Vārda dienas: Modra, Francis, Dmitrijs , Dimārs, Dimitrij s, Ditmārs, Ferencs, Francs, Franeks, Franks, Fransuāza, Franuse, Frenks, Frensisa, Prans, Tora, Toralfs, Torija, Torolfs, Tors, Torvalds, Tūrs

Profesionālās kompetences pilnveides iespējas tiešsaistē vai pašmācībā pēc izsūtītajiem materiāliem

Mērķauditorija
Pedagogi, sociālie darbinieki, aprūpētāji, audzinātāji, sociālie pedagogi, bāriņtiesu speciālisti, muzeju, bibliotēkas speciālisti un citi kultūras darbinieki, pašvaldības darbinieki, kā arī labklājības, Iekšlietu, aizsardzības, veselības jomā strādājošie un citi interesenti.
* Apmaksu var veikt arī pēc kompetences programmas apguves.

* Pilnu kompetences programmu var apgūt pašmācības ceļā pēc izsūtītajiem materiāliem, norādot nepieciešamo stundu skaitu (norādīta zemāk, pieteikšanās veidlapā).

* Pašmācības programmai var izvēlēties arī citas programmas, kuras ir norādītas www.pedagogs.lv sadaļā Kompetences programmas (lūdzu, norādiet pieteikšanās veidlapā).

* Pēc veidlapas aizpildīšanas noteikti jānosūta informatīva vēstule uz e-pastu pedagogs.lv par pieteikšanās veidlapas aizpildīšanu ar tekstu “Ir veikta jauna pieteikšanās  modulī “Profesionālās kompetences pilnveide pašmācības ceļā pēc izsūtītajiem mācību materiāliem”.

Paldies tiem, kuri programmu ir apguvuši!
Kompetences programmas īstenošanas veids
Piedaloties kādā no vebināriem vai pašmācības ceļā pēc izsūtītajiem materiāliem.

Izsniedzamais dokuments 

Profesionālās kompetences pilnveides programmas apguves apliecība.

LR IZM izglītības iestāžu reģistra nr. 4380802520

Maksa: 2,60 eiro par vienu stundu. Pieteikuma veidlapā ir jānorāda nepieciešamais stundu skaits

Tiem, kuriem kompetences programmu apmaksā darba devējs, lūgums viena kolektīva dalībniekiem izmantot vienu kopīgu pieteikšanās veidlapu, sadaļā “vārds uzvārds” norādot visu dalībnieku vārdus un uzvārdus. Tas pats attiecas arī uz sadaļu, kur jāievada darba devēja rekvizīti, respektīvi, ievadīt ziņas par kuru dalībnieku(iem) tiek veikta apmaksa.

Programmas īstenotāja iestāde
Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola
IZM izglītības iestāžu reģistrs. 4380802520
Programmas rīkotāja iestāde
Latvijas Psiholoģijas muzejs
Reģistrācijas numurs: 40008208790

Maksājuma saņēmēja rekvizīti:

Latvijas Psiholoģijas muzejs

Reģistrācijas numurs: 40008208790

Swedbank HABALV22

LV66HABA0551039576672

Zīļu iela 15-6, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125

Maksājuma mērķī jānorāda maksātāja vārds un uzvārds, kompetences programmas nosaukums un un programmas īstenošanas datums

Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, psiholoģijas doktorants, pedagoģijas maģistrs, vairāku augstskolu lektors, 15 grāmatu autors
Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv
Tālruņa numurs: 28320454, 26254215
 

Profesionālās kompetences programmas tiešsaistē vai pašmācības ceļā pēc izsūtītajiem materiāliem  + pieteikšanās veidlapa

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart