Bāriņtiesas speciālista profesionālās pilnveides kompetences programma “Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana bāriņtiesas darbā”

Kompetences programmas nosaukums
Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana bāriņtiesas darbā
Mērķauditorija
Visi bāriņtiesas speciālisti, kuru kompetencē ir bērnu vai aizgādnībā esošu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzība

Izsniedzamais dokuments
Saskaņota 6 stundu bāriņtiesas speciālista profesionālās  kompetences  pilnveides programmas apguves apliecība

Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, psiholoģijas doktorants, pedagoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors

Programma
1.Sevis izzināšana kā viens no negatīvo emociju pārskatīšanas veidiem un ceļš uz harmonisku mikrovides veidošanu bāriņtiesas darbā, mikrovides jēdzienu dažādās interpretācijas (1h)

2.Valodas lietojums un prāta disciplīna kā apziņas un mikrovides veidotājs, cilvēku reakcijas uz situācijām, psihes ciešā saikne ar veselību (1h)

3.Garīgie meklējumi, psiholoģija un subjektīvisms, pozitīvas attiecības ar apkārtējiem, to izpratnes veidojošie moduļi un mehānismi (1h)

4. Ārējā un iekšējā psiholoģiskā vide, attieksme pret sevi – stereotipu un ierasto uzvedības principu pārskatīšana, intervences metodes (1h)
5.Terapijas formas un pašpalīdzības mehānismi, iedvesmas virsotņu psiholoģiskie un fenomenoloģiskie aspekti (2h)
Maksa
15.60 EUR par 6 stundu programmu no personas jeb 2,60 eiro par katru stundu
Programmas īstenotāja iestāde
Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola.
LR IZM reģistrācijas nr.: 4360800475
 
Rekvizīti

Latvijas Psiholoģijas muzejs, biedrība

Reģistrācijas numurs: 40008208790

Swedbank HABALV22

LV66HABA0551039576672

Zīļu iela 15-6, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125

Maksājuma mērķī jānorāda maksātāja vārds un uzvārds, kompetences programmas nosaukums un pieteikšanās datums

Tālruņa numurs
26254215, 28320454

Pieteikšanās veidlapa

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart