Kā notiek mācības?

Mācību priekšmeta pedagogs uz izglītojamā e-pastu izsūta saiti, kas nodrošina ar viena klikšķa starpniecību nonākt pedagoga izveidotajā mācību priekšmeta tālmācības klasē.

Ērta tālmācības vide vienmēr ir bijusi sekmīgu mācību pamatā. Klātienes nodarbībās izglītojamie uz mācību nodarbībām bieži ierodas nesagatavoti, jo mācību materiālu atrašana, sistematizēšana un pārskatīšana prasa pārāk daudz laika un rada nebeidzamu haosu. 

Lai mācību darbu organizētu produktīvāk, mums jāmaina domāšanas veids pret mācībām kopumā. Mūsdienās mācības tiek uzskatītas par atsevišķu notikumu, bet patiesībā mācības ir saistītas ne tikai ar to, kas notiek mācību nodarbību laikā vien, bet arī pirms un pēc mācību nodarbībām.

Lai izmantotu šo holistisko (veseluma) pieeju kā centrālo pamatprincipu, izglītības programmas īsteno tā saucamajā vebināru formā,  kur mācības tiek uzskatītas par nebeidzamu sadarbību, kas balstās uz virkni savienojumu, līdz mācību saturs tiek apgūts pilnībā.

Microsoft Teams visu nepieciešamo mācību saturu, teoriju, uzdevumus, testus, video un audio ierakstus, kā arī diskusijas, pārrunas, skaidrojumus glabā vienuviet, lai izglītojamie varētu mazāk laika veltīt informācijas meklēšanai, bet koncentrēties un iesaistīties tikai būtiskajā.

Microsoft Teams mācību saturu pārskatāmā un ērtā veidā atspoguļo ne tikai mācību satura fragmentārisma līmenī, bet arī veseluma kontekstā. 

Izglītojamie var iepriekš sagatavoties mācību nodarbībām- vebināriem, nezaudējot mācību kontekstu kopumā. Tā kā Microsoft Teams ir savienots ar Office 365, aktīvais mācību darbs notiek tur, kur izglītojamais, viņa tērzēšanas dati un faili, dabiski iekļaujot izglītojamā mācību un pieredzes kontekstā.

Kad sākas vebinārs, izglītojamie var izmantot dažādas funkcijas, kas palīdz koncentrēt uzmanību, sistematizēt, virzīt iesaistīšanos padziļinātākā mācību satura apguvē un veicina pilnīgāku iekļaušanos sistemātiskā un sistēmiskā mācību mērķu sasniegšanā. 

Mācību nodarbību laikā jeb vebināros izmanto augstas precizitātes audio un video tiešsaistes lekcijas, bagātīgu reāllaika līdzautorizāciju ar Office 365 lietotnēm, digitālo tāfeli, uzdevumiem, testiem, diskusijām, atprasīšanu, grupu un individuālo darbu, e-grāmatām, izmantot mācību priekšmeta datu bāzes, e-semināru metodes, viki, ārējo resursu, failu pievienošanas, satura pakotnes, ekrāna kopīgošanas, kopdarba, simulāciju un citas priekšrocības. 

Microsoft Teams ļauj viegli piesaistīt arī izgglītojamos, kuriem nav Office 365 konta. Viņi var pievienoties, izmantojot lietotni Teams vai izmantojot lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu, jo komandām ir pilns WebRTC atbalsts mācību nodarbību jeb vebināru organizēšanai. 

Tiem izglītojamajiem, kuriem, nav pilnībā atbalstīts pārlūks, Teams tik un tā piedāvā iespēju pilnībā iesaistīties mācību vebināros.

Pēc mācību nodarbības jeb vebināra visas saistītās mācību satura sastāvdaļas – ieskaitot videolekcijas, tērzēšanas, piezīmju ierakstus , digitālo tāfeli, stenogrammas, koplietotos failus u.c. – tiek saglabāti vienotā sarunā, kas izglītojamajiem palīdz turpināt diskusiju un virzīt mācības uz priekšu. 

Atsevišķos fragmentos nekas nepazūd.  Microsoft Teams ļauj ērti pārskatīt mācību nodarbības ierakstu, dodot iespēju izglītojamajiem meklēt atslēgvārdus un ātri pāriet uz meklējamo mācību saturu.

Un interesantākais ir tas, ka izglītojamais nekad nenokavē mācību nodarbību- pat, ja viņš nodarbības dienā to vispār nav apmeklējis.

Izglītības iestādes Pedagoģiskās meistarības skolas s e-mācību sistēma ir Izglītības iestādes Pedagoģiskās meistarības skolas izstrādāta elektroniska mācību vide, kas paredzēta zināšanu, prasmju, iemaņu un kompetenču pilnveidei un attīstībai. 

