Vārda dienas: Antons, Antis, Antonijs , Acons, Antans, Antars, Antonio, Antuans, Antuāns, Ontons, Tonijs

Dienasgrāmatas uzmundrinājumi

Kaspars Bikše (dienasgrāmatu piezīmes jeb afirmācijas)

Es pārtraucu konfliktus iekšējā pasaulē, tad tie pazūd arī ārējā pasaulē.

Es veidoju sevī spēku, kas katru mirkli strāvo caur mani.

Es dzīvoju saskaņā un harmonijā ar sevi un apkārtējo pasauli.

Izglītojamie bērni ir mans atspoguļojums, un es viņus novērtēju.

Skolēnos patīk vai kaitina tikai tas, ko atpazīstu sevī.

Citus mīlēt ir vieglāk, ja mīlēsim un atzīsim sevi.

Es apklustu un jūtu savu bezgalīgo mīlestības plūsmu.

Es ar mīlestību atskatos uz pagātni- tā bija kaut kāda man nepieciešama mācība.

Pagātne ir palikusi aiz muguras. To nav iespējams mainīt.

Es vienmēr esmu svētījis pagātni, tāpēc varu svētīt arī šodienu.

Es ar prieku apgūstu visu jauno.

Es dzīvi uztveru aizvien vieglāk.

Es atbrīvojos no visa, kas pretojas pārmaiņām manā apziņā.

Es atrodos īstajā laikā, īstajā vietā un daru to, kas man jāpaveic.

Es atsakos kritizēt, pārmest un vainot.

Mainīties ir vieglāk, nekā biju domājis.

Es domāju citādāk. Es darbojos citādāk.

Es runāju citādāk. Es dzīvoju mīlestības un vienotības pasaulē.

Es dzīvoju un darbojos uzticamā un drošā pasaulē.

Es eju kopā ar pārmaiņām, kas notiek manā dzīvē.

Es atzīstu sevi un novērtēju to, kā es mainos.

Es esmu drošībā un varu izpaust savas jūtas.

Es dzīvoju mīlestības un prieka pilnu dzīvi.

Es joprojām esmu gatavs mainīties, pilnveidoties un augt.

Es esmu gatavs redzēt dzīvi gaišas noskaņās.

Es esmu gatavs veicināt savus panākumus.

Es esmu gatavs atbrīvoties no bailēm, neticības un nemiera.

Es esmu gatavs atteikties no vecās, neveselīgās attieksmes.

Es esmu pateicīgs par to, ka dzīvoju, un pateicos par visu labo, kas mani ir sasniedzis.

Es esmu šajā pasaulē, lai iemācītos mīlēt sevi un citus bez jebkādiem nosacījumiem un noteikumiem.

Es esmu vērtība mūsu planētai.

Es gribu mainīt savu domāšanas veidu, vārdus, kurus es saku.

Es gribu pārvarēt savus ierobežojumus.

Es izmantoju savus spēkus.

Es izstaroju mieru, aizkustinošas mīlestības un gaišuma vibrācijas, saskaņu; apkārtējie mani mīl.

Es jūtos pilnīgi drošs.

Es apzinos, ka drošākā vieta Visumā ir sevī.

Es sevī veidoju iekšējo spēku, kaut kādu iekšējo Dievu.

Es mīlu to, ko saskatu sevī.

Tāpēc es sevi mīlu un par visiem domāju gaišas domas.

Es izturos pret citiem ar mīlestību un pateicību.

Es neņemu vērā savā valstī valdošos stereotipus.

Es pārvaru savas senās bailes un ierobežojumus.

Es priecājos par citu panākumiem.

Es zinu, ka visiem pietiks, jo Visums ir neierobežots.

Es sev piedodu, ka nepratu mīlēt sevi un citus.

Man nav nepieciešamības sodīt un vainot ne sevi, ne citus.

Es sev piedodu, ka šīs vecās problēmas tik ilgi nēsāju sevī.

Es sevi atbrīvoju no šīm graujošajām bailēm.

Es tagad izjaucu veco, negatīvo priekšstatu pamatus.

Aizspriedumi man vairs nav vajadzīgi. Es esmu brīvs.

Es zinu, ka varu gūt tādus panākumus.

Es spēju sasniegt visu, ko spēju saskatīt savā iztēlē.

Garīga attīstība nozīmē mainīties pašam, nevis mainīt citus.

Garīgā izaugsme ir tikai tiem, kas ir gatavi atteikties no upura lomas.

Augt- nozīmē piedot sev un citiem, ieiet jaunā, neierobežotā dzīvē.

Es meklēju tikai labo.

Es pārtraucu bērniem uzspiest savas vērtības, principus un stereotipus.

Es bērniem ļauju būt unikāliem radītājiem.

Man ir patīkami mainīt savu domāšanas veidu.

Man ir daudz spēka, lai mainītu sevi, savu dzīvi.

Man ir sargeņģelis, un viņš ir skaists brīnumdaris.

Katra diena sākas ar aizkustinošu pateicību un prieku.

Mana dzīve vienmēr ir kustībā, katrs dzīves mirklis ir neatkārtojams un unikāls.

Manā dzīvē viss ir brīnišķīgi.

Mana šodiena ir mana jaunā domāšanas veida atspoguļojums.

Tagadne ir iepriekš domāto domu summa.

Domas ir tie neredzamie diegi, kas rausta mūsu likteni.

Kā domāsim, tā dzīvosim.

Es izstaroju aizkustinošu mīlestību jo, tā atgriežas pie manis.

Mans iekšējais spēks kļūst daudzkārt spēcīgāks.

Mani sapņi un ticība ir gudrības un spēka avots.

Mani vienmēr sargā Dievišķais spēks.

Mans ķermenis ir mans uzticamākais sabiedrotais.

Katru manu ķermeņa šūnu piepilda Dievišķais Saprāts.

Es uzmanīgi ieklausos Dievišķajā saprātā un tulkoju tā brīdinājumus un signālus.

Augstākie spēki sarunājas ar mani.

Pagātnei nav varas pār mani.

Es mācos, pilnveidojos un mainos.

Pagātne ir nepieciešamais etaps, kuru veicis, esmu šeit.

Es sakārtoju savu Saprāta Māju.

Es mīlu savu ķermeni un rūpējos par to.

Es ik dienas lutinu savu ķermeni, ik dienas izsaku tam mīlestību un pateicību.

Ik dienas savu ķermeni es garšīgi ēdinu, dzirdinu un labi apģērbju.

Par mīlestību ķermenis man atbild ar stipru veselību un enerģiju.

Piedevis es jūtos brīvāk un vieglāk.

Es ar prieku mācos mīlēt sevi aizvien stiprāk un stiprāk.

Atbrīvojoties no aizvainojuma.

Es atbrīvojos no pāridarītājiem.

Es izvairos no salīdzināšanas.

Tagad es apņēmīgi no savas apziņas izskaužu jeb¬kādu negatīvu domu.

Tagad es esmu cienīgs iegūt visu, ko vēlos.

Tagad es visu daru viegli un bez piepūles.

Kļūstot vieglākam, es paceļos augstāk.

Mīlestība, vieglums un gaišums ienāk manī.

Mīlestība piepilda katru manu šūnu.

Es veselumā un vienotībā izdziedinos.

Vecajām neveiksminieka domām, neticībai un šaubām vairs nav varas pār mani.

Es izvēlos veiksminieka ceļu.

Es esmu drošs ieskatīties savā dvēselē.

Visums ir manas mājas, tāpēc tas atsaucas manām vēlmēm.

Citus mīlēt ir vieglāk, ja mīli un atzīsti sevi.

Es atbrīvojos no bērnībā iepotētajiem ierobežojumiem.

Es apzinu Die¬višķo harmoniju kā veselo saprātu.

Es kā magnēts pievelku pozitīvus cilvēkus, veiksmi un labklājību.

Es esmu pacietīgs un labvēlīgs pret visiem, kurus satieku ik dienas.

Esmu visiem pateicīgs, ka katrs sevī nes kaut kādu man nozīmīgu informāciju.

Es esmu stabils, jo esmu pārtraucis cīnīties ar sevi un savu dzīvi.

Es sevi atbalstu un par sevi rūpējos.

Tagad es rūpējos tikai par labo pasauli.

Es atbrīvojos no depresijas un grūtsirdības.

Es pārtraucu atcerēties sliktos notikumus.

Es atbrīvojos no negatīvas domāšanas.

Es atbrīvojos no šaubām, jo tās ir manas bailes no kļūdām.

Es apzinos, ka jebkurš rezultāts ir vienkārši rezultāts.

Ik dienas ap sevi radu mīlestības lauku.

Viss apkārt notiekošais mainās tikai uz labo.

Es sevi mīlu aizvien spēcīgāk un spēcīgāk.

Mana labvēlība ir avots apkārtējo mīlestībai pret mani.

Es pārtraucu kritizēt.

Es pārtraucu atkārtot nepatīkamus vārdus, frāzes.

Es pārtraucu nevēlamo piesaistīt savai dzīvei.

Es izrādu apmierinātību ar sevi.

Es sevi mīlu!

Es pārtraucu konfliktus iekšējā pasaulē, tad tie pazūd arī ārējā pasaulē.

Ja es sevi mīlēšu, tad līdzīgi pret mani izturēsies arī citi.

Es dzīvoju skaistā pasaulē.

Ar savām domām un vārdiem es radu skaistu un drošu pasauli.

Esmu pateicīgs visam labajam, kas notiek ar mani.

Mani labie vārdi ir manu labo domu atspoguļojums.

Aizvainojums ir briesmīgs veids, kā mainīt apkārtējo attieksmi pret sevi.

Ap sevi es pulcinu tikai pozitīvus draugus.

Apkārtējo viedoklis ir tikai tas, ko es domāju pats par sevi.

Es atbrīvojos no atriebības.

Es uzņemos atbildību par savu dzīvi, es garīgi augu un pilnveidojos.

Mīlestība dod man iekšēju spēku veikt pārmaiņas sevī.

Ar domām varu radīt gan jautru noskaņojumu, gan izbojāt visu dienas noskaņojumu.

Ar kādu domu tiesāšu skolēnus, ar tādu tikšu tiesāts pats.

Ar katru dienu es kļūstu labāks.

Ar katru dienu es daudz vairāk izzinu par dievišķo gudrību sevī.

Ar katru dienu man kļūst vieglāk.

Skolā pret mani izturas aizvien labāk un labāk.

Baiļu un neapmierinātības brīdī es atceros sauli.

Saule spīd vienmēr, pat tad, kad to uz laiku aizsedz mākoņi.

Cienot citus, es izrādu cieņu pret sevi.

Es skaidri apzinos, ka cilvēks, ar kuru esmu kopā, ir manis atspoguļojums.

Cīnoties zaudēju mieru un gudrību.

Citi skolēni, skolotāji ir tādi, kādas ir manas domas par viņiem.

Citus mīlēt būs vieglāk, ja mīlēšu un atzīšu sevi.

Došu un neskopošos! Tad visi būs mani draugi.

Esmu brīvs no dusmām.

Es sargāju vidi, kurā ir mani draugi.

Dzīve ir manas mācības.

Katru dienu ar atklātu saprātu un sirdi saskatu jaunas patiesības.

Ar prieku es uzklausu jaunus viedokļus.

Es ap sevi redzu tikai to, kas apslēpts manī.

Esmu brīvs no nosodījuma.

Es ar mīlestību skatos uz pagātni un mācos no savas pieredzes.

Es mīlu sevi par to, ka esmu izgājis cauri pagātnei.

Es dalos visā, kas man ir, un labprāt turpinu dalīties.

Manā pasaulē viss ir brīnišķīgi.

Es ar nepacietību sagaidu katru nākamo dienu.

Es ar prieku apgūstu visu jauno.

Es arvien vairāk un labāk izprotu savu dzīvi.

Es atbildu par savu dzīvi.

Es atbrīvojos no vecām sāpēm un par to sevi svētīju.

Es atbrīvojos no visa, kas pretojas pārmaiņām manā apziņā.

Es atļauju mīlestībai ienākt manī; es esmu izdziedināts un vienots.

Es atmetu domu par pasaules dalīšanu labajos un sliktajos.

Es atrodos īstajā laikā, īstajā vietā un daru to, kas man jāpaveic.

Es atsakos kritizēt.

Es atveru sevi gudrībai un atzīstu to.

Es bez bailēm atskatos uz pagātni un ar prieku vēroju savu nākotni.

Es brīvi un ar prieku virzos no pagātnes uz nākotni.

Izrādījās, ka mainīties ir vieglāk, nekā biju domājis.

Es cenšos, cik spēka.

Es cienu katru satiktu cilvēku, jo katrs man kaut ko iemāca.

Es darbojos citādi.

Es domāju citādi. Es runāju citādi.

Es dzīvoju bez bailēm.

Es dzīvoju mīlestības un vienotības pasaulē.

Es dzīvoju pasaulē, kādu pats to esmu radījis ar savām domām.

Es dzīvoju un darbojos uzticamā un drošā pasaulē.

Es eju kopā ar pārmaiņām, kas notiek manā dzīvē, es atzīstu sevi, un es mainos.

Es esmu atbildīgs par savu dzīvi. Es esmu brīvs.

Es esmu atspaids sev, un dzīve mani atbalsta.

Es esmu drošībā un spēju izpaust savas jūtas.

Es esmu prieka pilna būtne.

Es esmu gatavs mainīties un augt.

Es esmu gatavs redzēt dzīvi jaunā un īpašā gaismā.

Es esmu gatavs veicināt savus panākumus.

Es esmu gatavs atbrīvoties no bailēm.

Es esmu gatavs atteikties no iepriekšējās attieksmes pret vecām problēmām.

Es esmu kā magnēts, kas pievelk veiksmi un labklājību.

Es esmu mīlošs un gādīgs draugs.

Es esmu nobriedis, lai man būtu vairāk nekā agrāk.

Es esmu nozīmīgs sev un dzīvei. Es esmu Visuma mīlēts un lolots.

Es esmu pacietīgs un labvēlīgs visiem, kurus satieku ik dienas.

Es esmu pateicīgs par to, ka dzīvoju, un pateicos par visu labo, kas mani ir sasniedzis.

Es esmu pelnījis atbalstu.

Es esmu pelnījis un ar prieku pieņemu tās visdažādākās panākumu formas.

Es esmu radies, lai saprastu, ka visapkārt valda enerģijas nezūdamības likums.

Es esmu saistīts ar dievišķo gudrību.

Es esmu samierinājies ar sevi un savu dzīvi.

Es esmu stabils, sevi atbalstu un visādi par sevi rūpējos.

Es esmu šajā pasaulē, lai iemācītos mīlēt sevi un citus cilvēkus bez jebkādiem noteikumiem.

Es esmu nozīmīga vērtība mūsu planētai.

Es esmu Visuma iemīļotais bērns.

Es ļoti gribu mainīt savu domāšanas veidu.

Es gribu mainīt vārdus, kurus saku ik dienas.

Es gribu pārvarēt savus nevajadzīgos ierobežojumus.

Es gribu redzēt savu vienreizīgumu un krāšņumu.

Es ik dienas iedziļinos savā bezgalības būtībā.

Es ik dienas esmu kopā ar savu sirdi.

Es izmantoju savus spēkus.

Es izstaroju mieru un saskaņu, un apkārtējie mani mīl.

Es izvēlos veselību un brīvību.

Es jūtos pilnīgā drošībā.

Es jūtu līdzi un izprotu vecāku un skolotāju pārdzīvojumus.

Es labi nopelnu, darot to, kas man patīk.

Es ļauju citiem būt tādiem, kādi viņi ir.

Es ļauju mīlestībai ienākt, un tā piepilda manu sirdi, manu ķermeni, manu prātu.

Es brīvi ļauju sev gūt panākumus.

Es kļūstu brīvāks un brīvāks.

Es ļoti gribu mainīties.

Es mācos izjust prieku par šodienas pieredzi.

Es mācos pieņemt citu neatkārtojamās un unikālās pasaules.

Es mīlestībā svētīju savu ģimeni.

Es mīlu sevi tādu, kāds esmu.

Es priecājos par visu, ar ko nodarbojos.

Es sevi cienu un mīlu.

Es mīlu sevi, tāpēc daru to, kas man patīk.

Es mīlu sevi, tāpēc par visiem domāju ar mīlestību.

Es mīlu to, ko redzu sevī.

Es mīlu un pieņemu sevi un piesaistu draugus.

Es lieki neatskatos pagātnē, lai netraucētu izzināt nākotni.

Es nemitīgi attīstu savu bagātības izpratni, un tas ietekmē manus ienākumus.

Es nemitīgi papildinu savas zināšanas par sevi, savu ķermeni, savu dzīvi.

Es nemitīgi progresēju un garīgi attīstos.

Es pārvaru savas senās bailes un ierobežojumus.

Es pieņemu visus atšķirīgos gan izskatā, gan uzskatos.

Es pieņemu katru tādu, kāds viņš ir.

Es samierinos ar otra dīvainībām un savādībām.

Es piepildu savu māju ar mīlestību, un katrs, kas tajā ienāk, sajūt mīlestību.

Es priecājos par citu panākumiem, jo zinu, ka visiem pietiks.

Es priecājos par mīlu, kuru varu dāvāt.

Es sev piedodu un mīlu sevi; es pieņemu sevi un pasauli tādu, kāda tā ir.

Es sev piedodu, ka nepratu mīlēt sevi un citus.

Mēs visi esam atbildīgi par savu uzvedību.

Es sev piedodu, ka vecas problēmas ilgi nēsāju līdzi.

Es sevi atbrīvoju no visām graujošajām bailēm.

Es sevi mīlu un atzīstu par labu to, ko daru.

Es sevi mīlu un iepriecinu.

Es sevi pieņemu tādu, kāds esmu, un radu savus likumus.

Es sevi pieņemu un savā sirdī radu skaistu pasauli.

Es sevī redzu lielisku būtni.

Es esmu patstāvīgs.

Es strādāju ar tiem un to cilvēku labā, kuri mani mīl un kurus es mīlu.

Es saņemu pienācīgu atalgojumu.

Es sveicu pārmaiņas.

Es ārdu pamatus vecajiem negatīvajiem priekšstatiem. Tie man vairs nav vajadzīgi.

Es tagad daru to, kas man patīk, un man par to maksā.

Es zinu, kā rīkoties ar naudu.

Pie manis viss atnāk īstajā laikā un īstajā vietā.

Manā pasaulē viss ir brīnišķīgi.

Es atsakos dzīvot pagātnē.

Es uzticos sev, dzīvei un saviem draugiem.

Es spēju mācīties.

Es rādu citiem, kā dzīvot diženi un cildeni.

Es paplašinu savus priekšstatus par dzīvi.

Es atbrīvojos no pagājušā un ticu dzīves pareizai norisei.

Es vienmēr esmu aizsargāts un dievišķā spēka vadīts.

Es vienmēr esmu veiksmīgs.

Es zinu, ka gūstu tādus panākumus, kādus redzu savā iztēlē.

Esmu atvērts un pieņemu jaukas un mīlas pilnas attiecības.

Es atbrīvojos sevī no visa tā, kas rada problēmu rašanos savstarpējās attiecībās.

Esmu mierīgs un pārliecināts par sevi.

Apkārtējā pasaule ir manis paša radītais.

Ārējo vidi veidoju ar savām domām, emocijām, uzvedību, attieksmi pret citiem.

Esmu tāds, kādas ir manas domas.

Garīga attīstība nozīmē manīties pašam.

Es atsakos no upura lomas.

Es atsakos no veciem priekšstatiem par to, kādām ir jābūt attiecībām.

Es esmu brīvs no glaimiem.

Es esmu brīvs no nosodīšanas.

Es emu brīvs liekuļošanas.

Es atbrīvojos no meliem.

Es esmu brīvs no žēlošanās.

Es atbrīvojos no sliktām domām.

Es sevī vairoju pozitīvu attieksmi.

Esmu brīvs no kritizēšanas.

Es mainu savu attieksmi pret sevi un citiem.

Es pārtraucu runāt par problēmām un grūtībām.

Es esmu brīvs no aizdomīguma.

Bez grūtībām es pārvaru iespējamos konfliktus.

Es pārtraucu gausties un žēloties.

Es meklēju tikai labo, lai kur es ietu un lai kur es skatītos.

Es esmu brīvs no depresijas.

Neveiksmju brīžos es pārskatu savas domas un attieksmi.

Es atbrīvojos gan no sliktas attieksmes pret sevi, gan pāridarītājiem.

Skolā man viss šķiet interesants un patīkams.

Es turpinu savu attīstību un garīgo pilnveidi.

Manas attiecības ar skolēniem un skolotājiem ir patīkamas.

Es dzīvoju saskaņā ar sevi un apkārtējo pasauli.

Es atbrīvojos no iepriekš uzkrātajām sliktajām domām.

Es pārtraucu pievilkt negatīvus cilvēkus un nelabvēlīgas situācijas.

Es rūpējos par pozitīvu atmiņu.

Es atbrīvojos no vientuļnieka izpausmēm.

Esmu brīvs gan no upura, gan- tirāna lomas.

Es saglabāju savus spēkus.

Es cienu otra uzskatus.

Es pārtraucu otram uzspiest savus uzskatus un pārliecību.

Es ik mirkli uzmundrinu bērnus.

Jebkura konfliktsituācija kaut ko norāda par mani.

Es izvēlos mieru.

Jebkuru skolēnu, skolotāju, tehnisko darbinieku mācos pieņemt bez pretenzijām.

Es esmu atbildīgs par savu noskaņojumu.

Es pārtraucu pievērst uzmanību saviem trūkumiem.

Es pārtraucu gaidīt ārējos uzbrukumus.

Es rūpējos par savu iekšējo mieru.

Es esmu atvērts plašajai pasaulei.

Ik dienas es saņemu mīlestību.

Apkārt es saskatu prieku un labvēlību.

Mana paļāvība paplašinās.

Mana izturēšanās pret sevi ir paraugs citiem.

Man ir brīnišķīgas attiecības ar kolēģiem un audzēkņiem.

Manī atveras bezgalīgs draudzības avots.

Es rūpējos par līdzsvaru savās domās un izteiktajos vārdos.

Man nav nepieciešamības kritizēt un izrādīt neapmierinātību ar sevi.

Es baudu labsajūtu un labizjūtu.

Garīgi augt un pilnveidoties ir daudz vieglāk, nekā biju domājis.

Lēmumus es pieņemu pats.

Es piesaistu draudzīgus un labvēlīgus cilvēkus.

Visam, ko daru, es piešķiru pozitīvu nozīmi.

Esmu brīvs no noguruma.

Man ir harmoniskas attiecības ar dzīvi.

Man ir labi, kad es mīlu; mīlestība pauž prieku, kas dzīvo manī.

Man ir mīloša, harmoniska, priecīga un vesela ģimene.

Man ir patīkami mainīt savu domāšanas veidu.

Man ir pietiekami daudz spēka, lai mainītu savu dzīvi.

Man ir pietiekami daudz spēka, lai mainītu sevi.

Man ir sargeņģelis.

Man ir viss nepieciešamais, lai sasniegtu panākumus.

Es ļauju panākumu formulai piepildīt manu dzīvi.

Man patīk tā brīvības izjūta, kad sev noņemu kritikas pinekļus, kad pārvaru bailes.

Es atbrīvojos no vainas un kauna apziņas.

Es piedodu sev un citiem. Tas mūs dara brīvus.

Man un maniem draugiem ir tiesības būt tādiem, kādi viņi ir.

Mana attieksme pret visiem ir harmoniska.

Mana diena sākas ar pateicību un prieku.

Mana dzīve vienmēr ir kustībā, katrs dzīves mirklis ir neatkārtojams, jauns un ļoti nozīmīgs.

Manā dzīvē viss ir brīnišķīgi.

Mana izpratne par finansēm nepārtraukti paplašinās, es gūstu jaunas idejas un izpratni, kā dzīvot pilnvērtīgi, bagāti, ērti un skaisti.

Mana nākotne ir gaiša un lieliska.

Mana palīdzība vajadzīga daudziem cilvēkiem. Es viņiem esmu vajadzīgs.

Mana pasaule ir mana jaunā domāšanas veida atspoguļojums.

Manā pasaulē viss ir brīnišķīgi.

Mana uzticība un spēja citus saprast veicina ilgstošu draudzību.

Mana uzvedība ir manu domu, jūtu un emociju atspoguļojums.

Manai dzīvei ir jēga.

Manas attiecības ar sevi ir bezgalīgas.

Manās attiecībās nav nekā nejauša.

Es ļauju savām domām brīvi darboties.

Manas dzīves pirmais likums ir pārmaiņas.

Manas labās domas izraisa patīkamas situācijas.

Manas sirds dziļumos ir neizsīkstošs mīlestības avots.

Strauji mainīgajā pasaulē tagadējās prāta spējas man patiesi palīdz justies brīvākam.

Mani bērni ir drošībā, lai kur viņi ietu.

Mani draugi ir uzticīgi un vienmēr gatavi palīdzēt.

Mani ienākumi nemitīgi palielinās.

Mani ienākumi stipri pārsniedz manu vecāku ienākumus.

Manī ir talantu un spēju pārbagātība, un tas mani ļoti priecē.

Mani priecē tas, ka es eju kopsolī ar savu nepārtraukti mainīgo dzīvi.

Šī diena ir brīnišķīga. Un es gribu, lai tā arī būtu.

Mani sapņi ir gudrības avots.

Mani vienmēr sargā dievišķais spēks.

Maniem bērniem ir Augstākā aizsardzība.

Manos notikumos nekā nav nejauša, viss ir paša radīts.

Mans darbs sagādā man prieku un baudu.

Mans dzīves ceļš ir soļu virkne, kas ved pie vēl lielākiem panākumiem.

Mans ķermenis ir mans labākais draugs. Katru tā šūniņu piepilda dievišķais saprāts.

Es uzmanīgi ieklausos savā ķermenī.

Mans partneris ir pati pilnība.

Mans uzvedības veids ir labvēlīgs visai pasaulei.

Meklējot izskaidrojumus sevī, izrādīšu cieņu pret citiem.

Mēs visi esam īpašas, brīnišķīgas būtnes, un katrs no mums atšķiras no citiem.

Mēs visi pakļaujamies mūsu pašu apziņas likumiem.

Mīla pret sevi atver durvis uz pasauli, bet vēlme mainīties tam palīdz.

Nesekmība ir manu slikto domu un panīkuma rezultāts.

Nevajadzīgi cīnoties par savu taisnību, velti tērēju savu enerģiju.

Neveiksmju brīžos izskaidrojumus meklēju sevī.

Notiks tas, kam es ticu.

Otrs cilvēks nav ne labs, ne slikts, tikai tāds, kādas domas par viņu domāju.

Pagātnei nav varas pār mani, jo es gribu mācīties un mainīties.

Es sakārtoju savu saprāta māju.

Pasaule ir manu domu atspoguļojums.

Pašlaik es gūstu jaunas zināšanas par panākumiem.

Pat, ja es izdaru kļūdas, mani draugi man palīdz ar tām tikt galā.

Es izpaužu apmierinātību ar sevi.

Piedevis es jūtos brīvi un viegli.

Sākusies jauna diena.

Savu nākotni es veidoju šajā brīdī.

Skolā es ierodos tikai ar labām domām.

Skolā man visi ir draugi.

Skolas vide ir manu domu radītā pasaule.

Es otrā cilvēkā saskatu tikai labo.

Tagad esmu gatavs redzēt tikai brīnišķīgo.

Tagad es ar šo pārliecību nodzīvošu savu dzīvi.

Tagad es visu daru viegli.

Vecajām neveiksminieka domām vairs nav varas pār mani.

Vēlos būt mīlētākais, nevis labākais.

Visas manas vēlmes un vajadzības tiek apmierinātas.

Visi cilvēki ir patiesi manu interešu aizstāvji. Mani ietver mīlestība.

Visi man zināmie bagātie cilvēki ir labi un cienījami.

Visi mani draugi ir veiksmīgi.

Visiem cilvēkiem – to skaitā arī man – sev nozīmīgā veidā ir lemts sajust dzīves bagātību un pilnību.

Viss, kas ir manās domās, manā dvēselē, izpaužas attiecībās ar citiem skolēniem un skolotājiem.

Es esmu, ir drošs un noturīgs.

Viss, kas notiek, pakļaujas Augstākajam likumam.

Viss, ko es redzu, dzirdu un jūtu, ir mana dvēseles stāvokļa ārējs atspoguļojums.

Es droši ieskatos savā dvēselē.

Visums ar mīlestību rūpējas par mani, un tā būs vienmēr.

Manā pasaulē viss ir brīnišķīgi.

Visums atsaucas manām vēlmēm ar nosacījumu, ka es ticu tam, ka esmu to pelnījis.

Visums ir manas mājas.

Bērni nav vecāku un skolotāju īpašums.

Bērni ir enerģijas nezūdamības likuma realizētāji.

Bērni atkārtoti ir atnākuši uz šo pasauli, lai saņemtu vajadzīgo mācību un lai izpildītu kādu noteiktu uzdevumu.

Bērni uz dzīvi raugās citādāk.

Vecāki un skolotāji ir ne mazāk stūrgalvīgāki par bērniem.

Bērnu vecāki un viņu skolotāji cenšas viņiem iemācīt noveco¬jušas lietas, bet bērnu instinkts tiem saka, ka tās viņiem nav vajadzīgas.

Bezgalīgajā Visuma plūsmā viss ir skaists, viengabalains, pilnīgs.

Es ticu savam iekšējam spēkam par kura esamību es rūpējos ik dienas.

Tu esi ienācis manā dzīvē, lai man palīdzētu. Es tev piedodu to, ka tu neatbilsti tam, ko es gaidīju no tevis. Un lūdzu tev piedošanu par to, ka es neatbilstu tam, ko gaidīji tu. Un pateicos tev par šo mācībstundu! Tu kā spogulis man parādi manas vājās puses. Tu esi mans draugs, tas ir, cits “es”. Es apgūstu mācībstundu un mainos, kļūstu gudrāks un stiprāks. Paldies!

(Sena katoļu skolotāju lūgsna.)

Show Buttons
Hide Buttons