Vārda dienas: Zigurds, Sigurds, Sigvards , Berenika, Berils, Berita, Beruta, Boneta, Bonija, Bonijs, Sigorts, Sigurts, Sigvars, Sigvarts, Zigo, Zigonis, Zigurts, Zigvards

Kaspara Bikšes publicistika

Par skolotāju spēju atbrīvoties no kritikas, neapmierinātības, pretenzijām un dusmām

Skolēnu nesekmība, nevēlama uzvedība un citas destruktīvas parādības ir skolēnu, viņu vecāku, kā arī skolotāju domu un izteikto vārdu materiāls atspoguļojums. Doma un vārds ir universāla enerģijas izpausme, kurai piemīt gan radošs, gan postošs spēks. Viss domātais un sacītais neizbēgami materializējas, proti, iemiesojas fiziskajā pasaulē. Tāpēc apzināsimies šo milzīgo varu, kas mums dota, apzināsimies šo […]

Skolotāja garīgums kā izaicinājums; skolotāja garīgums kā sava ceļa iešana

Garīgums kā izaicinājums Garīgums varētu būt kā radošs izaicinājums nekritiskai masveida līdzi skriešanai, kas posta mūsu dzīvi un neļauj mums baudīt neatkārtojamu unikalitāti, mieru, labizjūtu, prieku, optimismu un brīvību. Garīgums var būt arī kā spēja būt pašpietiekamiem, lai sniegtos pāri zinātniskā materiālisma diktētā Ņūtona laikmeta mehānistiskajam pasaules uzskatamam. Nav viena pareizā uztveres modeļa, nav viena […]

Izglītība un politika jeb par skolotāju vēlmi politizēties un viens piemērs no Ķīļa nesakarīgās runāšanas

Par skolotāju vēlmi politizēties Mēs, skolotāji, esam atklāti un dedzīgi patrioti. Mēs esam plaši domājoši, reti kad domājam par kaut kā izkarošanu tikai sevis labā vien. Mūsu prātus pārņem idejas par mācīšanos un palīdzēšanu skolēniem. Taču laikam būsim pamanījuši, ka skolas ikdienā aizvien vairāk un vairāk ienāk politika un no tās izrietošās pārliecības un ideoloģija. Nereti […]

Par konfliktiem kā mācībstundu jeb par situācijām, kad mēģinām pierādīt savu taisnību

Ar konfliktu palīdzību patiesībā mēs izpaužam savas raizes par līdzsvara zudumu, proti, pateikt, ka kaut kas nav kārtībā. Tāpēc izturēsimies pret konfliktiem ar cieņu un pat… ar pateicību, jo skolā labais un sliktais, pareizais un nepareizais ir tikai ilūzija. Atbrīvosimies no pārliecības, ka mums nemitīgi uzbrūk, un mēs uzvaram tikai uzcītīgi cīnoties, piespiežot skolēnus mācīties, ka ir viegli un sarežģīti mācību priekšmeti, nopietnāki un nenopietnāki, viegli saprotamas un grūti saprotamas tēmas, ka mācības […]

Kā mācību sasniegumus vērtē citās valstīs?

Vācijā ir 6 ballu vērtēšanas sistēma (1 – vislabākā atzīme, bet 6 – vissliktākā), bet Albānijā var lietot arī skaitļus ar decimāldaļām līdz pat 2 skaitļiem aiz komata. ASV Izmanto burtu vērtēšanas sistēmu. Tā var tikt arī izvērsta, pievienojot burtiem + un -, piemēram, B+ vai C-. Ukrainā ir 12 ballu vērtēšanas sistēma (12 atbilst 5+ vecajā padomju vērtēšanas sistēmā, 12 […]

Aldis Ciukmacis atmiņās par Vairas Vīķes- Freibergas braucienu uz Daugaviešu skolu

Prezidente bija atbraukusi ciemos apskatīt, kā mēs te dzīvojam, jo viņai bija vēlēšanās apmeklēt tādas attālas vietas ārpus Rīgas. Tad acīmredzot bija kopīgs lēmums kopā ar izglītības pārvaldes vadību apmeklēt kādu foršu, pespektīvu skolu.  Varbūt sanāca apmeklēt ne tik perspektīvu( jo tā ir maza), bet toties  motivētu un radošu, un darbīgu skola kā Daugavieši.  Tā […]

Mīļo draudziņ, kā es tevi gaidīju! Cik labi, ka tu esi ieradies!

Mūsu varonis sēž, kājas šūpodams, un ar ņirdzīgi izaicinošu smaidiņu sejā, man nevērīgi pamāj un saka: “Čau!” jeb otrā pamācība: kad mednieki uz pēdām, izvairies no vecām takām. Ķibelīgā situācijā, it īpaši, ja klasē tiec speciāli provocēts, rīkojies tā, kā no tevis negaida. Katrā ziņā izvairies no standartdarbībām, jo tām noteikti jau ir sagatavots pretlīdzeklis. Labais piemērs. […]

Bijušais direktors par izglītību Anglijā

Ogres 1.vidusskolas bijušā direktora Sanda Antes stāsts par pašreizējo pamatskolu Anglijā, kurā pašlaik mācās viņa bērni Mēdz sacīt, ka salīdzināšana noved pie pārpratumiem un konfliktiem. Autors tomēr uzskata, ka salīdzināšana ir nepieciešama kaut vai tādēļ vien, lai mums pašiem būtu iespēja sevi no malas kritiski uzskatīt un novērtēt sasniegto un varbūt vēl reizi pārvērtēt sasniedzamo. […]

Kāds ir tavs priekšstats par ASV izglītības sistēmu?

Tātad, tavuprāt, Latvijas izglītības sistēma ir labāka? Jā, mūsu sistēma dod bērniem iespēju izpausties un attīstīties, nav pastāvīgās sajūtas, ka nākamais tests ir svarīgākā lieta mūžā. Mūsu bērni tiek iedrošināti ārpusskolas aktivitātēm ar viņiem saistošām un interesantām lietām, bet ASV to dara, lai tiktu labākā augstskolā, vecāku dēļ vai bieži vien tikai tāpēc, lai izspruktu no […]

Kā skolotājam izglītības iestādē sadzīvot ar trauksmi?

  Distancēsimies no bailēm Notversim trauksmi līdz tam brīdim, kad tā vēl nav stājusies spēkā, līdz tam, kad mēs vēl neesam paspējuši nobīties. Kad mūsu psihe ir pieķerta vēlmē satraukties, mums ir uz šīm bailēm jāpaskatās no malas. Ja mēs to izdarīsim, tad sapratīsim savu baiļu absurdumu. Jo tad trauksme ne tikai neiestājās, tā pat […]

15. decembrī rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai – 120 (1897-1978)

Mauriņa Zenta (prec. Raudive; 1897.15.XII Lejasciemā – 1978.25.IV Bāzelē, Šveicē, apbed. Krocingenē, Vācijā) – rakstniece, esejiste, filol. zin. doktore (1938). Mauriņa jau bērnībā perfekti apguvusi vācu valodu. Uzaugusi Grobiņas doktorātā. 5 gadu vecumā pēc bērnu triekas zaudējusi spēju staigāt. 1913. gadā iestājusies Liepājas krievu sieviešu ģimnāzijā (6. klasē), ko absolvējusi 1915.gadā. Neilgi vadījusi pašas dibinātu […]

Par pozitīviem skolu direktoriem un viņu ieradumiem

Ja kolēģi uzticas direktoram, viņa teiktais tiks sadzirdēts, ja neuzticas — lielākā daļa no direktora sacītā paliks nesadzirdēta. Tā ir kā zīme, kā viela pārdomām, ja skolas direktors vairākkārt sastopas ar gadījumiem, kad kolēģi kārtējo reizi kaut ko palaiduši gar ausīm. Produktīvākie skolu direktori ir ne tikai tie, kas veiksmīgi tiek galā ar darba organizāciju […]

Show Buttons
Hide Buttons