Izglītojamie var jebkurā brīdī, jebkurā vietā (nepieciešams dators ar Interneta pārlūkprogrammu), piekļūt kvalitatīviem mācību materiāliem, mācīties no tiem, izdrukāt tos, un paralēli mācībām tos izmantot arī darba procesā.  

E-apmācību process tiek organizēts tiešsaistes režīmā – izglītojamais jebkurā brīvā laikā ar datora palīdzību var pieslēgties serverim un ar piešķirto lietotāja vārdu un paroli uzsāk attiecīgā kursa apguvi. Mācību laikā izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja jebkurā laikā saņemt pedagogu konsultācijas. 

Saskaņā ar izglītības programmā noteikto kontaktstundu skaitu paralēli e-mācībām notiek arī klātienes nodarbības.  

Kontaktstundas notiek saskaņā ar pedagoga norādījumiem. 

Mācību kursa nobeigumā notiek zināšanu, prasmju, iemaņu un kompetenču pārbaudījums.  

Pēc pārbaudījumu sekmīgas nokārtošanas izglītojamais iegūst attiecīgu apliecību par konkrētā kursa apguvi vai diplomu par profesionālās kvalifikācijas ieguvi. 

Veiksmi un patīkamu mācīšanos! 

Tālmācības jēdziens 

Tālmācība ir izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana.  

Tāir īpaši piemērota strādājošiem, aktīviem un aizņemtiem izglītojamajiem. Šī mācību forma dod iespēju sekmīgi mācīties neierobežotā ģeogrāfiskā attālumā no izglītības iestādes. To raksturo īpaši strukturēti tālmācības videi adaptēti materiāli, individuāls mācīšanās temps, organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana.  

Izvēloties tālmācības formu, ir jābūt psiholoģiski gatavam patstāvīgai mācību satura apguvei. Apzināties savas iepriekšējās zināšanas, spējas, intereses, vēlmes un vajadzības, kuras raksturo aktīva līdzdalība mācību procesā, saprotot, ka mācības ir sadarbība ar apkārtējo pasauli. Izprot savu mācīšanās stilu, sev raksturīgo aktīvo pieeju mācību uzdevumiem, un spēj uzņemties atbildību par savu mācību mērķu sasniegšanu, prot argumentēti pamatot savu izvēli un lēmumu.   

Tālmācības formai ir būtiska nozīme mūžizglītības aspektā,  kas tiek uzskatīta par Eiropas Savienības valstu politikas stūrakmeni cilvēkresursu attīstības jomā, apmācībās un jaunatnes lietās. Jau 1991. gadā tika pieņemts memorands par tālmācības (angliski – distance education) tālāku attīstīšanu Eiropā, uzskatot to par vienu no efektīvākajiem līdzekļiem cilvēka izglītošanā vai pārkvalificēšanā, kā arī tiek novērtēta tās elastības iespējas mainīgajos tirgus apstākļos. 

E-studijas (e-learning) ir speciāli organizēts mācību kurss, kurā izmantotas elektroniskās tehnoloģijas –  dators, internets, telekomunikācijas, multimediju un citas tehnoloģijas.   

Informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas, audio un video tehnika var nodrošināt jaunas, agrāk nebijušas studiju iespējas. Šaurāk ar e-studijām saprot tiešsaistes (on-line) studijas datortīklā. Ļoti būtiska e-studiju pazīme ir speciāli organizēta virtuāla studiju vide, interaktīvi digitāli studiju materiāli pašmācībai, pašnovērtējuma iespējas un studiju atbalsts.   

Par e-studijām nebūtu uzskatāma tikai un vienīgi interneta informatīvo resursu organizēta vai neorganizēta izmantošana studijām (pašmācība). To varētu salīdzināt ar situāciju, kad students pats dodas uz bibliotēku, sameklē grāmatas un patstāvīgi studē bez pasniedzēja klātbūtnes un rezultātu kontroles.   

Dažkārt lieto arī terminu ”virtuālās studijas”. Parasti ar to saprot tiešsaistes studijas kādā speciāli veidotā virtuālā vidē. Līdzīgi kā, spēlējot datorspēles, izglītojamais nokļūst virtuālā vidē, tamlīdzīgi ir ar mācīšanās procesu. Virtuālo vidi veido dators kopā ar citām tehniskām ierīcēm. Izmantojot pieslēgumu internetam, var veidot virtuālo studiju grupas tiem  atrodoties dažādos attālumos.   

