Skola2030 mācību resursu krātuve (https://mape.skola2030.lv)
Mācību plānu piemēri attālinātām mācībām meklējama katalogā, visu laiku atjaunināts saraksts. Diskusiju sadaļā ar ieteikumiem rīkiem un resursiem izmantošana dažādās mācību jomās, mācību priekšmetu programmu paraugi saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu.

VISC (https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat.html)
Valsts izglītības satura centra un sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli. PDF faili dažādiem mācību priekšmetiem.

Soma.lv (https://soma.lv)
“Lielvārds” grāmatu e-versijas, viedgrāmatas, zinātniski mācību video, interaktīvās darba lapas, drukājamās darba lapas no pirmsskolas līdz 12. klasei matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās, bioloģijā, fizikā, ķīmijā un ģeogrāfijā. Pieejama no jebkuras ierīces: datora, viedtālruņa, planšetdatora un pat jaunākās paaudzes televizora. Lai piekļūtu materiāliem, jūs varat pieslēgties, izmantojot E-klases vai MyKoob lietotāju pases. Soma.lv Klasei funkcionalitāte nodrošina iespēju skolotājam E-klasē nosūtīt skolēniem konkrētas mācību grāmatu tēmas, mācību video, uzdevumus un sekot līdzi skolēnu uzdevumu un testu izpildei, turklāt tā automātiski sniedz atgriezenisko saiti skolēniem. Video instrukcijas: https://ej.uz/ka-izmantot-soma-klasei. Lietošanas pamācības: atbalsts.soma.lv. Mācību video “Lielvārds” YouTube kanālā: https://ej.uz/Soma_Youtube. Ārkārtas stāvokļa laikā Soma.lv pieejama bez maksas.

Māconis (maconis.zvaigzne.lv)
Apgāda “Zvaigzne ABC” digitālos mācību materiālus var izmantot tiešsaistē datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī (ar atsevišķiem izņēmumiem), un lietotājiem nevajag specifisku programmatūru vai datorzināšanas. Uzreiz pēc reģistrēšanās visi digitālie mācību materiāli jau ir redzami lietotāja kontā, un pēc tam lietotājs var izvēlēties konkrēti sev nepieciešamos. Līdz 2020. gada 30. jūnijam pieejams bez maksas. Lai piekļūtu vairāk nekā 300 digitālajiem materiāliem, lietotājiem atliek tikai reģistrēties, izmantojot e-pastu.

“Zvaigzne ABC” e-grāmatnīca () – Apgāda “Zvaigzne ABC” mājaslapā pedagogiem ir pieejami dažādi bezmaksas lejupielādējamie materiāli: skolotāja grāmatas, informātikas un vēstures uzdevumu sagataves.

Uzdevumi.lv (https://www.uzdevumi.lv)
Plašu materiālu klāsts no 1. līdz 12.klasei. Uzdevumi, teorija un testi mācību priekšmetos. Katram uzdevumam ir pieejami risinājuma soļi, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolotājiem portālā ir iespējams veidot un nosūtīt skolēniem tiešsaistes mājasdarbus un pārbaudes darbus, bet vecākiem – sekot līdzi bērna progresam un rezultātiem mācībās.

FIZMIX.lv (https://www.fizmix.lv)
Portālā FIZMIX.lv saprotami, interesanti un ar praktiskiem piemēriem tiek skaidrota fizikas teorija, pievēršot pastiprinātu uzmanību elektrodrošībai un energoefektivitātei.

LVA – interaktīvi latviešu valodas mācību materiāli (http://maciunmacies.valoda.lv)
Spēles un citi interaktīvi līdzekļi latviešu valodas apguvei. Daudz materiālu tieši jaunākiem bērniem un tiem, kam latviešu valoda ir svešvaloda.

Letonika (https://www.letonika.lv)
Gan dažādu latviešu autoru darbi, gan vārdnīcas, kā arī dažāda veida testi par un ap Latvijas ģeogrāfiju, literatūru, valodu un kultūru.

Minecraft (https://education.minecraft.net/https://aka.ms/remote-learning-kit)
Ietver daudz gatavu virtuālo mācību resursu, kuros iespējams skolēniem sadarboties konkrētu priekšmetu uzdevumu risināšanai, kā arī vienlaikus apgūt programmēšanas pamatprasmes. Pieejams bez maksas kopā ar Office365 līdz 30.06.2020. Pieejams vairāk nekā 100 gatavu nodarbību.

Start (IT) (https://www.startit.lv) – Sadaļā Datorika skolēniem un skolotājiem piedāvā bez maksas apgūt datoriku un programmēšanas pamatus. Pieejami gatavi materiāli un darba lapas no 1. līdz 9.klasei. Sadaļā Start(IT) Kursi – Vidusskolām video formāta lekcijas par pirmās mājas lapas izveidi, ievads programmēšanā, ievads virtuālajā realitātē, ievads Android mobilo lietotņu izstrādē, ievads robotikā, ciparu shēmas, ievads datorikā, ievads 3D modelēšanā un printēšanā, droša datortehnikas lietošana. Bez maksas. Nepieciešams reģistrēties, ir iespējams pieslēgties arī ar E-klases lietotāju. Start(IT) video skatāmi arī: www.youtube.com/channel/UCF80F250Gsm6z0X18nfo29Q

LU vietne skolām (http://skolas.lu.lv)
LU platforma, kurā ir resursi mācību LU vietne skolām riekšmetu olimpiādēm.

LU SIIC (http://skolas.lu.lv)
Digitāli atbalsta materiāli 7.-9.klasei un vidējās izglītības pakāpē Fizikas, Ķīmijas, Bioloģijas, Matemātikas un Dabaszinību (humanitārajām programmām vidusskolā) apguvei saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem. Izmantojami uzdevumu veidošanai, kopā ar mācību grāmatām.

Nozaru ceļvedis 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/nozaru-celvedis 

Arhīvi, kultūras centri un bibliotēkas, grāmatniecība un literatūrahttp://www.draugiem.lv/izglitibai/news/?p=11263764 

Enciklopēdijas 

Enciklopedija.lv  https://enciklopedija.lv/   

Letonika http://www.letonika.lv/   

Biogrāfijas http://biographien.lv/index.html  

Daba, sugu enciklopēdija http://www.latvijasdaba.lv  

Medicīnas enciklopēdija http://www.neslimo.lv/ 

Reliģiju enciklopēdija http://www.bibelesbiedriba.lv/religiju-enciklopedija/ 

Vēstures skaidrojošā vārdnīca http://www.vesture.eu/  

Anotēts enciklopēdiju pārskats http://www.refdesk.com/factency.html 

Enciklopēdiju rādītājs http://encyclopediaindex.com/ 

Mitoloģijas enciklopēdija http://www.pantheon.org/ 

Simbolu enciklopēdija http://www.symbols.com/ 

Vikipēdija http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Zemes enciklopēdija http://www.eoearth.org/ 

Akademik http://dic.academic.ru/ 

Universāla populārzinātniska enciklopēdija  http://www.krugosvet.ru/ 

Nacionālā enciklopēdija  https://enciklopedija.lv/ 

Latvija 

Latvijas valsts portāls, e-pakalpojumi http://latvija.lv/ 

Latvijas Republikas Ministru kabinetshttp://www.mk.gov.lv/  

Latvijas Republikas Saeima http://www.saeima.lv  

Latvijas Valsts prezidenta kancelejahttp://www.president.lv/ 

Himna, dokumenti, attēli http://www.limbazubiblioteka.lv/lv/ms/novadpetnieciba/baumanu_karlis/ 

Latvijas Institūtshttp://www.li.lv/ 

Latvijas notikumihttps://www.kaskurkad.lv/ 

Latvijas mazpulki http://www.mazpulki.lv/ 

Latvijas Muzeju biedrība http://www.muzeji.lv/ 

Latvijas radošo savienību padome http://www.makslinieki.lv/ 

Nacionālais biznesa katalogs http://visalatvija.lv/ 

Latvijas vēsture internetā – http://www.historia.lv/   

Latvijas Zinātņu akadēmija http://www.lza.lv/ 

http://www.letonika.lv/default.aspx”Letonika.lv http://www.zudusilatvija.lv/ http://www.letonika.lv/default.aspx” 

Kultūra  

Kultūras kartehttp://www.kulturaskarte.lv/ 

Radio kultūrvēsturisko raidījumu ieraksti http://www.diva.lv/ 

Folklorahttp://folklora.lv/ 

Kultūras ministrija http://www.km.gov.lv/lv/ 

Latvijas kultūras kanonshttp://kulturaskanons.lv/”http://www.kulturaskanons.lv http://kulturaskanons.lv/” 

Muzeji http://www.muzeji.lv/ 

Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogshttp://nmkk.lv/ 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisijahttp://www.unesco.lv/lat/index.html 

Valsts Kultūrkapitāla fondshttp://www.kkf.lv/ 

Cilvēki, sociālie tīkli, sabiedriskā dzīve, biogrāfijas, ģenealoģija, dzimtu vēsture 

Raduraksti http://www.lvva-raduraksti.lv/  

Biogrāfijas http://biographien.lv/index.html  

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri http://www.lkok.com/ 

Latvijas radošo savienību padome  http://www.makslinieki.lv/  

Latvijas Universitātes studenti http://www.archiv.org.lv/studenti/  

Novadpētnieka rokasgrāmata  

Baltu saule http://balturotas.lv/lv/ 

Cālis – portāls tavai ģimenei http://www.calis.lv/ 

Citātu kartotēka http://tikainesakinevienam.lv/  

Drošība internetā www.drossinternets.lv https://www.esidross.lv/ 

https://www.cert.lv/lv

Televīzijas raidījuma Dzīvīte ieraksti http://www.dzivite.lv/ 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs http://www.ptac.gov.lv/ 

Pateretajs.lv http://www.pateretajs.lv/ 

Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra http://www.vsaa.lv/ 

Video koplietošanas vietne www.youtube.com 

Citas valstis 
Eiropas Savienības portālshttp://europa.eu/index_lv.htm 

ANO http://www.un.org/  

ANO dati, informācija par pasaules valstīm http://data.un.org/Default.aspx 

Biogrāfijas http://www.biography.com/ 

Gētes institūts Rīgā http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lvindex.htm 

Ginesa rekordu grāmata http://www.guinnessworldrecords.com/ 

Meklētājserveri pasaules valstīs http://www.searchenginecolossus.com/ 

Pasaules faktu grāmata https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html  

Pasaule kabatā – http://www.inyourpocket.com/ 

Pasaules statistika reālajā laikā http://www.worldometers.info/ 

Pasaules valstu karogi http://www.worldflags101.com/ 

Pasaules valstu kodi (pēc ISO standarta) http://www.iso.org/ 

Datorzinātne, datortehnoloģijas ceļvedis, mācību materiāls datora un interneta izmantošanāhttp://www.latvijapasaule.lv/uploads//GjimenuModulis.pdf 

Pašmācības datorskola “Mācies pats” http://www.piesledzieslatvija.lv/maciespats/ 

Mācību materiāli datora un un interneta apgūšanai http://www.latvijapasaule.lv/generic/show/24 

Drošs internets http://www.drossinternets.lv/page/81 

Ātrdrukāšanas vortāls http://raiti.lv/ 

Baltijas Datoru akadēmija http://www.bda.lv/  

Datorikas institūts http://www.di.lv/ 

e-paraksts https://www.eparaksts.lv/lv/ 

Latvijas Informācijas asociācija http://www.likta.lv/LV/Lapas/Sakums.aspx  

Tilde http://www.tilde.lv/ 

Apgādi, izdevniecības Latvijā  

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija http://www.gramatizdeveji.lv/ 

Annele http://annelesgramatas.lv/ 

Avots http://www.avotsabc.lv/ 

Dienas grāmata http://dgramata.lv 

Egmont Latvija http://www.egmont.lv/  

Arto 1www.gramatutirdzins.lv 

Jumava http://www.jumava.lv/  

Kontinents http://www.kontinents.lv/ 

Karšu izdevniecība “Jāņa Sēta”  http://www.kartes.lv/ 

Liels un mazs http://www.lielsmazs.lv/ 

Lielvārds http://www.lielvards.lv/ 

Mansards http://www.apgadsmansards.lv/lv/  

Merkūrijs http://www.merkurijslat.lv 

Izdevniecība MicRec http://www.micrecmusic.lv/index.php?SCREEN 

Neputns http://www.neputns.lv/ 

Nošu izdevniecība http://www.musicabaltica.com/ 

Jāņa Rozes apgāds http://www.jr.lv/ 

Valters un Rapa http://www.valtersunrapa.lv/  

Zinātne http://www.zinatnesgramatas.lv/ 

Zvaigzne ABC http://www.zvaigzne.lv/ 

Nacionālās bibliotēkas biļetens Latvijas jaunākās grāmatas 

Grāmatuveikals internetā Grāmata 24 http://www.gramata24.lv/ 

Iespēja pārdot vai dāvināt grāmatas http://gramatnica.lv/ 

Grāmatu draugs http://www.ibook.lv/  

Latvijas Grāmata, interneta veikals http://www.lgramata.lv/ 

Pasaulē lielākais grāmatu veikals internetā http://www.amazon.com/ 

Krievijas grāmatas, prese http://www.janus.lv/lat/ 

Grāmatu veikals Krisostomus http://www.kriso.lv/cgi-bin/shop/aboutus.html?id=S2Aqqixd  

Bibliotēkas, elektroniskie kopkatlogi 

Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs kopkatalogs.lv  

Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs http://alise.liepu.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx 

Latvijas Nacionālā bibliotēka http://www.lnb.lv/ 

Latvijas nacionālā digitālā bibliotēka http://www.periodika.lv/ 

Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkahttp://alise.arhivi.lv/Alise/lv/home.aspx  

Latvijas Universitātes bibliotēka https://www.lu.lv/studijas/bibliotekas/lu-biblioteka/ 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka http://www.acadlib.lu.lv/ 

Latvijas Universitātes e-resursu krātuve (repozitorijs) http://dspace.lu.lv/ 

Kurzemes reģiona kopkatalogs http://ventspils.biblioteka.lv/alise/lv/federatedsearch.aspx 

Latgales centrālās bibliotēkas kopkatalogs http://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx 

Liepājas centrālā zinātniskā bibliotēka http://www.liepajasczb.lv/ 

Rīgas centrālā bibliotēka http://rcb.lv/  

E-grāmatas, digitālie teksti 

Latvijas nacionālā digitālā bibliotēkahttp://www.periodika.lv/ 

Letonika.lvhttp://www.letonika.lv/  

E-grāmatashttps://las.am/  

Citātu kartotēka, aforismihttp://tikainesakinevienam.lv/ 

Elektronisko grāmatu apgādshttp://www.eraksti.lv/ 

Filozofijas un literatūras portāls Satorihttp://www.satori.lv/index.php 

Latvijas Universitātes e-resursihttp://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/e-resursu-repozitorijs/ 

Grāmatas elektroniski http://www.gramataselektroniski.blogspot.com/p/par-projektu.html 

Zvaigzne ABC e-grāmatashttp://www.zvaigzne.lv/ 

Pasaules digitālā bibliotēkawww.wdl.org 

Google grāmatu meklētājs http://books.google.com/  

EBSCO e-grāmatu kolekcijahttp://www.ebscohost.com/ebooks/about  

Portāls grāmatu mīļotājiemhttp://www.goodreads.com/ 

Zinātniskās grāmatas internetā http://sciencebooksonline.info/ 

Directory of Open Access Bookshttp://www.doabooks.org 

Pasaulē vecākais bezmaksas elektroniskais grāmatu katalogs http://www.gutenberg.org/ 

ATHENA bibliotēkahttp://un2sg4.unige.ch/athena 

Literatūras portāls krievu valodā http://www.litportal.ru/ http://www.lib.ru/ 

Aldebarana bibliotēka, teksti, grāmatu veikals http://lib.aldebaran.ru/ 

Fantastika  http://www.fenzin.org/ 

Reliģiskās, filozofiskās un daiļliteratūras bibliotēka http://www.vehi.net/ 

Filozofija, psiholoģija 

Filozofija, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/filozofija 

Filozofijas un literatūras portāls Satori http://www.satori.lv/index.php 

Psiholoģija, nozares ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/psihologija”http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/psihologija 

Psiholoģijas portāls http://psy.piter.com/library/ 

Reliģija 

Reliģija, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/religija 

Bībele un tās izpētes materiāli http://www.bibele.lv 

Latvijas Bībeles biedrība http://www.bibelesbiedriba.lv/ 

Luterāņu Stunda http://www.stunda.lv/ 

Pareizticīgā kristietība, e-katalogs http://lv.hristianstvo.ru/ 

Ekonomika, uzņēmējdarbība 

Ekonomika, nozaru  ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/ekonomika 

Mācību materiāli tiešsaistē http://www.mises.lv/?cat=151 

Jauno uzņēmēju centrs http://juc.lv/ 

Nodarbinātības valsts aģentūra http://www.nva.lv/  

Pašnodarbinātie http://www.pasnodarbinatie.lv/ 

Profesijas izvēle http://www.profesijupasaule.lv/lv/page/lapas_karte 

Eiropas biznesa reģistrs http://www.ebr.lv/ 

Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv/ 

Finanšu ministrija http://www.fm.gov.lv/ 

Latvijas banka http://www.bank.lv/ 

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde http://www.csb.lv/ 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs http://www.ur.gov.lv/ 

Latvijas Valsts standarti http://www.lvs.lv/ 

Lursoft http://www.lursoft.lv/ 

Pateretajs.lv http://www.pateretajs.lv/  

Valsts ieņēmumu dienests http://www.vid.gov.lv/ 

Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) https://eds.vid.gov.lv/helpnewuser/    

Politika, militārie jautājumi 

Politika, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/politika 

Aizsardzības ministrija http://www.mod.gov.lv/ 

ANO http://www.un.org/ 

Ārlietu ministrija http://www.am.gov.lv/ 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā http://ec.europa.eu/latvija 

Eiropas Savienības māja Latvijā http://esmaja.lv/ 

Iekšlietu ministrija http://www.iem.gov.lv/ 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs KNAB http://www.knab.gov.lv/ 

Labklājības ministrija http://www.lm.gov.lv/ 

Latvijas Republikas Ministru kabinets http://www.mk.gov.lv/ 

Latvijas Republikas Saeima http://www.saeima.lv 

Nevalstisko organizāciju centrs http://www.nvo.lv/ 

Politika Latvijā http://www.politika.lv/ 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv/ 

Tēvijas Sargs, militārs žurnāls http://www.sargs.lv/Zurnali/Tevijas_Sargs.aspx 

Tieslietas, juridiskie jautājumi 

Tieslietas, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/tieslietas-juridiskas-zinatnes 

Lursoft normatīvo aktu datu bāze http://www.latlex.lv 

Latvijas notariāta oficiālā mājaslapa http://latvijasnotars.lv/  

Latvijas normatīvo aktu bezmaksas datu bāze http://www.likumi.lv/ 

Latvijas Republikas Augstākā tiesa http://www.at.gov.lv/ 

Latvijas tiesu portāls http://www.tiesas.lv/ 

Latvijas Vēstnesis http://www.vestnesis.lv  

Likumi.lv http://www.likumi.lv/ 

Tieslietu ministrija http://www.tm.gov.lv/ 

Izglītība, pedagoģija 
Izglītības nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/izglitiba-pedagogija  

Pedagogs.lv, izglītības ziņu portāls  https://pedagogs.lv/ 

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs http://www.aiknc.lv/ 

Darbs, karjera, kursi, testi http://www.cv.lv/ 

Valsts izglītības satura centrs http://www.visc.gov.lv/ 

Izglītības un zinātnes ministrija http://www.izm.gov.lv/ 

Latvijas Nacionālā skolotāju savienība http://www.lnss.lv  

Mācību sociālie tīkli http://www.mykoob.lv/?index/parmykoobhttps://www.e-klase.lv/ 

Nacionālā izglītības iespēju datu bāze www.niid.lv   

Skolu un ar skolām saistītas interneta vietnes Latvijā http://www.lanet.lv/links/lschools.html 

Pirmsskolas vecuma bērniem  http://maciunmacies.valoda.lv/speles; https://bernistaba.lsm.lv/ 

ResearchGATE – pasaulē lielākais zinātnieku un pētnieku sociālais tīkls http://www.researchgate.net/ 

Referāti, mācību materiāli http://www.atlants.lv/http://www.gudrinieks.lv/ 

Folklora  

Folklora, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/folklora 

Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs http://brivdabasmuzejs.lv/ 

Dainu skapis Internetā http://www.dainuskapis.lv/ 

Krišjāņa Barona muzejs http://www.baronamuzejs.lv/ 

A.Pumpura eposa radiolasījumi https://ej.uz/u8ky 

Latviešu folkloras krātuve http://www.lfk.lv/ 

Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs http://garamantas.lv/ 

Latviešu tautas dziesmas http://latviandainas.lib.virginia.edu/?lang=lav%C2%A7ion=home 

Latviešu tautas ticējumi http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ 

Latvju raksti un zīmes, latviešu ormanenti http://valoda.ailab.lv/kultura//kultura/orn01.htm 

Latvju raksti http://zagarins.net/Latvjuraksti/index.html 

Dabaszinātnes, daba 

Dabaszinātnes, eksaktās zinātnes http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/dabaszinatnes-eksaktas-zinatnes 

Sugu enciklopēdija http://species.wikimedia.org/wiki/Main_Page 

Bioloģijas terminu vārdnīca http://latvijas.daba.lv/vardnica/ 

Bioloģiski audzētas pārtikas tiešā iegāde http://tiesapirksana.lv/kas.html 

Dabas aizsardzības pārvalde http://www.daba.gov.lv/public 

Baltijas jūras video enciklopēdija http://www.visitbalticsea.net/lat/ 

Daba Tev http://www.dabatev.lv/home.html   

Ekovirtuve http://www.ekovirtuve.lv/ 

Ezeri http://www.ezeri.lv/  

Filmas par dabuhttp://www.piecistastipardabu.lv/  

Laika prognozes http://labslaiks.lv http://www.meteo.lv  www.foreca.lv/  http://www.accuweather.com/lv/  https://www.gismeteo.lv/catalog/ 

Latvijas daba http://latvijas.daba.lv 

Latvijas Dabas muzejs http://www.dabasmuzejs.gov.lv/ldm 

Latvijas Valsts Augļkopības institūts http://www.lvai.lv/ 

Mājas mīluļi http://www.petnet.lv/ http://www.dogs.lv/  

Putni Latvijā un pasaulē http://www.putni.lv/ 

Rīgas Zooloģiskais dārzs http://www.rigazoo.lv/  

Valsts meža dienests http://www.vmd.gov.lv/ 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv/ 

Zaļās mājas, biedrība zaļās būvniecības projektu attīstības veicināšanai http://www.zalasmajas.lv/  

Žurnāls “Vides Vēstis” http://videsvestis.lv/ 

Tehnika, transports, būvniecība, sakari 

Tehnika, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/tehnika 

Satiksmes ministrija http://www.sam.gov.lv/news/ 

Latvijas Valsts ceļi http://www.lvceli.lv/ 

Ceļu satiksmes drošības direkcija http://www.csdd.lv/ 

Latvijas Dzelzceļa vēsture http://www.railwaymuseum.lv/ 

Telefons internetā http://www.skype.com/ 

Būvniecības portāls http://www.building.lv/ 

Zaļās mājas, biedrība zaļās būvniecības projektu attīstības veicināšana http://www.zalasmajas.lv/ 

Medicīna, veselība 

Medicīnas resursi, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/medicina 

Ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu – ārstu reģistrs http://vi.gov.lv/lv/pr 

Populārā medicīnas enciklopēdija http://www.neslimo.lv/ 

AIDS portāls http://aids.lv/ 

Acu Ārsts, interneta žurnāls http://www.acis.lv/index.html 

Aptieka internetā http://precukatalogs.lv/pilsaptieka/ 

Farmācija http://www.farmacija-mic.lv/  

Gastroenteroloģijas atbalsta biedrība http://www.gastroenterologs.lv/lv/par-geab/index.html 

Latvijas Medicīnas informācijas portāls http://www.dr.lv/ 

Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka https://www.rsu.lv/biblioteka 

Mākslas terapija Latvijā http://www.arttherapy.lv/index.php?page 

Medicīniskā palīdzība, veselība http://www.medicina.lv/  

Tautas dziednieku reģistrs http://www.dziednieks.lv/dziednieku_registrs 

Valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi, pieraksts rindā http://www.vmnvd.gov.lv/lv/rindapiearstalv  

Veselības ministrija http://www.vm.gov.lv/ 

Vesels portāls Tavai veselībai http://www.vesels.lv/ 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, dārzkopība, medības, zvejniecība  

Lauksaimniecība, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/lauksaimnieciba 

Zemkopības ministrija http://www.zm.gov.lv/ 

Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā http://www.ekoprodukti.lv/ 

Dabas dobe http://www.dabasdobe.lv/  

Latvijas Biškopības biedrība http://www.strops.lv/ 

Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs http://www.llkc.lv/ 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) http://www.llu.lv/ 

Lauksaimniecības datu centrs http://www.ldc.gov.lv/  

Latvijas Valsts meži http://www.lvm.lv/ 

Makskere.lv http://www.makskere.lv/ 

Medniekiem.lv http://www.medniekiem.lv/ 

Dārzkopība http://www.darzs.lv/http://www.alderman.lv/http://darziem.lv

Māksla, kino, arhitektūra 

Arhitektūra, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/arhitektura   

Māksla, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/maksla 

Klasiskās mākslas galerija http://www.antonia.lv/ 

Latvijas radošo savienību padome http://www.makslinieki.lv/  

Kultūras informācija Latvijā http://www.kulturaskarte.lv/Search.aspx?objectTypeCode 

Mākslas terapija Latvijā http://www.arttherapy.lv/index.php?page 

Muzeju kolekciju tīkls http://www.meandrs.lv/main.jsp  

Manss, mākslas galerija http://www.manss.lv/page3.html 

Latvijas filmas http://www.filmas.lv/ 

Nacionālais Kino centrs http://nkc.gov.lv/ 

Studijas “Mosfiļm” filmas bez maksashttp://cinema.mosfilm.ru/films/ 

Mūzika, teātris 

Mūzika, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/muzika 

Dziesmu svētki (1864-1940), digitālā kolekcija http://dziesmusvetki.lndb.lv/ 

Latvijas Nacionālā opera http://www.opera.lv/ 

Latviešu dziesmu serveris http://www.dziesmas.lv/ 

Latvijas Mūzikas informācijas centrs http://www.lmic.lv/ 

Lugu teksti, lugu arhīvs http://www.kroders.lv/lugu_arhivs 

Mocarta darbi tiešsaistē http://dme.mozarteum.at/ 

Mūzika Latvijā http://www.music.lv/lv 

Mūzikas bibliotēka internetā http://nlib.org.ua/_index.html 

Latvijas Jaunā teātra institūts http://www.theatre.lv/index.php?  

Rīgas Jaunais teātris http://www.jrt.lv/ 

Dailes teātris www.dailesteatris.lv 

Latvijas Nacionālais teātris www.teatris.lv 

Teātra aktuālo procesu vietne kroders.lv http://www.kroders.lv/ 

Teksti teātrim/scenāriji https://tekstiteatrim.wordpress.com/ 

 Rīgas Krievu teātris http://www.trd.lv/lat/  

Sports 
Sports, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/sports 

Kalnā kāpēju sporta centrs http://www.climbing.apollo.lv/ 

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) http://www.olimpiade.lv/ 

Valodniecība  

Valodniecība, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/valodnieciba  

LU MI AILab vārdnīcu serveris http://www.tezaurs.lv/ 

Latviešu valodas apguve internetā http://maciunmacies.valoda.lv/  

Latviešu valodas apguves programma angļu valodā http://www.codefusion.com/latvian 

Latviešu valodas senie teksti, 16., 17., 18.gs. teksti http://www.korpuss.lv/ 

Lingvistiskā karte http://www.lingvistiskakarte.lv/  

Dažādu valodu apguve http://www.busuu.com/enc/  https://www.duolingo.com/ 

Angļu valodas apguve internetā http://www.britishcouncil.lv 

Mīlenbaha, Endzelīna latviešu valodas vārdnīca http://www.tezaurs.lv/mev/ 

Valsts valoda Latviešu valoda – valodas apguve, vārdnīcas internetā, likumihttp://www.vvk.lv/ 

Vācu valoda internetā http://www.goethe.de/lrn/duw/deindex.htm 

Tekstu tulkotāji 

Dažādas vārdnīcas http://www.yourdictionary.com/ 

Daudzvalodu tekstu tulkotājs http://babelfish.altavista.com/ 

Tildes tekstu tulkotājs (angļu-latviešu )http://translate.tilde.lv/ 

Latviešu tekstu tulks no/uz angļu, vācu, krievu, franču u.c. http://www.acl.lv/  

Tiešsaistes tekstu tulkotājs http://www.online-translator.com 

Vārdnīcas, termini 

Akadēmiskā terminu datubāze, daudzvalodu tulkojumihttp://termini.lza.lv/term.php 

Apjomīga vārdnīcahttp://tezaurs.lv/ 

Daudzvalodu tekstu tulkotāji un vārdnīcashttp://www.translate.eu/ 

HUGO – angļu-latviešu-angļu; latviešu-krievu tekstu tulkotājshttps://hugo.lv/  

Tildes datorvārdnīca http://dictionary.tilde.lv/ 

Latviešu-lietuviešu vārdnīcahttp://www.letonika.lv/lvlt/Default.aspx 

Terminoloģijas portālshttp://www.termnet.lv/DesktopDefault.aspx 

Tiešsaistes tekstu tulkotājshttp://translate.google.lv/ 

Literatūra 
Literatūra, nozaru ceļvedi http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/literatura  

Latvijas nacionālā digitālā bibliotēka http://www.periodika.lv/ 

Letonika.lv (pieejama bibliotēkās) http://www.letonika.lv/  

Dzejas dienas https://rakstnieciba.lv/category/dzejas-dienas/ 

Latvijas Rakstnieku savienība http://rakstnieciba.lv/ 

Citātu kartotēka, aforismi http://tikainesakinevienam.lv/ 

Elektronisko grāmatu izdevniecība http://www.eraksti.lv/ 

Filozofijas un literatūras portāls Satori http://www.satori.lv/index.php 

Grāmatas elektroniski (par brīvu) http://www.gramataselektroniski.blogspot.com/p/par-projektu.html  

Jaunā gaita (žurnāls) http://zagarins.net/jg/ 

Latviešu literatūra vācu valodā http://www.literatur.lv/ 

Literatūras, folkloras un mākslas institūts http://www.lfmi.lu.lv/  

literatura.lv – personas, darbi, notikumi http://literatura.lv/lv/  

Lugas – teksti, lugu arhīvs http://www.kroders.lv/lugu_arhivs 

Mitoloģijas enciklopēdija http://www.pantheon.org/ 

Vācu literatūras klasiķu darbi, pilnie teksti http://gutenberg.spiegel.de/index.htm 

Literatūras portāls http://www.litportal.ru/  http://www.lib.ru 

Aldebarana bibliotēka, teksti, grāmatu veikals http://lib.aldebaran.ru/ 

Fantastikas žanra teksti http://www.fenzin.org/ 

Reliģiskās, filozofiskās un daiļliteratūras bibliotēka http://www.vehi.net/ 

Ģeogrāfija, tūrisms, ceļojumi 
Ģeogrāfija un kartogrāfija, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/geografija-un-kartogrāfija  

Latvijas oficiālais tūrsima portāls https://www.latvia.travel/lv 

Tūrisma e-ceļvedis Apceļo Latviju http://www.tournet.lv/page.php 

Citāda Latvija http://www.citadalatvija.lv/    

Interneta žurnāls neatkarīgiem ceļotājiem http://www.anothertravelguide.lv/lat/ 

Kurzeme http://www.kurzeme.lv/ 

Latgale http://www.latgale.lv/ 

Vidzeme http://www.vidzeme.lv/ 

Zemgale http://www.zemgale.lv/ 

Adrešu meklēšana, maršrutu sastādīšana http://map.lib.umn.edu/othermaplib.html 

Pasaules valstu atlants http://worldatlas.com/ 

Ceļojumu un atpūtas portāls http://www.icelo.lv/  

Kartes, Latvija http://www.1188.lv/ 

Latvijas pilis un muižas http://www.pilis.lv/ 

Latvijas pilsētu mājas lapas www.pilsētasnosaukums.lv 

Lauku tūrisms http://www.celotajs.lv/ 

Rundāles pils http://www.rundale.net/  

Vēsture 
Vēsture, nozaru ceļvedis https://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/vesture 

Aizvestie arhīva dokumenti, datu bāze par 1941.g.14.jūnijā deportētajiem Latvijas iedzīvotājiem http://www.itl.rtu.lv/LVA/dep1941/sakums.php  

Arhīvi http://www.arhivi.gov.lv/ 

E-arhīvs http://earchive-estlatrus.eu/home 

Biogrāfijas http://biographien.lv/index.html 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri http://www.lkok.com/query_sql_alpha.asp  

Latvijas literāti, latviešu literatūras vēsture http://www.literature.lv/lv/dbaze.html 

Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā http://www.archiv.org.lv/ 

Baumaņu Kārlis https://www.limbazubiblioteka.lv/novadnieku_enciklopedija/baumanu_karlis 

Vēsturiski izglītojoša interneta vietne dveseluputenis.lv 

Holokausta memoriālās vietas Latvijāhttp://memorialplaces.lu.lv/ 

Kurzemes un Zemgales hercogiste http://www.jvmm.lv/saites/  

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs http://brivdabasmuzejs.lv/ 

Latvijas statistika, 1939 http://www.lettia.lv/lv_a_latvijas-statistika-1939.html  

Latvijas Valsts arhīvs http://www.lvarhivs.gov.lv/ 

Latvijas vēsturnieku komisijas raksti https://www.president.lv/ 

Mācībām, pētniecībai, izziņai http://www.historia.lv/ 

Latvijas Universitātes Vēstures institūts http://www.lvi.lv/lv/saturs.htm 

Latvju raksti un zīmes, latviešu ormanenti http://valoda.ailab.lv/kultura//kultura/orn01.htm 

Latvju raksti http://zagarins.net/Latvjuraksti/index.html  

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart