Ventspils Tehnikumā divās dienās virmoja emocijas, prieka, laimes un skumju asaras, jo 2023. gadā 27. un 28. jūnijā svinīgos, bet reizē ģimeniskos izlaidumos mūsu jaunie speciālisti piedzīvoja pēdējo skolas dienu!

Ventspils Tehnikumu absolvē 156 jaunie speciālisti

Ventspils Tehnikumā divās dienās virmoja emocijas, prieka, laimes un skumju asaras, jo 2023. gadā 27. un 28. jūnijā svinīgos, bet reizē ģimeniskos izlaidumos mūsu jaunie speciālisti piedzīvoja pēdējo skolas dienu!

Šajā mācību gadā Ventspils Tehnikumu absolvēja 156 jaunie speciālisti, kuri kvalificējušies 11 dažādās profesijās, iegūstot vidējo profesionālo izglītību un iegūstot darba pieredzi lielākajos uzņēmumos gan Latvijā, gan ārzemēs.

Profesionālās izglītības diplomus saņēma 14 datorsistēmu tehniķi, 14 programmēšanas tehniķi, 14 pavāri, 15 restorāna pavāri, 8 inženiersistēmu būvtehniķi, 11 elektrotehniķi, 15 tūrisma pakalpojumu konsultanti, 11 mašīnbūves tehniķi, 17 automehāniķi, 7 viesu uzņemšanas dienesta speciālisti un 30 rokas lokmetinātāji (MMA), lokmetinātāji metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG).

Svinīgajos izlaiduma pasākumos pieciem mūsu absolventiem pasniedzām atzinības rakstus un apliecības par Simtgades stipendijas piešķiršanu.

Šogad divi mūsu absolventi Kristiāns Bukovskis un Kārlis Blūmentāls saņēma Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un VAS Latvijas Loto piešķirto Simtgades stipendijas apliecinājumu. Stipendija tika piešķirta Ventspils Tehnikuma absolventiem par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, pilsonisko aktivitāti, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.

 

Savukārt, trīs mūsu absolventi Maiks Martins Mazkalniņš, Raivo Stūrmanis un Veronika Katrīna Filipčika saņēma Latvijas Republikas Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa atzinības rakstus par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem! Atzinības raksti tiek piešķirti vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmu skolēniem, kuri vidējās izglītības posmu pabeidz, iegūstot 9 un 10 balles.

Mēs esam patiesi lepni par katra mūsu absolventa sasniegumiem un vēlam sasniegt arvien jaunas virsotnes, turpināt mācīties, jo kā mēs zinām, vislielākā vērtība ikviena dzīvē ir zināšanas!

K. Vāgnere-Davidova: “Šajos 12 gados esmu parakstījusi 2079 diplomus. Aiz katra no šiem diplomiem ir savs stāsts, sava pieredze, savs cilvēkbērns. Cienu viņu centību, interesi un aizrautību, arī palaidnības un neatlaidību. Vēlos teikt lielu paldies jauniešu vecākiem un ģimenēm par to milzīgo atbalstu, ko sniedzāt saviem bērniem un arī mums kā skolai! Ļoti liela pateicība maniem zinošajiem un dzīves gudrajiem kolēģiem. Izlaidumos jaunieši teica sirsnīgus pateicības vārdus par Jūsu spēku, strādātgribu un atbalstu, varu tikai pievienoties un teikt paldies! Paldies mūsu sadarbības partneriem –

uzņēmējiem, darba devējiem, prakšu vadītājiem, eksāmena komisijām un Ventspils Augstskolai par ieinteresētību, kā arī kopīgas nākotnes un attīstības redzējumu!”

Ventspils Tehnikums ir senākā skola Ventspilī, kas dibināta 1906. gadā kā tirdzniecības skola un tapusi par profesionālās izglītības kompetences centru, nodrošinot profesionālu un mūsdienīgu mācību vidi, lai sagatavotu darba tirgū jaunus speciālistus ar kvalitatīvu, konkurētspējīgu profesionālo kvalifikāciju dažādu tautsaimniecības nozaru attīstībai.

 

Sagatavoja:

Dina Dāvida

Ventspils Tehnikuma

Sabiedrisko attiecību speciāliste e-pasts: aktuali@ventspilstehnikums.lv

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart