Noticis pirmais skolotāju palīgu forums

Piektdien, 17.martā, Ventspils Jaunrades namā noticis pirmais Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu forums “Būt. Dot. Atbalstīt.” ar vairāk nekā 100 dalībniekiem no Ventspils un viesiem no Jelgavas.

Pērn rudenī tika īstenota profesionālās kompetences pilnveides programmas “Skolotāju palīgi pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”, kurā piedalījās 99 skolotāju palīgi no visiem Ventspils bērnudārziem. Šāda pilnveides programma tika organizēta pirmoreiz, tādējādi uzsverot skolotāju palīgu arvien pieaugušo lomu izglītības procesā. Tās mērķis bija pilnveidot dalībnieku profesionālās iemaņas, kā arī sniegt profesionālo atbalstu pirmsskolas ikdienas pedagoģiskajā procesā.

Notikušajā forumā dalībnieki atskatījās uz sasniegto rudens mācībās un klausījās psiholoģes Aigas Jankevicas lekciju “Kā skolotāja palīgam veicināt bērnu pašvadītu mācīšanos?”. 

Foruma noslēgumā notika svinīga skolotāju palīgu godināšana. Pirmsskolas izglītības iestādes atbilstoši Ventspils Izglītības pārvaldes aicinājumam bija izvirzījuši savus skolotāju palīgus. Pasākumā ar Atzinības rakstiem un piemiņas suvenīriem tika sveikti skolotāju palīgi no visām Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm: Sarmīte Jansone, Ramona Jasone, Madara Polence, Aiva Bečere, Daina Rutka, Inese Lapiņa, Dace Ozola, Gita Graudiņa, Ilona Elpere, Inese Ādamkoviča, Jekaterina Novickaja, Inese Liepkalne, Antra Upmane, Zane Drieka, Sabīne Pāvelsone, Endija Vangrava, Skaidrīte Upe, Svetlana Zhukova, Sarmīte Irbe, Sanita Tālberga, Inese Čīma, Jolanta Amosova, Nataļja Morozova un Ineta Laure.

Atsaucoties skolotāju palīgu izteiktajai interesei, plānojam organizēt arī nākotnē gan mācības, gan šādus forumus. Pateicamies arī skolotāju palīgu profesionālās pilnveides programmas īstenošanas komandai – PII “Zvaigznīte” vadītājai Zitai Janušonei, Ventspils pirmsskolas mācību jomas koordinatorei un PII “Varavīksne” vadītājas vietniecei izglītības jomā Kristīnei Seržantei, PII “Zvaigznīte” vadītājas vietniecei izglītības jomā Initai Frīzendorfai un PII “Rūķītis” Konsultatīvā centra pedagoģei Baibai Braunai.

22.03.2023.

Powered by WPeMatico

Skolotājas un sociālās darbinieces Lilitas Seržānes rīta fotogrāfija
Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Tērzētava
Ielādē tērzētavu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart