36h pedagoga profesionālās kompetences pilnveides programma “Sekmīgas mācīšanās pamati kompetenču pieejā balstītā mācību saturā”

Pedagoga, bibliotekāra, muzeja pedagoga, audzinātāja u.tml.  profesionālās kompetences pilnveides programma “Sekmīgas mācīšanās pamati kompetenču pieejā balstītā mācību saturā”

Izsniedzamais dokuments

Pedagogi saņem  saskaņotu 6 stundu pedagoga profesionālās kompetences pilnveides programmas apguves apliecību, bibliotekāri – bibliotekāra profesionālās pilnveides kompetences programmas 6 stundu apguves apliecību, muzeja pedagogu- muzeja pedagoga saņem muzeja pedagoga, audzinātāji- audzinātāja profesionālās pilnveides  kompetences programmas apguves apliecību un tā tālāk.
LR IZM izglītības iestāžu reģistrs. 4360800475.
Saskaņojuma numurs: RIMC-20-208

Programma

1. Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobāciju principi atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (1 stunda)
2. Konstruktīvas caurviju un pēctecības mācību vides organizācijas veidojošie pamatelementi (1 stunda)
3. Praktiskas pieejas, veidi un paņēmieni konstruktīvas mācīšanās veidiem balstītā kompetenču pieejā (2 stundas)
4. Darbs ar mācību satura ieviešanai nepieciešamajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem (2 stundas)
Maksa
15.60 EUR par saskaņotu 6 stundu programmu no personas jeb 2,60 eiro par vienu akadēmisko stundu.
 
Maksājuma rekvizīti 
Latvijas Psiholoģijas muzejs, biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008208790
Swedbank HABALV22
LV66HABA0551039576672
Zīļu iela 15-6, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125
Maksājuma mērķis: 2022.gada 23.septembra profesionālās kompetences pilnveides programma “Sekmīgas mācīšanās pamati kompetenču pieejā balstītā mācību saturā”.
Programmas rīkotāja iestāde
Latvijas Psiholoģijas muzejs, biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008208790
Programmas īstenotāja iestāde
Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola
IZM izglītības iestāžu reģistrs. 436080047

Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, psiholoģijas doktorants, psiholoģijas un pedagoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors.

Saite uz Kaspara Bikšes un Māras Ozolas veidoto mācību grāmatu audzināšanas stundām.

Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv

Tālruņa numurs
26254215, 28320454

Pieteikšanās veidlapa

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart