Palīdz mainīt nevēlamu uzvedību

«Bērnudārzs ir darbiņš. Kā jebkurā darbā, arī šeit nepieciešamas prasmes un piepūle» saka Zita Janušone, kuras vadītā PII Zvaigznīte organizē atbalsta programmu STOP 4–7 bērniem ar uzvedības traucējumiem.

STOP 4–7 jeb Kopā uz ceļa esam stiprāki ir multimodāla (tajā vienlaikus atsevišķās grupās strādā gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem) agrīnās intervences programma bērniem ar uzvedības problēmām. Programmu Ventspilī kopš 2021. gada realizē PII Zvaigznīte, kur izveidota atsevišķa nodarbību telpa, apmācīti pedagogi un tiek dota iespēja 4 līdz 7 gadus veciem bērniem no visām Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm kopā ar vecākiem un pedagogiem piedalīties īpašā 10 nodarbību programmā. Tās mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus pielietot pozitīvās audzināšanas principus. Programma STOP 4–7 ir izveidota Beļģijā, bet tā adaptēta un veiksmīgi darbojas vairākās valstīs un ir aprobēta arī Latvijā. PII Zvaigznīte vadītāja Zita Janušone skaidro, ka tad, ja ģimenē vai bērnudārzā bieži rodas konfliktsituācijas, ja bērns bieži uzvedas agresīvi, zaudē savaldīšanos, ignorē noteikumus un robežas, arī tad, ja ātri apvainojas, vecākiem ir vērts padomāt par pozitīvu atbalstu bērnam un izvērtēt, kā to labāk sniegt. STOP 4–7 ir viena no šādām atbalsta iespējām. Bērnudārzavadītāja atzīst, ka nodarbības ir ļoti pieprasītas. Šogad mācības uzsākusi jau piektā programmas grupa, un katrā grupā ir pa divpadsmit bērniem, kas ir maksimālais pieļaujamais bērnu skaits, kāds nodarbībās var piedalīties. «Reizi nedēļā, priekšpusdienā, apmēram trīs stundas bērni nāk, darbojas bērnudārza grupiņai līdzīgā vidē un četru speciālistu – divu pilsētas psihologu un divu mūsu pedagogu – vadībā izspēlē dažādas situācijas,» nodarbību gaitu ieskicē Janušone. «Bērniem tiek rādīti veidi, kā risināt dažādas problēmsituācijas, ko darīt ar dažādām emocijām un kā tās atpazīt. Tās pašas dienas vakarā ir nodarbības bērnu vecākiem, kurās speciālisti pārrunā dienas situācijas, atbilstošās tēmas un metodiku. Paralēli notiek arī nodarbības šo bērnu pedagogiem. Visu pušu iesaistīšana ir šī projekta veiksmes atslēga. Šādi tiek stiprināta bērna pārliecība, ka viņš var pozitīvi uzvesties, ka nevis viņš ir slikts, bet tā ir viņa uzvedība, kuru viņš var mainīt.» Vecākiem un bērniem programmā paredzētas desmit nodarbības, savukārt pedagogiem – četras. «Programmas mērķis nav vecākus kritizēt, ka viņi nepareizi vai neveiksmīgi izvēlējušies audzināšanas metodes. Mērķis nav arī bērnam aizrādīt, ka viņam ir slikta uzvedība un ka viņš tādēļ kaut kur neiederas,» vadītāja norāda. «Programma paredzēta tāpēc, lai palīdzētu bērniem mazināt viņa nevēlamo uzvedību.»

Programmas STOP 4–7 apguvei nav nepieciešama sarežģīti tehniskie materiāli, bet ir izveidota atbilstoša, bērnudārza grupiņas apstākļiem pietuvināta mācību telpa. Uzsākot projektu, saņemti gan metodiskie materiāli skolotājiem, gan vecākiem. Katrā izglītības iestādes grupiņā, kurā bērns pēc nodarbībām atgriežas ikdienā, pedagogs ievieš atsevišķus šīs programmas elementus, piemēram, izveido STOP krēslu – vietu, kur bērnam ir iespēja pabūt vienam, lai saprastu, kā viņš konkrētajā brīdī jūtas, un mazliet sakārtot savu tā brīža emocionālo pasauli. «Šeit gan talkā nāk pedagoga meistarība rīkoties preventīvi un saprast, kas ir tas, kas bērnu satrauc, kas var radīt nevēlamo uzvedību, un bērnu līdz STOP krēsliņam aizvest laikus, lai nav jācīnās ar sliktas uzvedības sekām,» skaidro PII Zvaigznīte vadītāja, rādot, ka arī citās bērnudārza grupiņās ir ierīkoti šādi krēsliņi. «Programmā ir arī īpašs uzvedības termometrs, pēc kura bērns pats var noteikt un parādīt, kā šobrīd jūtas – vai ir vairāk mierīgs kā bruņurupucītis, vai drīzāk dusmīgs kā pūķis.»

Īstenojot šo programmu, PII Zvaigznīte vadītāja, pedagogi un iesaistītie speciālisti secinājuši, ka svarīgi, lai šo programmu bērni apgūtu tieši pirmsskolas vecumā. «Neskatoties uz intelektuālo attīstību un veiksmīgi apgūtām citām prasmēm, ja sociālajā jomā bērnam ir problēmas, tad ir grūtāk iekļauties grupā, iekļauties kolektīvā un šīs problēmas viņu var pavadīt pat visu dzīvi.» Kopumā šobrīd atbalsts sniegts 48 bērniem un viņu ģimenēm. Programmu apguvuši ir 47 Ventspils pedagogi, un šobrīd to apgūst vēl 12.

FOTO: Kristaps Anškens

27.03.2023.

Powered by WPeMatico

Skolotājas un sociālās darbinieces Lilitas Seržānes rīta fotogrāfija
Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Šautboks
Ielādē šautboksu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart