Klases audzinātāja, pēcstundu vai aizvietojamo stundu laikā notiek psihologa un pedagoga Kaspara Bikšes vadīts interaktīvs vebinārs vispārējo, speciālo un profesionālās izglītības audzēkņiem.

Tēmas: sevis izzināšana un pilnveidošana; es ģimenē, klasē un skolā;  sabiedriskā līdzdalība; karjeras izvēle; veselība, vide un drošība.

Pieprasītākās tēmas:

  • Mācīšanās un uzvedības motivācija
  • Kā sevi iedvesmot pozitīvām pārmaiņām
  • Kā izprast sevi un uzvedību pusaudžu vecumā
  • Sekmīgas mācīšanās  pamati
  • Kā gatavoties CE?

Nepieciešams: viens dators ar stabilu interneta pieslēgumu, skandas, projektors un ekrāns. Vebinārs nodrošina attālinātu klases stundu organizēšanu izglītojamajiem, neatrodoties vienā telpā ar lektoru, bet nodrošina tādas pašas iespējas kā klātienē.

Ilgums un laiks pēc vienošanās.

Maksa 100 EUR – neatkarīgi no dalībnieku skaita un ilguma. 

Klases stundas var notikt vienlaicīgi vairākās klasēs (kurās ir dators ar stabilu interneta pieslēgumu, projektoru un ekrānu) vai visiem kopīgi skolas zālē.

Iepriekš minēto maksu var dalīt uz vairākām skolām, tāpēc, ka klases stundu vienlaicīgi var organizēt kopā ar kaimiņu skolām.

Kaspara vadīto nodarbību laikā čata lodziņā var uzdot jautājumus uz kuriem lektors mutiski atbild vai arī, ja ir liela dalībnieku grupa, tad skolēni raksta jautājumus uz lapiņām, kuras skolotājs savāc un viens šos jautājumus saraksta čata logā. 

Vebināra laikā demonstrē gan interaktīvo tāfeli, projicē dokumentus, attēlus, atskaņo mūziku, veic testus, aptaujas, demonstrē video u.c.

Pieteikšanās: 28320454, kanceleja@pedagogs.lv

www.pedagogs.lv

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart