12.aprīlis: pedagoga profesionālās kompetences programma “Patstāvīgas mācīšanās pamati”


Kompetences programmas īstenošanas laiks
2024.gada 12.aprīlis no plkst. 13.00 līdz 15.00 tiešsaistē, bet atlikusī daļa pašmācības ceļā pēc izsūtītajiem materiāliem

* Pilnu kompetences programmu var apgūt arī pašmācības ceļā pēc izsūtītajiem materiāliem (norādīt pieteikšanās veidlapā)

Izsniedzamais dokuments
Saskaņota 6 stundu pedagoga kompetences programmas apguves apliecība
LR IZM izglītības iestāžu reģistra nr.  4380802520
Saskaņojuma Nr. RIMC-22-078.

Kompetences programmas īstenošanas kārtība

  • Tiešsaistes semināra dienā, sākot plkst. no 11.00, uz e-pastu no kura tika izsūtīts pieteikums saņemsiet aktīvo saiti uz mācību platformu
  • Vēlams reģistrēties līdz plkst. 12.30
  • Ja no viena e-pasta ir pieteikušies vairāki dalībnieki, tad tā ir jāpārsūta arī pārējiem kolēģiem, kuri ir pieteikušies šai tiešsaistes kompetences programmai
  • Ja saite nav saņemta, jāpārbauda mapes “Abonētie”,  (it īpaši tas jāielāgo tiem, kuri lieto inbox.lv)
  • Saites nesaņemšanas gadījumā lūgums vebināra laikā nerakstīt uz e-pastu, bet gan zvanīt pa tālruni 26254215, 28320454 –  jums draudzīgi palīdzēs kāds no mūsu izglītības iestādes kolēģiem
  • Apliecības un materiāli digitālā veidā tiks izsūtīti 10 darba dienu laikā
  • Ja kāda iemesla dēļ apliecība un materiāli nav saņemti, lūgums zvanīt pa tālruni 26254215 vai 28320454.

Programma
1. Mācīšanās īpatnības daudzveidīgo komunikāciju un mainīgajos globalizācijas apstākļos (1h)
2. Efektīvākie patstāvīgās mācīšanās principi (1h)
3. Izglītošanās laika darba organizācija (1h)
4. Atbrīvošanās no garlaicīgas mācīšanās rutīnas (1h)
5. Skaidrojumi, kā iepazīties ar papildu literatūru, pārlapošanu, uzmetumu veidošanu, darbs ar zīmējumiem mērķu izvirzīšanu, atbilžu veidošanas paņēmieniem, satura pārskatīšanu, caurskatīšanu, atkārtošanu, konspektēšanu, piezīmju veidošanu domu kartēs, tēžu un kopsavilkumu veidošanu u.c. (2h)

Programmas satura atslēgvārdi
Iepriekšējo zināšanu aktivizācijas paņēmieni
Gatavošanās veidi pārbaudes darbiem, patstāvīgajiem darbiem un centralizētajiem eksāmeniem
Patstāvīgo darbu organizācijas veidi
Vingrinājums „Grāmatveikalā”
Diferencētās lasīšanas pamati
Pierakstu burtnīcas, zīmēšana, to veidošanas principi un konspektēšana
Uzmetumu veidošanas paņēmieni
Darba portfeļa veidi, to dažādais pielietojums mācību procesā
Atslēgas vārdu izmantojums
Pārlapošanas paņēmieni
Mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanas un noteikšanas paņēmieni
Iztēles un asociāciju izmantojums atcerēšanos procesos
Maņu, kustību, ritmu, pārspīlējumu, labo domu simbolu, krāsu, skaitļu un smieklu izmantojums atcerēšanās procesos
„Balto plankumu” aizpildīšanas paņēmieni
Mācību satura  atkārtota pārskatīšana, caurskatīšana, izskatīšana, atkārtošana
Glasera mācīšanās metožu piramīda
Secīguma organizācijas un kontroles mehānisma nodrošinājuma veidi un to praktisks pielietojums
Mājasdarbu un patstāvīgo darbu veidi, kontroles un uzskaites paņēmieni
Mājasdarbu efektivitātes un lietderīguma veidi
Praktiski ieteikumi mājasdarbu efektivitātes un praktiskā pielietojuma plānošanā un organizācijā
Apkopojumu veidošanas paņēmieni, grafisko organizētāju veidi un zīmējumi
Jautājumu un norāžu veidošanas paņēmieni.

Paldies tiem, kuri jau ir pieteikušies!

Maksa
18.60 EUR par programmu no personas, respektīvi, par 6 stundu profesionālās kompetences programmas apguvi. Ja nepieciešams vairāk par 6 stundām, tad 3,10 eiro papildus par katru nākamo akadēmisko stundu
* Apmaksu var veikt arī pēc programmas apguves
* Ja ir nepieciešams lielāks stundu skaits, lūdzu, to minēt pieteikšanās veidlapā vai zvanot kādam no mūsu izglītības metodiķiem pa tālruni 26254215, 28320454
* Tie, kuri vēl nav paspējuši veikt apmaksu par kādu no iepriekšējām kompetences programmām, to var vēl paspēt izdarīt, iepriekš zvanot uz mūsu izglītības iestādes vienoto tālruņa numuru 28320454.

Maksājumu rekvizīti

Pedagoģiskās meistarības skola

Reģistrācijas nr.: 40002113833

A/S Swedbank, HABALV22

LV97HABA0551011003309

Zīļu iela 15-6, Baldone, Ķekavas novads,  LV-2125

Maksājuma mērķis: 12.aprīļa pedagoga profesionālās kompetences programma

Programmas rīkotāja iestāde

Latvijas Psiholoģijas muzejs

Reģistrācijas numurs: 4000820879

Programmas īstenotāja iestāde  

Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola

LR IZM reģistrācijas nr.: 4380802520

Lektors Kaspars Bikše, vairāku augstskolu lektors, 15 grāmatu autors

Pieteikšanās veidlapa

Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv
Tālruņa numurs: 26254215, 28320454

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart