Vārda dienas: Andrievs, Andrejs, Andris , Anders, Anderss, Andrāšs, Andreass, Andrejans, Andrējs, Andress, Andrians, Andriāns, Andrijans, Andrijs, Androns, Andrs, Andruss, Endrijs, Endrū

Pedagoga, audzinātāja, bibliotekāra, muzeja pedagoga u.tml. profesionālās kompetences pilnveides programma “Darbs ar talantīgiem bērniem kompetenču pieejā balstītā mācību saturā”

Pedagogi saņem  6 stundu pedagoga profesionālās kompetences pilnveides programmas apguves apliecību, bibliotekāri – bibliotekāra profesionālās pilnveides kompetences programmas 6 stundu apguves apliecību, muzeja pedagogu- muzeja pedagoga saņem muzeja pedagoga, audzinātāji- audzinātāja profesionālās pilnveides  kompetences programmas apguves apliecību un tā tālāk.
LR IZM izglītības iestāžu reģistrs. 4360800475.
Saskaņojuma numurs: RIMC-20-208

Tēmas

1. Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobāciju principi darbā ar talantīgiem bērniem atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu (1 stunda).
2. Padziļinātais un paplašinātais caurviju un pēctecības mācību vides organizācijas veidojošie pamatelementi darbā ar talantīgiem bērniem (1 stunda).
3. Metodoloģiskās pieejas, veidi un metodiskie paņēmieni sadarbībā ar talantīgiem bērniem (2 stundas).
4. Metodisko inovāciju daudzveidīgās iespējas mācību satura ieviešanai nepieciešamajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem darbā ar talantīgiem bērniem (2 stundas).
Maksa
15.60 EUR par saskaņotu 6 stundu programmu no personas jeb 2,60 eiro par vienu akadēmisko stundu.
 

Maksājuma saņēmēja rekvizīti:

Latvijas Psiholoģijas muzejs, biedrība

Reģistrācijas numurs: 40008208790

Swedbank HABALV22

LV66HABA0551039576672

Zīļu iela 15-6, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125

Maksājuma mērķī jānorāda maksātāja vārds un uzvārds, kompetences programmas nosaukums un pieteikšanās datums

 

Programmas īstenotāja iestāde

Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola.

IZM izglītības iestāžu reģistra 436080047

Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, psiholoģijas doktorants, psiholoģijas un pedagoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors.

Saite uz Kaspara Bikšes un Māras Ozolas veidoto mācību grāmatu audzināšanas stundām.

Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv

Tālruņa numurs
26254215, 28320454

Pieteikšanās veidlapa

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart