Sociālo darbinieku, bāriņtiesu speciālistu, sociālo pedagogu, audzinātāju, aprūpētāju un citu radniecīgu profesiju pārstāvju kompetences pilnveides programma “Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana sociālajā darbā”

Izsniedzamais dokuments
Saskaņota 6 stundu kompetences programmas apguves apliecība atbilstoši nodarbošanās specifikai (nodarbošanās specifika ir jānorāda pieteikuma veidlapas sadaļā “Jūsu nodarbošanās”)

Saskaņojuma numurs:  Nr. PMS-21- 214.
LR IZM izglītības iestāžu reģistra nr.: 4360800475
 
* Ja kādam ir nepieciešams lielāks stundu skaits, lūdzu, zvaniet uz mūsu skolas kancelejas numuru  28320454, vienosimies par programmu ar lielāku stundu skaitu tai skaitā arī pašmācībā.
Tēmas
1.Sevis izzināšana kā viens no negatīvo emociju pārskatīšanas veidiem un ceļš uz harmonisku labvēlīgas psiholoģiskās mikrovides veidošanu. 2.Mikrovides jēdzienu dažādās interpretācijas. 3.Sociālo darbinieku valodas lietojums, kā apziņas un mikrovides veidotājs. 4.Cilvēku reakcijas uz situācijām – kas tās nosaka? 5.Garīgie meklējumi labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanas aspektā. 6.Psihes ciešā saikne ar veselību. 7.Labvēlīga psiholoģiskā vide un subjektīvisms. 8.Pozitīvas attiecības ar apkārtējiem labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanas aspektā. 9. Ārējā un iekšējā psiholoģiskā vide. 10.Terapijas formas un pašpalīdzības mehānismi. 11.Attieksme pret sevi – stereotipu un ierasto uzvedības principu pārskatīšana labvēlīgas psiholoģiskās veidošanas kontekstā. 12. Iedvesmas virsotņu psiholoģiskie un fenomenoloģiskie aspekti

Maksa

15.60 EUR par 6 stundu programmu
Tiem, kuriem programmu apmaksā darba devējs, maksu var veikt arī pēc programmas apguves
Programmas īstenotāja iestādes maksājuma rekvizīti
Latvijas Psiholoģijas muzejs, biedrība,

Reģistrācijas numurs: 40008208790
Swedbank HABALV22, LV66HABA0551039576672
Maksājuma mērķī jānorāda maksātāja vārds un uzvārds, kompetences programmas nosaukums un pieteikšanās datums

Programmas pasūtītājs

Latvijas Psiholoģijas muzejs, biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008208790
Programmas īstenotāja iestāde
Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola
LR IZM izglītības iestāžu reģistra nr.: 4360800475

Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, vairāku augstskolu lektors, psiholoģijas doktorants, pedagoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors.

Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv
Tālruņa numurs: 26254215, 28320454

Pieteikšanās veidlapa

Skolotājas un sociālās darbinieces Lilitas Seržānes rīta fotogrāfija
Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Tērzētava
Ielādē tērzētavu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart