanās īpatnības daudzveidīgo komunikāciju un mainīgajos globalizācijas apstākļos (1h)
2. Efektīvākie patstāvīgās mācīšanās principi (1h)
3. Izglītošanās laika darba organizācija (1h)
4. Atbrīvošanās no garlaicīgas mācīšanās rutīnas (1h)
5. Skaidrojumi, kā iepazīties ar papildu literatūru, pārlapošanu, uzmetumu veidošanu, mērķu izvirzīšanu,
atbilžu veidošanas paņēmieniem, satura pārskatīšanu, caurskatīšanu, atkārtošanu, konspektēšanu, piezīmju
veidošanu domu kartēs, tēžu un kopsavilkumu veidošanu u.c. (2h)

Anotācija
Programma pilnveido pedagoga profesionālās kompetences, kas mūsdienu daudzveidīgo komunikāciju un mainīgajos globalizācijas apstākļos vērstas uz mācīšanās pieejas un metodikas aktualitātēm. Skolotājs iepazīstas un apgūst ar mūsdienīgākajiem efektīvas mācīšanās principiem, kuras apstiprina jaunākie pētījumu rezultāti, kā plānot izglītojamo izglītošanās laika darba organizāciju, atgriezeniskās saites nodrošināšanu, pārbaudes darbu organizāciju veidiem un uzskaiti, kā arī atbrīvošanos no garlaicīgas mācīšanās paņēmieniem. Programma skaidro, kā efektīvi iepazīties ar mācību materiāliem, papildu literatūru, tās pārlapošanu, uzmetumu veidošanu, mērķu izvirzīšanu, atbilžu veidošanas paņēmieniem, satura pārskatīšanu, caurskatīšanu, izskatīšanu, atkārtošanu, konspektēšanu, piezīmju veidošanu domu kartēs, tēžu un kopsavilkumu veidošanu.

Programmas satura atslēgvārdi:
Iepriekšējo zināšanu aktivizācijas paņēmieni.
Gatavošanās veidi pārbaudes darbiem, patstāvīgajiem darbiem un eksāmeniem.
Patstāvīgo darbu organizācijas veidi.
Vingrinājums „Grāmatveikalā”.
Diferencētās lasīšanas pamati.
Lasīšana skaļā balsī, tās izmantojums un pamatojums.
Pierakstu burtnīcas, to veidošanas principi un konspektēšana.
Uzmetumu veidošanas paņēmieni.
Darba portfeļa veidi, to dažādais pielietojums mācību procesā.
Atslēgas vārdu izmantojums.
Pārlapošanas paņēmieni.
Mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanas un noteikšanas paņēmieni.
Iztēles un asociāciju izmantojums darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām) atcerēšanos procesos.
Maņu, kustību, ritmu, pārspīlējumu, labo domu simbolu, krāsu, skaitļu un smieklu izmantojums atcerēšanās procesos.
„Balto plankumu” aizpildīšanas paņēmieni.
Mācību vielas  atkārtota, pārskatīšana, caurskatīšana, izskatīšana, atkārtošana.
Glasera mācīšanās metožu piramīda.
Secīguma organizācijas un kontroles mehānisma nodrošinājuma veidi un to praktisks pielietojums.
Mājasdarbu un patstāvīgo darbu veidi, kontroles un uzskaites paņēmieni.
Mājasdarbu efektivitātes un lietderīguma veidi.
Praktiski ieteikumi mājasdarbu efektivitātes un praktiskā pielietojuma plānošanā un organizācijā.
Apkopojumu veidošanas paņēmieni, grafisko organizētāju veidi.
Jautājumu un norāžu veidošanas paņēmieni.

Maksa: 15.60 EUR par programmu no personas

Rekvizīti:
Latvijas Psiholoģijas muzejs
Reģistrācijas numurs: 40008208790
Zīļu iela 15-6, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125
Swedbank, HABALV22, LV66HABA0551039576672
Maksājuma mērķis: 2022.gada 24.maija kompetences kursi

Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv
Tālruņa numurs: 26254215, 28320454

Pieteikšanās veidlapa

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart