Profesionālās kompetences pilnveides programma “Audzināšanas darba kopsakarības mūsdienu pedagoģiskajā procesā” (tai skaitā arī audzināšanas stundas)

Profesionālās kompetences pilnveides programma “Audzināšanas darba kopsakarības mūsdienu pedagoģiskajā procesā” (tai skaitā arī audzināšanas stundas)
Kompetences programmas īstenošanas laiks
14.marts no plkst. 10.00 līdz plkst.14.00 (atlikusī daļa- pašmācībā pēc izsūtītajiem materiāliem)Mērķauditorija
Pedagogi, sociālie darbinieki, aprūpētāji, audzinātāji, sociālie pedagogi, bāriņtiesas speciālisti, muzeju, bibliotēku speciālisti, kultūras darbinieki, pašvaldības darbinieki, kā arī citi interesentiIzsniedzamais dokuments
LR MK kārtībā saskaņota 6 stundu kompetences programmas apguves apliecība  (kuriem ir nepieciešams lielāks stundu skaits, sazinoties ar kādu no izglītības metodiķiem pa tālruņa numuru 26254215Programmas pasūtītājs un īstenotāja iestāde

Pasūtītājs: Latvijas Psiholoģijas muzejs, reģistrācijas numurs: 4000820879

Īstenotāja iestāde izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola, LR IZM izglītības iestāžu reģistrs: 4380802520

Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, Kopenhāgenas Universitātes lektors, psiholoģijas doktorants, psiholoģijas un pedagoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors

Paldies tiem, kuri jau ir pieteikušies!

Programmas tēmas
1. Mācīšanās un uzvedības motivācija, pozitīvas attieksmes veidošana, sarunas konfliktu situācijās (1h)
2. Sevis iedvesmošana pozitīvām pārmaiņām (1h)
3. Atstumtība, mobings (1h)
4. Ģimenes izpētes projektīvais zīmējums; pusaudžu psiho emocionālie aspekti (1h)
5. Pašpalīdzības vingrinājumi; domu un rīcības psihohigiēna; prāta disciplīna, apziņas un pašdisciplīnas trenēšana (1h)
6. Bailes, dusmas, aizvainojums, idealizēšana, vainas apziņa, pašapziņa, uzvedība psihoanalīzes aspektā (1h)

Programmas atslēgvārdi
Mācīšanās un uzvedības motivācija; pozitīvas attieksmes veidošana, sarunas konfliktu situācijās; sevis iedvesmošana pozitīvām pārmaiņām; atstumtība; mobings; ģimenes izpētes projektīvais zīmējums; pusaudžu psiho emocionālie aspekti; pašpalīdzības vingrinājumi; domu un rīcības psihohigiēna; prāta disciplīna; apziņas un pašdisciplīnas trenēšana, bailes, dusmas, aizvainojums, idealizēšana, vainas apziņa, pašapziņa, uzvedība psihoanalīzes aspektā, Kaspara Bikšes un Māras Ozolas mācību grāmata audzināšanas stundām (klases stundām) u.c. tēmas

Maksa
18,60 eiro no personas par 6 stundu kompetences programmas apguvi

Kuriem ir nepieciešams lielāks stundu skaits, sazinieties ar kādu no no metodiķiem pa tālruņa numuru 26254215, 28320454

* Maksu var veikt arī pēc kompetences programmas apguves

Maksājuma rekvizīti
Latvijas Psiholoģijas muzejs
Reģistrācijas numurs: 40008208790
Zīļu iela 15- 6, Baldone, LV-2125
Swedbank HABALV22, LV66HABA0551039576672
Maksājuma mērķis: Kompetences programma – 14.03.2024

  • Pieteikšanās, izmantojot elektronisko pieteikšanās  veidlapu (izņemot līguma grupas)
  • Ja no vienas iestādes piesakās vairāki dalībnieki, vēlams visus norādīt vienā kopējā pieteikumā
  • Programmas īstenošanas dienā uz e-pastu no kura tika izsūtīts pieteikums, saņemsiet aktīvo saiti uz MS Teams tiešsaistes platformu
  • Vēlams reģistrēties vismaz pusstundu iepriekš
  • Programmas īstenošanas dienā operativitātes nolūkos saites nesaņemšanas gadījumā  lūgums zvanīt pa tālruni 26254215, 28320454 –  Jums draudzīgi palīdzēs kāds no mūsu izglītības iestādes kolēģiem
  • Tiešsaistes kompetences programma netiek ierakstīta un netiek izsūtīta

Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv
Tālruņa numurs: 26254215, 28320454

Pieteikšanās veidlapa

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart