Klases audzinātāja, pēcstundu vai aizvietojamo stundu laikā notiek psihologa un pedagoga Kaspara Bikšes vadīts interaktīvs vebinārs vispārējo, speciālo un profesionālās izglītības audzēkņiem.

Tēmas: sevis izzināšana un pilnveidošana; es ģimenē, klasē un skolā;  sabiedriskā līdzdalība; karjeras izvēle; veselība, vide un drošība.

Gatavās tēmas:

Mācīšanās un uzvedības motivācija jeb kā sevi iedvesmot pozitīvām pārmaiņām.
Kā izprast sevi un uzvedību pusaudžu vecumā.
Sekmīgas mācīšanās  pamati

Nepieciešams: viens dators (ar tumbām un kameru- lai lektors redz, kas notiek klasē) ar stabilu interneta pieslēgumu, projektors un ekrāns. Vebinārs nodrošina attālinātu klases stundu organizēšanu izglītojamajiem, neatrodoties vienā telpā ar lektoru, bet nodrošina tādas pašas iespējas kā klātienē.

Ilgums un laiks pēc vienošanās. Vislabāk piektienās pirmā mācību stunda vai pirmās divas.

Var rīkot gan klasēs, gan skolas zālē.

Maksa 80 Eur – neatkarīgi no dalībnieku skaita un ilguma 3 pasākumi mācību gada laikā vai 12 Eur ikmēneša maksa (astronmiskais gads) – tad nodarbību daudzums ir neierobežotā skaitā.

Klases stundas var notikt vienlaicīgi vairākās klasēs (kurās ir dators ar stabilu interneta pieslēgumu, projektoru un ekrānu) vai visiem kopīgi skolas zālē.

Iepriekš minēto maksu var dalīt uz vairākām skolām, tāpēc, ka klases stundu vienlaicīgi var organizēt kopā ar kaimiņu skolām.

Kaspara vadīto nodarbību laikā čata lodziņā var uzdot jautājumus uz kuriem lektors mutiski atbild vai arī, ja ir liela dalībnieku grupa, tad tad skolēnu raksta jautājumus uz lapiņām, kuras skolotājs savāc un viens, kurš sēž pie datora, anonīmi šos jautājumus saraksta čata logā. Vai otrs variants katrs pa vienam pienāk pie mikrofona un uzdod jautājumu mutiski. 

Vebināra laikā demonstrē gan interaktīvo tāfeli, projicē dokumentus, attēlus, atskaņo mūziku, veic testus, aptaujas, demonstrē video u.c.

Par kopīgu semināru organizēšanu, atrodoties dažādās klasēs un skolās, var organizēt ne tikai klases stundas, bet arī kopā ar kaimiņu skolas pedagogiem rīkot tālākizglītības kursus, metodisko apvienību (komisiju) sanāksmes un tematiskās lekcijas izglītojamo vecākiem (vecāku sapulces).

Pieteikšanās: 27583454, kanceleja@pedagogs.lv

www.pedagogs.lv

Annemartas Kreituses zīmējums

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart