Sociālā darbinieka profesionālās kompetences pilnveides programma “Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana sociālajā darbā” 

Mērķauditorija

Sociālajā darbā strādājošie

Izsniedzamais dokuments
Profesionālās kompetences programmas apguves apliecība saskaņā ar Ministru Kabineta noteikto paraugu.

LR IZM izglītības iestāžu reģistra nr.: 4380802520
Tēmas
1.Sevis izzināšana kā viens no negatīvo emociju pārskatīšanas veidiem un ceļš uz harmonisku labvēlīgas psiholoģiskās mikrovides veidošanu sociālajā darbā, mikrovides jēdzienu dažādās interpretācijas.
2.Sociālo darbinieku valodas lietojums, ķermeņa valoda kā apziņas un mikrovides veidotājs, cilvēku reakcijas uz situācijām labvēlīgas sociālās vides veidošanā.
3.Garīgie meklējumi sociālās vides veidošanā labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanas aspektā.
4.Psihes ciešā saikne ar veselību, profilakse un psihohigiēnas pasākumi.
5.Labvēlīga psiholoģiskā vide, subjektīvisms un objektivitāte, pozitīvas attiecības ar apkārtējiem, tās holiskie meklējumi labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanas aspektā.
6. Ārējā un iekšējā psiholoģiskā vide, krāsu ietekme uz uzvedību, terapijas formas un pašpalīdzības vingrinājumi, iemācītais optimisms, intervences metodes, attieksme pret sevi – stereotipu un ierasto uzvedības principu pārskatīšana labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanas kontekstā.

 

Maksa

15.60 EUR par programmu no personas par 6 stundu kompetences programmas apguvi.
* Apmaksu var veikt arī pēc programmas apguves.
* Ja ir nepieciešams lielāks stundu skaits par sešām, lūdzu, to norādiet pieteikšanās veidlapā.  Katras papildu stundas maksa – 2,60 eiro.
Programmas rīkotāja iestādes maksājuma rekvizīti

Latvijas Psiholoģijas muzejs

Reģistrācijas numurs: 40008208790

Swedbank HABALV22
Konts: LV66HABA0551039576672
Maksājuma mērķis: 2023.gada 11.oktobra  sociālā darbinieka kompetences pilnveides programma “Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana sociālajā darbā”.
Programmas īstenotāja iestāde
Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola
Dibinātāja reģistrācijas nr.: 40002113833
LR IZM reģistrācijas nr.: 4380802520

Programmas rīkotāja iestāde

Latvijas Psiholoģijas muzejs, biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008208790
Programmas īstenotāja iestāde
Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola
LR IZM izglītības iestāžu reģistra nr.: 4380802520

Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, vairāku augstskolu lektors, psiholoģijas doktorants, 15 grāmatu autors.

Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv
Tālruņa numurs: 28320454

Pieteikšanās veidlapa

Tērzētava
Ielādē tērzētavu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart