Profesionālās kompetences pilnveides programma “Mobings, tā atpazīšana un novēršanas pasākumi”

Izsniedzamais dokuments

Saskaņota 6 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguves apliecība.
Saskaņojums: RIMC-21-284
LR IZM izglītības iestāžu reģistrs. 4360800475

Maksa

15.60 EUR par saskaņotu 6 stundu programmu no personas jeb 2,60 eiro par vienu akadēmisko stundu.
 Programma
  1. Mobinga atpazīšana, tā pavadošās situācijas (1h)
  2. Profilakses pasākumi, to nosacījumi (1h)
  3. Metodoloģija darbā ar vardarbībā cietušajiem upuriem (1h)
  4. 4. Atbrīvošanās no pesimistiskas nolemtības izjūtas (1h)
  5. Situatīvā trauksme, atbrīvošanās no bailēm un satraukuma, prāta disciplinēšana, atbrīvošanās no haosa, spēja apgūt ieradumu apkārt notiekošo uztvert bez bažām un nemiera (2h)
Programmas atslēgvārdi
Mobinga un vardarbības skaidrojums, psiholoģiskā terora veidi. Mobinga un vardarbības iedalījums: fiziskais, verbālais mobings, izstumšana jeb slēptā vardarbība. Mobinga un vardarbības upuri. Sevis izzināšana kā viens no negatīvo emociju pārskatīšanas veidiem un ceļš uz atbrīvošanos no mobinga un vardarbības. Mobinga un vardarbības izpausmes: regulāra pārtraukšana, uzkliegšana, pastāvīga kritika, telefoniskais terors, mutiski draudi, rakstiski draudi, kontaktēšanās noliegums ar skatienu vai žestiem, kontaktēšanās noliegums ar pieņēmumiem, tos tieši neizsakot; nesarunāšanās, aprunāšana, baumošana un padarīšana citu acīs par smieklīgu, psihiski slimu, uzjautrināšanās par kādu fizisku trūkumu, privāto dzīvi, tautību, gaitas, balss vai žestu atdarināšana, lai uzjautrinātos, reliģiskās vai politiskās pārliecības ierobežošana, piespiešana veikt darbu, pārkāpjot otra pašapziņu, visu lēmumu apstrīdēšana, seksuāla uzmākšanās vai vārdiski izteikti seksuāli piedāvājumi; bezjēdzīgu uzdevumu uzdošana; pienākums veikt veselībai kaitīgu darbu, fiziska spēka pielietošana, seksuāla rakstura “roku palaišana”. Mobinga un vardarbības negatīvo domu, nolūku un rīcības atklāšana, spēja tās atšķirt, atbrīvošanās, vingrinājumu pamatprincipi. Kritizēšanas ierosinātāji; atriebības alkas, skaudība, neapmierinātība ar sevi, vainīgā meklēšana, aizkaitināmība, pesimisms, agresivitāte, aizvainošana, mazvērtības izpausmes, uzmanības novēršana no savām problēmām, saņemtās kritikas nodošana tālāk, uzmanības novēršana no saviem trūkumiem, savtīgums, nespēja tikt galā ar privāto dzīvi, bērnībā pārdzīvotā vardarbība kā kompensācijas mehānisms, lai atspēlētos uz citiem. Hroniskais vajātāja tips. Dominēšana kā apliecināšanās un iekšējas neapmierinātības iemesls. Konkurentu vajātāja tips. Psiholoģiskā pazemošana un aizskaršana kā sava statusu saglabāšana un sava spēka pierādīšana. Lepošanās ar savu tiešumu. Mobinga un vardarbības sekas. Upura psihosomatiskās saslimstības: augsts asinsspiediens, sirdsklauves, kuņģa un zarnu trakta saslimšanas, čūlas, muskuļu sasprindzinājumi, stresa izraisītas hroniskas un psihiskas saslimšanas, nespēja uzticēties, gurdenums, dzīvesprieka zudums, depresija, neapmierinātība, skumjas, nervozitāte, baiļu lēkmes, koncentrēšanās spēju mazināšanās. Motivācija zudums, noslēgšanās sevī, draugu zaudēšana, domas par pašnāvību. Domāšanas blokāde. Neveiksmes kā brīdinājums, attieksmes maiņa pret tām, lai neizjustu sarūgtinājumu. Tiesiskās palīdzības iespējas Valsts cilvēktiesību birojā. Latvijas Darba likuma aspekti, kurā joprojām nav panta par mobingu. Satversmes 94. panta juridiskais aspekts par personas tiesības uz tās neaizskaramību. Darba likuma 28. panta otrās daļas aspekti. Darba likuma 101. panta pirmās daļas otrā un trešā apakšpunkta aspekti, kas paredz aizsardzību pret psiholoģiskā terora darbības prettiesiskumu
Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, psiholoģijas doktorants, pedagoģijas un psiholoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors.
Piecpadsmitā grāmata ir “Mācību grāmata audzināšanas stundām”.
Ja ir interese par grāmatas iegādi, iekopējiet apakš minēto saiti:
https://pedagogs.lv/2021/12/18/kaspara-bikses-un-maras-ozolas-macibu-gramata-klases-stundam/ 

Maksājuma rekvizīti 

Latvijas Psiholoģijas muzejs, biedrība

Reģistrācijas numurs: 40008208790

Swedbank HABALV22

LV66HABA0551039576672

Zīļu iela 15-6, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125

Maksājuma mērķī jānorāda maksātāja vārds un uzvārds, kompetences programmas nosaukums un pieteikšanās datums

Programmas pasūtītājs: Latvijas Psiholoģijas muzejs, biedrība

Programmas īstenotāja iestāde: izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola, LR IZM izglītības iestāžu reģistrs. 4360800475

Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv
Tālruņa numurs:  26254215, 28320454

Pieteikšanās lapa

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Show Buttons
Hide Buttons
Cart