Dažkārt lieto arī terminu ”virtuālā universitāte”. To sauc tādu mācību organizāciju, kas pilda veselas izglītības iestādes funkcijas, veidojot virtuālu studiju vidi, bet, kurai nav reālu ēku, auditoriju, kopmītņu un citu izglītības iestādēm raksturīgu pazīmju. Virtuālajā universitātē ir administrācija (datortīkla administratori, metodiķi), virtuāli profesori (mācībspēki), virtuālās studiju telpas (e-classroom), virtuālās jeb digitālās bibliotēkas, virtuālās telpas projektiem un semināriem. 

Digitalizācija atstāj milzīgu ietekmi uz darba tirgu, mainot ierastās profesijas pret vēl nezināmām, izmaina uzņēmumu veidus, darba stilu un cilvēku savstarpējās attiecības. Tiek prognozēts, ka Eiropā tuvākajos 10 – 20 gados riska zonā nonāks 54% darbavietu. Lai apzinātu digitalizācijas nenovēršamo ietekmi un meklētu iespējamos risinājumus, 26. aprīlī Biznesa augstskolā Turība norisinājās XX Starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēkfaktors digitalizācijas laikmetā”, kurā piedalījās eksperti no Lielbritānijas, Ķīnas, Latvijas u.c. 

Konferences ietvaros notika diskusija par vai pret digitalizāciju, kurā tika aplūkoti dažādi tās aspekti – ietekme uz uzņēmējdarbību, darba tirgu, izglītības iestāžu piedāvātajām zināšanām, nodokļu politiku, cilvēku savstarpējām attiecībām, darba un privātās dzīves saplūšanu, kā arī būtiskas sabiedrības daļas atstumšanu – to, kuri nespēj tikt līdzi digitalizācijas tempiem. Pēc ekspertu paustā, cilvēki jau patlaban strādā attālināti, veidojas dažādas dalītas ekonomiskās darbības formas un nākotnē šī tendence tikai pieaugs. “Turība” profesore Maija Rozīte sacīja, ka izmaiņas būs vērojamas arī darba raksturā, jo turpinās izplatīties princips, ka darbinieks ir sasniedzams jebkurā vietā un laikā. 

E-studiju principi 

E-studiju un tālmācības metodikas un filozofijas pamatā ir trīs galvenie principi: studijas attālumā (angliski – distance),  plaša pieejamība (angliski – open, openess),  un elastība (angliski – flexible).  Pirmais princips nozīmē iespēju iegūt izglītību neatrodoties mācību iestādē jeb mācīties attālumā. Tas ietverts arī terminā ”tālmācība”. Lai radītu šo iespēju mācīties attālumā, tālmācībā tiek realizēta elastīga pieeja (3. princips) mācību metodikas un tehnisko līdzekļu izmantošanā. Tas savukārt ļauj nodrošināt plašu izglītības pieejamību (2. princips).  

Neklātienes studiju formā arī ir raksturīga iespēja mācīties attālumā. Ja mācības klātienē nozīmē izglītojamo tiešu kontaktu mācību procesā, tad tālmācībā nozīmē, ka mācības notiek bez izglītojamo un mācībspēku tieša kontakta. Tālmācībā un e-studijās tiek realizēta atvērtība un elastība, kas tad arī ir tās galvenā atšķirība no mums jau zināmās neklātienes izglītības veida, kurā šie principi pilnā mērā netiek ievēroti. Atvērtība un pieejamība nozīmē, ka tiek noņemti visi šķēršļi izglītības iegūšanai, respektīvi, e-studijas un tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, nodarbošanās vai dzīvesvietas; uzsākot e-studijas, nav jākārto iestāju eksāmeni; e-studijās katrs var izvēlēties sev vajadzīgu kursu (priekšmetu) un nav jāmācās uzreiz visa studiju programma. Elastība un pielāgošanās nozīmē to, ka tiek izmantoti jaunākie sasniegumi mācību metodikā un tehnoloģijā, respektīvi, mācīšanās metodika un mācību līdzekļi (drukāts vai digitalizēts teksts, audio vai videoieraksts, CD-ROM vai WWW u.c.) ir pielāgots konkrētā kursa mērķiem un uzdevumiem. 

Atklātības un elastības principi izglītībā tiek lietoti arī katrs atsevišķi vai dažādās kombinācijās. Piemēram, atklātības princips viens pats tiek realizēts pieaugušo interešu izglītībā. Katrs bez ierobežojumiem var pieteikties šādos kursos, kur mācības notiek klātienes formā ar tradicionālām pedagoģijas metodēm bez tehnisko līdzekļu izmantošanas. Elastības principu arvien plašāk lieto izglītības iestādēs. Tas attiecas gan uz moderno tehnoloģiju, gan jaunāko pedagoģijas metožu pielietošanu tradicionālajā izglītībā. E-studiju un tālmācības formu dažkārt izmanto atsevišķu priekšmetu mācīšanā. Videokonferenču tehnoloģija ļauj realizēt mācīšanos attālumā. Vienā izglītības iestādē lasīto lekciju ar videokonferences palīdzību var klausīties (arī uzdot jautājumus) citās ģeogrāfiskās vietās vairāku simtu (vai tūkstošu) kilometru attālumā. Šajā gadījumā ir apvienoti 2 principi – mācīšanās attālumā un elastība. 

Par īstām e-studijām un tālmācību mūsdienu izpratnē var runāt tikai tad, ja visi trīs iepriekš aplūkotie principi tiek realizēti vienlaikus. Šo trīs principu vienlaicīgs izmantojums varētu kalpot par kritēriju, pēc kura atšķirt mācīšanos e-vidē un tālmācībā no citiem. 

Kā redzam, tad praksē nereti saskaramies ar vienu vai divu e-studiju vai tālmācības principu izmantošanas gadījumiem, taču tas nenozīmē, ka šo izglītības piedāvājumu varētu tādēļ saukt par e-studijām vai tālmācību. Diezgan izplatīta tendence neklātienes veidā realizētas studiju programmas nosaukt par e-studijām vai tālmācību. Lai neradītu pārpratumus, to varētu saukt par izglītības formu ar tālmācības vai e-studiju elementiem. Varētu to saukt arī par e-studijām vai tālmācību plašā nozīmē, ar to saprotot izglītības formu ar kādu atsevišķu tālmācības vai e-studiju principu (ne visu trīs kopā) pielietojumu.  

Parasti tālmācības un e-studiju kursi ir uz patērētāju orientēts mācīšanās veids un par to ir jāmaksā. Šādi kursi pakļauti visiem brīvā tirgus likumiem. Cilvēkiem maksā par iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes. E-studijās un tālmācībā plaši izmanto darba dalīšanas un specializācijas principus. Vispirms speciālistu grupa projektē un veido mācību materiālus. To ražošanu (materiālu digitalizācija, videoieraksti u.c.) veic citi speciālisti. Arī kursu reklāma un izplatīšana ir nodota profesionāļu rokās. Vēl jāatzīmē speciāli sagatavoti administratori, metodiķi, eksperti, konsultanti, eksaminētāji un citi speciālisti. Šaurā specializācija tālmācībā vai e-studijās ļauj sasniegt augstu kvalitāti katrā tās posmā. Skaidri formulēti mērķi un uzdevumi, sadarbība un vienoti standarti nodrošina kvalitāti visā mācību procesā. Pirms uzsākt tālmācības kursu veidošanu, vispirms jāizpēta iespējamais tirgus – sabiedrības pieprasījums. Tad rūpīgi jāizprojektē kursa saturs, metodiskā pieeja, materiāli, to metodiskais izmantojums, realizācijas varianti un izmaksas. 

E-grāmata 

Ja mācību grāmata strauji noveco vai mācību priekšmeta saturs ir pārāk specifisks un nav vienas konkrētas mācību grāmataskurā būtu viss nepieciešamais mācību priekšmeta apguveiir iespēja to pārveidot elektroniskā formātā, ik pa laikam mācību saturu aktualizēt, respektīvi, atbrīvoties no novecojušiem materiāliem un papildināt ar jauniem. Pedagogs mācību stundu laikā e-grāmatu var demonstrēt uz ekrāna, savukārt izglītojamie pedagoga izveidoto e-grāmatu pēc mācību stundām var lasīt arī savos viedtālruņos. 

Pašlaik e-grāmatas latviešu valodā nav plaši izplatītas, pat Bībele joprojām nav pieejama e-grāmatas formātā. Par spīti tam arī šeit aiz vien lielākam cilvēku skaitam ir e-grāmatu lasītājs vai aplikācija, kas ļauj to darīt telefonā vai planšetdatorā. Ja gribi pats radīt savu e-grāmatu, piemēram, lai dalītos ar mācību materiālu, ieskaties Sigil, kas ir brīva programmatūra ar kuras palīdzību radīt e-grāmatas epub formātā 

Atprasīšana 

To var izmantotātrai izglītojamo zināšanu pārbaudei ar automatizētas vērtēšanas un atzīmju izlikšanas iespējām Mykoob, piemēram, katras nākamās mācību stundas sākumā pedagogs 3 minūšu laikā var pārbaudīt, kā izglītojamie apguvuši iepriekšējās mācību stundas tēmu. Izglītojamie aptauju var veikt gan datorā, gan savos viedtālruņos. 

Mācību priekšmetu datubāzes

Datubāzē var ievietot nepieciešamos uzskates materiālus, uzglabāt un meklēt visu nepieciešamo informāciju. Ierakstu struktūru definē pedagogs, nosakot lauku skaitu un rediģēšanas veidu. Informācijas izvietojumu, ierakstu uzskaiti, attēlošanu, kā arī rediģēšanu pedagogs var kontrolēt. Datubāzē ievietoto informāciju var ērti koplietot ar citu mācību priekšmetu kolēģiem, importēt un eksportēt. Jebkurš ieraksts datubāzē tiek automātiski sasaistīts ar vietu, kurā vārds vai frāze parādās kursā. Pedagogs var atļaut komentēt datubāzē ievadītos datus. Ierakstus var vērtēt gan pasniedzējs, gan izglītojamie. Vērtējumi var tikt apkopoti, lai veidotu galējo vērtējumu, kurš tiek ierakstīts vērtējumu grāmatā. Datubāzē var uzglabāt saites, grāmatas, kartes, grāmatu pārskatus, žurnālu atsauces, fotogrāfijas, plakātus, mājas lapas utt. Datubāzē saglabātajai informācijai izglītojamais var piekļūt arī, izmantojot savu viedtālruni. 

Atbildes uz pedagoga pārbaudes jautājumiem

Forums ir vieta, kur skolotājs izglītojamajiem var atprasīt uzdoto mācību vielu, kā arī organizēt diskusijas, likt izklāstīt izglītojamo izpratni par apgūstamo vai apgūto mācību tēmu, apmainīties viedokļiem u.tml. Pedagoga jautājumi  var būt strukturēti vairākos veidos un katra izglītojamā atbilde var tikt novērtēta ar atzīmi. Arī izglītojamo atbildes var skatīt vairākos veidos, kā arī pievienot pielikumus. Izglītojamie savā e-pastā saņem skolotāja jautājumus uz kuriem izglītojamajiem ir jāatbild. Pedagogs manuāli var iestatīt arī tādu opciju, ka izglītojamais uz skolotāja jautājumiem ir spiests atbildēt pat piespiedu kārtā 

Nesinhronās komunikācijas klasiskais risinājums ir diskusiju forumi, kuros uzdot jautājumus, dalīties pieredzē vai apspriestu kādu jautājumu. Vairums e-mācību vietnēm ir iekļauta foruma funkcija bet pastāv arī daudzi alternatīvi piedāvājumi internetā, piemēram, Google Groups. Forums var būt ļoti veiksmīgs komunikācijas kanāls e-mācību procesā, jo tas ļauj cilvēkam atbildēt sev ērtā laikā, arī “klusie” dalībnieki iesaistās un saturs bieži vien ir kvalitatīvāks, jo cilvēks ir apdomājies pirms savas domas izteikšanas. Lai dalībnieki aktīvi izmantotu forumu, jāveic liels moderēšanas darbs un jānodrošina, ka tur ir atrodams cilvēkus interesējošs saturs, kurš regulāri mainās un papildinās. 

Komunikācijā forums var būt labs risinājums, ar kuru aizstāt nepārskatāmas e-pastu diskusijas, jo nodrošina, ka visas domas pieejamas vienviet un papildus pastāv iespēja tās sastrukturēt un vadīt 

Atbildes 

Izvēles ļauj pedagogam uzdot vienu jautājumu un piedāvāt iespējamo atbilžu variantus. Izvēles rezultāti var tikt publicēti pēc tam, kad izglītojamie ir atbildējuši, pēc noteikta datuma vai arī netikt publicēti vispār. Rezultātus var publicēt ar izglītojamo vārdiem vai anonīmi. Šo metodi var lietot: kā ātru aptauju, lai veicinātu domāšanu par tēmu; ātri pārbaudītu izglītojamo izpratni; veicinātu izglītojamo lēmumu pieņemšanu, piemēram, atļaujot viņiem balsot par datumu, kad notiks pārbaudes darbs. 

Semināra metode

Tā nodrošina studentu darbu vākšanu, pārskatīšanu un grupas biedru novērtējumu. Izglītojamie var iesniegt jebkādu digitālu saturu (failus), tādus kā, tekstapstrādes dokumentus vai izklājlapas, kā arī ievadīt tekstu laukā, izmantojot tekstam paredzētos laukumus. Izglītojamo atbildes tiek novērtētas, izmantojot daudzu kritēriju vērtēšanas formu, kuru izveidojis pedagogs. Grupas biedru vērtēšanas formas procesu var izmēģināt iepriekš, izmantojot pasniedzēja izveidoto atbildes piemēru, salīdzinot ar parauga vērtējumu. Izglītojamajiem ir iespēja novērtēt vienu vai vairāku grupas biedru atbildes. Atbildētāji un vērtētāji var būt anonīmi, ja ir nepieciešams. Semināra laikā izglītojamais iegūst divus vērtējumus – viens par viņa atbildēm, otrs ir grupas biedru vērtējums.  Abi vērtējumi tiek ierakstīti vērtējumu grāmatā. 

Testu metode

Šī metode ļauj pedagogam veidot dažādu jautājumu tipu zināšanu pārbaudes. Testi var saturēt jautājumus ar atbilžu variantiem, skaitliskos jautājumus un atbilžu savienošanu. Testam iespējami vairāki mēģinājumi, ar jauktu jautājumu secību vai nejaušu atlasi no jautājumu bankas. Pedagogs var iestatīt laika limitu. Katrs mēģinājums tiek automātiski vērtēts, izņemot eseju tēmas. Pareizās un nepareizās atbildes tiek apkopotas un automātiski reģistrē vērtējumu. Testi var tikt lietoti: kursa noslēgumā; zināšanu pārbaudei par tēmu; atgriezeniskās saites izveidei; pašvērtējumam u.c. 

Pārrunu metode

Šī metode ļauj izglītojamajiem veikt rakstiskas, reālā laikā sinhronizētas pārrunas, diskusijas u.tml. Pārrunas var būt vienreizīgas vai arī tās var turpināt vienā un tai pašā laikā katru dienu vai nedēļu. Pārrunu sesijas tiek saglabātas un tās var padarīt pieejamas apskatei visiem vai arī tikai lietotājiem ar tiesībām apskatīt pārrunu sesijas žurnālus. Pārrunu metode ir īpaši noderīga grupu audzinātājiem, kad nav iespējas tikties aci pret aci ar saviem izglītojamajiem, piemēram, regulārās grupu sanāksmēs; neatkarīgi no izglītojamo atrašanās vietas pedagogs var uzzināt izglītojamo viedokli par kādu jautājumu; skolotājs var tuvāk iepazīties ar izglītojamajiem, kuri neredzamā veidā piedalās tiešsaistes kursos; skolotāji var veikt pārrunas ar izglītojamajiem, kuri īslaicīgi nevar apmeklēt nodarbības, lai tie sekotu līdzi kursa norisei un darbiem; pārrunas ar izglītojamajiem, kuri atrodas prakses vietās, sanāk kopā, lai diskutētu par savu pieredzi; jautājumu un atbilžu sesija ar uzaicinātu vieslektoru citā atrašanās vietā; sesijas, lai palīdzētu izglītojamajiem sagatavoties pārbaudes darbiem. 

Ne tik tālā pagātnē modē bija tērzētavas (chatrooms), kuros cilvēki tiešsaistē sarakstījās. To funkciju lielā mērā ir pārņēmuši sociālie tīkli, kā, piemēram, Facebook vai Google Hangouts 

Uzdevumu metode

Šī metode pedagogam ļauj uzdot uzdevumus, savākt atrisinājumus un veikt atrisinājumu novērtēšanu un atsauksmju pievienošanu. Izglītojamie var iesniegt jebkādu digitālo saturu (failus), tādus kā tekstapstrādes dokumentus, izklājlapas, attēlus, audio un video klipus. Pedagogs var arī pieprasīt izglītojamajiem ievadīt atbildes tikai teksta laukumā. Uzdevums var tikt izmantots, lai atgādinātu par reālās pasaules uzdevumiem, kas viņiem ir jāveic bezsaistē, piemēram, jāveido mākslas darbs, un tādējādi nepieprasa nekādu digitālo saturu. Pārskatot iesniegtos uzdevumus, skolotājs var atstāt atsauksmes, komentārus un augšupielādēt failus, tādus kā, izglītojamo iesniegtos darbus ar atzīmētām vietām, komentāriem un ieteikumiem vai ierunātu atsauksmi. Uzdevumi var tikt vērtēti ar skaitlisku vai pielāgotu skalu vai arī, izmantojot uzlabotu vērtēšanas metodi, piemēram, rubriku. Gala vērtējumi tiek ierakstītas vērtējumu grāmatā. 

Viki metode

Šī metode ļauj pievienot un rediģēt tīmekļa lapu kolekciju. Viki var būt koplietošanas režīmā, kad visiem ir tiesības rediģēt, vai arī individuāla, kad katram ir savs viki, kuru var rediģēt tikai katrs pats. Katras viki lapas iepriekšējo versiju vēsture tiek saglabāta, izveidojot sarakstu ar katra veiktajām izmaiņām. Viki metodes pielietojumam ir vairākas iespējas: var izmantot lekciju pierakstiem; grupu darba shēmas plānošanai un struktūras noturēšanai; grāmatas kopīgai rakstīšanai; satura veidošanai par tēmu, kuru noteicis pasniedzējs; kopīgai stāsta vai dzejas veidošanai, kur katrs dalībnieks pievieno rindu vai pantu; kā personīgais žurnāls eksāmena piezīmēm vai atkārtošanai (izmantojot individuālo viki). 

Vārdnīcas metode

Šī metode ļauj dalībniekiem veidot un uzturēt definīciju sarakstu, kā vārdnīcu, vai savākt un organizēt resursus vai informāciju. Pedagogs var atļaut pievienot failus vārdnīcas ierakstiem. Pievienotie attēli tiek attēloti ierakstā. Ierakstus var meklēt vai skatīt alfabētiskā secībā vai sakārtotus pēc kategorijas, datuma vai autora. Ieraksti var tikt apstiprināti pēc noklusējuma vai arī pieprasīt pasniedzēja apstiprināšanu pirms tie kļūst redzami pārējiem. Pedagogs var iestatīt iespēju, automātiski saskaitīt ierakstus. Pasniedzējs var atļaut komentēt ierakstus. Pasniedzēji vai izglītojamie (grupas biedru vērtēšana) var vērtēt ierakstus. Vērtējumi var tikt apvienoti, lai izveidotu galīgo vērtējumu, kas tiks ierakstīts vērtējumu žurnālā. 

Ārējo rīku izmantošanas metode

Šī metode ļauj izglītojamajiem savstarpēji sadarboties ar mācību resursiem un aktivitātēm citās tīmekļa vietnēs. Piemēram, ārējais rīks var nodrošināt pieeju jaunam mācīšanās tipam, izmantojot publicētāja mācību materiālus. Ārējie rīki ir mācību konteksta atpazīstošs, tas ir, tiem ir pieeja informācijai (institūcija, kurss un vārds) par lietotāju, kas ir ievietojis rīku; ārējie rīki atbalsta lasīšanu, atjaunošanu un vērtējumu dzēšanu. 

Failu ievietošanas metode

Šī metode ļauj pasniedzējiem izmantot failu kā mācību resursu. Jāatceras, lai izglītojamie varētu atvērt failu, viņu datoros ir nepieciešama piemērota programmatūra. Failu var izmantot, lai koplietotu mācību stundās izmantotās prezentācijas u.c. Ar lejupielādētajiem failiem izglītojamie var iepazīties arī savos viedtālruņos. 

Satura pakotne 

Tas ir failu kopums, kas ir iepakots saskaņā ar pieņemto standartu, tā, ka tie var tikt atkārtoti izmantoti dažādās sistēmās. IMS satura pakotnes modulis ļauj augšupielādēt tādas satura pakotnes kā zip failus un pievienot kursam kā resursu. Saturs parasti tiek attēlots vairākās lapās ar navigāciju starp tām. Ir vairākas satura attēlošanas iespējas: uznirstošajā logā, ar navigācijas izvēlni vai pogām, utt. IMS satura pakotne var tikt lietota, lai attēlotu multivides saturu un animācijas. 

Mapju izmantojuma metode

Tā ļauj pasniedzējiem attēlot vienā mapē saistītos failus, samazinot ritināšanu kursa lapā. Mape var tikt lietota: failu sērijai par vienu tematu, piemēram, failu kopums ar iepriekšējo eksāmenu dokumentiem pdf formātā vai attēlu failu kolekcija, kuru izmantos noteiktā projektā; lai nodrošinātu ar koplietojamu augšupielādes vietu pasniedzējiem kursa lapā (atstājot mapi slēptu, bet redzamu tikai pasniedzējam). 

URL izmantojuma metode

Šī metode ļauj pedagogam izmantot tīmekļa adresi kā kursa resursu. Viss, kas ir brīvi pieejams tiešsaistē, piemēram, dokumenti vai attēli, var tikt sasaistīti; URL nav jābūt vietnes mājas lapai. Noteiktas mājas lapas URL var nokopēt un ievietot vai pasniedzējs var izmantot failu izvēlni un izvēlēties saiti no repozitorija, tāda kā, Flickr, YouTube vai Wikimedia. 

Krustvārdu mīklu metode

Ar programmas EclipseCrossword palīdzību pedagogs dažu minūšu laikā, attiecīgajā laukumā iekopējot jautājumus, un otrā- pareizās atbildes, katras tēmas noslēgumā var izveidot krustvārdu mīklu. Savietošana pa horizontālajām un vertikālajām līnijām tiek veikta datorizēti. 

Kahoot un mācību spēles 

Ar šīs metodes palīdzību skolotājs var organizēt iepriekš sagatavotu viktorīnu. Uz ekrāna projicē jautājumus ar atbilžu variantiem. Izglītojamie savos viedtālruņos uzklikšķina uz kādu no piedāvātajiem. Otrs veids, kā izmantot Kahoot metodi, ir pirms jautājumu projicēšanas skolotājs izskaidro kādu tēmu un, kad tas ir izdarīts, skolotājs piedāvā atbilžu variantus. 

Ir neskaitāmas vietnes arī ar spēlēm, testiem un viktorīnām, ko izmantot mācīšanās nolūkiem, piemēram, testi, krustvārdu mīklas un iegaumēšanas treneri. Viens no pirmajiem šāda veida risinājumiem bija Hot Potatoes, kurš gan starplaikā izskatās morāli novecojis un ir nākuši vietā vizuāli atraktīvāki produkti 

Teams un Skype 

Teams un Skype nodrošina balss, teksta un video sazināšanos. E-mācībām tas piedāvā dažas interesantas papildus iespējas, piemēram, datora ekrāna parādīšanu, failu apmaiņu un konferenču zvanu. 

Skype ir visiem zināms, tas ir daudzu gadu garumā pārbaudīts risinājums un tas darbojas uz visām platformām. Konferenču zvaniem zvanu kvalitāte mēdz būt nestabila. 

Arī Google piedāvā līdzīgu pakalpojumu, bet nav nepieciešams instalēt atsevišķu programmatūru Google Hangouts.

Ekrāna kopīgošana 

Ir daudzas programmas, kuras ļauj citiem cilvēkiem tiešsaistē rādīt savu datora ekrānu, piemēram, lai rādītu prezentāciju vai apmācītu datora lietās. Citas programmas iet soli tālāk un ļauj citam cilvēkam piekļūt savam datoram, piemēram, lai tajā novērstu kādu problēmu. Izcils produkts šajā jomā ir Teamviewer, kuru nekomerciālos nolūkos var lietot bez maksas 

Simulācijas 

Datora simulācijas ļauj atdarināt reālas problēmas virtuālā pasaulē, ļaujot cilvēkiem trenēties un attīstīt savas prasmes drošā vidē. Viens no pionieriem šajā jomā ir ASV armija, kas izmanto datora spēles zaldātu apmācīšanai. Pastāv brīvas alternatīvas, piemēram, OpenSimulator un Second Life, kas ap 2005. gadu bija ļoti populāra virtuālā pasaule. Daudzas mācību iestādes meklēja ceļus, kā šo vidi izmantot mācīšanas nolūkiem. Atsevišķi centieni vēl ir dzīvi, piemēram, ES projekts IVY pēta iespējas to izmantot tulku sagatavošanas procesā. 

Kopdarbs 

“Mākoņu glabātuves”, kā piemēram, Office 365,  Dropbox, ļauj vienviet padarīt pieejamos failus. Viena no iespējām, kā to izmantot mācību procesā, ir izveidot kopīgu mapi, kurā katrs dalībnieks ievieto savus kursa darbus vai citus resursus.  

Risinājumi, kā Office 365Google Drive vai Zoho, iet soli tālāk, jo failu glabāšana ir papildināta ar tiešsaistes ofisa aplikāciju, ļaujot vairākiem cilvēkiem vienlaikus strādāt pie viena un tā paša dokumenta. 

Līdzīgs princips darbojas “wiki” dokumentiem: Wiki ir programmatūra, kas ļauj ērti radīt kompleksus dokumentus, piemēram, instrukcijas vai zināšanu datubāzes. Slavenākā wiki vietne ir Vikipēdija, bet ir dauzi citi noderīgi resursi, kas izmanto šo tehnoloģiju. Var ieskatīties bloga rakstā Best Educational Wikis of 2011, lai gūtu priekšstatu par dažiem šāda veida vietnēm izglītības jomā. Populāra vietne jauniešu vidū ir Harry Potter Wiki, kurā ir radītas vairāk nekā 11.000 lapu (salīdzinājumā: Vikipēdijas latviešu versijā ir 687.000 rakstu). 

Padlet ir vienkārši lietojama tiešsaistes platforma, kurā glabāt un dalīties ar idejām. Trello iet soli tālāk, piedāvājot virkni funkciju, kuras palīdzēs organizēt kopīgu projektu. 

Ir pieejamas kopīgai sadarbībai un kopīgam projektu darbam radītas vietnes, kā piemēram,  OpenAtrium

Videolekcijas 

Šī metode paredz iespēju skolotājam ierakstīt lekcijas, izmantojot video ierakstīšanas iekārtu. Pēc video ieraksta apstrādes kursa vadītājs, to ievieto e-mācību vietnē. Videolekcijas var organizēt arī tiešsaistē, to apvienojot ar tērzēšanas, diskusiju un foruma iespējām reālā laikā. 

Miljoniem cilvēku dienu dienā lieto Youtube, bet vairums cilvēku neapzinās, ka tas ir izcils mācīšanās resurss, kur par gandrīz jebkuru jautājumu atrast video instrukcijas. Īso klipu formāts padara to par ideālu resursu, ko iekļaut savās mācībās. 

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart