Ilga Kušnere,  izglītības zinātņu mg. transpersonālās psiholoģijas speciālists – konsultants,  LU pedagoģijas  zinātņu doktorante, personības  un  skolotāju  profesionālās izaugsmes trenere, pašizziņas metodisko materiālu autore, dzīves skolotāja.

Profesionālā pašpieredze  un dzīves pieredze palīdz vērot un izprast sevi, līdzcilvēkus un dabu  mijsakarībā, iedvesmo dzīvot un radoši strādāt. Atklājot savu patieso Es, mācos  dzīvot ar laimes  un pateicības izjūtu pret sevi un citiem.

Piedāvāju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, interaktīvus seminārus, lekciju ciklus par pašizziņu, metodisko darbu pedagogu  profesionālās kompetences pilnveidē, kā arī lekcijas bērnu vecākiem, skolēniem par dzīves  izaicinājumiem un to reāliem risinājumiem Šeit un Tagad.   

Ilgas nodarbības novembrī

Tikšanās ar skolēniem – garīgās un profesionālās izaugsmes stunda skolotājam. Metodisks atbalsts profesionālās meistarības stiprināšanai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos! Piedalies! Praksē pieredzi! Piedzīvo!

4. novembris

17:00 – 20:00 , ceturtdiena

Ceļš pie sevis 1. mod. / 8 h /

5. novembris

12:00 -15:00 , piektdiena

Atziņas un risinājumi efektīvai pedagogu sadarbībai ar skolēnu vecākiem /8h/

8. novembris

13:00 – 15:00 , pirmdiena

Audzināšanas darba pamatprincipi mūsdienu pedagoģiskajā procesā /8h/

9. novembris

11:00 -14:00 , otrdiena

Mācību metodes un paņēmieni veiksmīgas kompetenču pieejas īstenošanā /8h/

10. novembris

11:00 –14:00 , trešdiena

Ierosinājumi praktiskai darbībai izglītojamo rakstura veidošanā /8h/

11. novembris

12:00 – 15:00, ceturtdiena

Metodisks atbalsts lasītprasmes veicināšanai / 8h /

12. novembris

10:00 – 13:00 , piektdiena

Skolotājs – mūsdienīga mācību procesa vadītājs /8h /

15. novembris

14:00 – 17:00 , pirmdiena

Atziņas un risinājumi efektīvai pedagogu sadarbībai ar skolēnu vecākiem /8h/

25. novembris

12:00 – 15:00 , ceturtdiena

12:00 –15:00 , ceturtdiena

Attīstošais dialogs, dziļā klausīšanās un metodes ” / 8h/

Meistarklases pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei un garīgai izaugsmei

Dzīve ir ceļš. Tajā notiek dažādi procesi. Es, Tu, Mēs esam procesā, lai augtu!

Meistarklase

“ Izprotot sevi, saprotu citus un esmu laimīgs cilvēks ”

9. novembrī, otrdiena

18:00 – 20:00

Anotācija

“Kāda balss, tāda atbalss. Lai sāktu un uzturētu mīlošas attiecības, pats kļūsti par mīlošu cilvēku,” raksta B. Treisijs , pasaulē atzīts cilvēka potenciālo iespēju eksperts. Meistarklasē “ Izprotot sevi, saprotu citus un esmu laimīgs cilvēks ” piedāvāju :

· Atziņas, pārdomas, redzējums “ Kas ir laime? Kad es esmu patiesi laimīgs cilvēks?”

· Resursi ceļā uz laimes izjūtu sevī. / Praktisks atbalsts klausītājam/

· Domu, emociju satikšanās caur krāsām ceļā uz sevis dziļāku izprašanu, pieņemšanu.

· Uzzinātā, pieredzētā integrēšanas iespējas dzīves darbībā.

Sagatavošanās: A4 formāta balta lapa, krāsu zīmuļi vai krītiņi

Dalības maksa : 15 eiro

Meistarklase

“ Iepazīsti sevi!”

11. novembrī

18:00 – 20:00, ceturtdiena

Meistarklase “ Iepazīsti sevi!”

Anotācija

Meistarklase “ Iepazīsti sevi!”

“Jautā, atbildi, vēro un dzīvo!” – moto , ko sevī ietver meistarklase “ Iepazīsti sevi!”. Tā ir radīta pamatojoties uz autores izstrādāto metodi un metodisko līdzekli “ Iepazīsti sevi!”. Metode ir zinātniski pierādīta.

Ko var iegūt , piedaloties meistarklasē “ Iepazīsti sevi!” ?

· Piedzīvot sarunai ar sevi pašizziņas jautājumus, kas attīsta vērīgumu, stiprina sadarbību , veicina sevis apzināšanos.

· Praktiskā darbībā un sadarbībā rast atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem.

· Vērot un izprast savu un citu pieredzi, piedzīvojot esības stāvokli.

· Rast iedvesmu darbībai, izmantojot atklātos resursus.

Dalības maksa : 15 eiro

Grupas dalībnieku skaits līdz 10 cilvēkiem grupā.

Meistarklase

“ Pateicības spēks dzīves enerģijas uzturēšanai”

25. novembrī

18:00 – 20:00, ceturtdiena

“ Sekundes … Minūtes … Stundas … Nedēļas … Mēneši… Gadi … – viss mans mūžs. Kas paliek pāri? ” / I. Kušnere/

Anotācija

Ko var iegūt , piedaloties meistarklasē “ Pateicības spēks dzīves enerģijas uzturēšanai”?

· Teorētiskas un praktiskas atziņas par pateicības unikālo lomu dzīves enerģijas uzturēšanā.

· Praktiski vingrinājumi pateicības praktizēšanai dienas un mūža ritumā.

· Satikšanās ar savu patieso “ Es” caur pateicību.

Dalības maksa : 15 eiro

Grupas dalībnieku skaits līdz 10 cilvēkiem grupā.

Pieteikšanās: ilgakusnere@gmail.com

Tālr.: 26219607

 

Aktuālas Ilgas Kušneres pedagogu kompetences programmas skolēnu rudens brīvdienās

18.oktobris: no plkst. 15.00 līdz 18.30 – 8h pedagogu kompetences programma “Mācību metodes un paņēmieni veiksmīgas kompetenču pieejas īstenošanā”. Lektore Ilga Kušnere

19.oktobris: no plkst. 12.00 līdz 14.00 vai no plkst. 17.00 līdz 19:00 – 8h pedagogu kompetences programma “Metodisks atbalsts lasītprasmes veicināšanai”. Lektore Ilga Kušnere

20.oktobris: no plkst. 17.00 līdz 20.00 – 8h pedagogu kompetences programma “Ceļš pie sevis – 1. modulis”. Lektore Ilga Kušnere

22.oktobris: no plkst. 12.00 līdz 15.00 – 6h pedagogu kompetences programma “Atziņas un risinājumi efektīvai pedagogu sadarbībai ar skolēnu vecākiem. Lektore Ilga Kušnere

Maksa:
par vienu atsevišķu Ilgas Kušneres programmu – 25, 00 eiro. Ja no vienas izglītības iestādes piedalās vismaz 3 personas, tad ir atlaide 15%

Ilgas Kušneres vienotā pieteikšanās veidlapa

 

2021.gada oktobris

Ilgas nodarbības oktobrī

Tikšanās ar skolēniem – izaugsmes stunda skolotājam. Metodisks atbalsts profesionālās meistarības stiprināšanai! Piedalies! Praksē pieredzi! Piedzīvo!

6. oktobris

13:00 – 15:00 , trešdiena

Audzināšanas darba pamatprincipi mūsdienu pedagoģiskajā procesā /8h/

13. oktobris

14:00 -17:00 , trešdiena

Mācību metodes un paņēmieni veiksmīgas kompetenču pieejas īstenošanā /8h/

7. oktobris, ceturtdiena

11:00 –16:00 , ceturtdiena

Ierosinājumi praktiskai darbībai izglītojamo rakstura veidošanā /8h/

14. oktobris, ceturtdiena

12:00 – 15:00, piektdiena

Ceļš pie sevis – 1. modulis /8 h/

27. oktobris

10:00 – 13:00 , trešdiena

Skolotājs – mūsdienīga mācību procesa vadītājs /8h/

27. oktobris

14:00 – 17:00 , trešdiena

Atziņas un risinājumi efektīvai pedagogu sadarbībai ar skolēnu vecākiem /8h/

29. oktobris

12:00 –15:00 , piektdiena

Metodisks atbalsts lasītprasmes veicināšanai / 8h /

Meistarklases pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei un garīgai izaugsmei

Dzīve ir ceļš. Tajā notiek dažādi procesi. Es, Tu, Mēs esam procesā, lai augtu!

Meistarklase

“ Izprotot sevi, saprotu citus un esmu laimīgs cilvēks ”

20. oktobrī

18:00 – 20:00

Meistarklase “ Iepazīsti sevi!”

Anotācija

“Kāda balss, tāda atbalss. Lai sāktu un uzturētu mīlošas attiecības, pats kļūsti par mīlošu cilvēku,” raksta B. Treisijs , pasaulē atzīts cilvēka potenciālo iespēju eksperts. Meistarklasē “ Izprotot sevi, saprotu citus un esmu laimīgs cilvēks ” piedāvāju :

· Atziņas, pārdomas, redzējumu “ Kas ir laime? Kad es esmu patiesi laimīgs cilvēks?”

· Domu, emociju satikšanās caur krāsām ceļā uz sevis dziļāku izprašanu.

· Uzzinātā, pieredzētā integrēšanas iespējas dzīvesdarbībā.

Dalības maksa : 15 eiro

5. oktobrī

18:00 – 20:00

Meistarklase “ Iepazīsti sevi!”

Meistarklase “ Iepazīsti sevi!”

“Jautā, atbildi, vēro un dzīvo!” – moto , ko sevī ietver meistarklase “ Iepazīsti sevi!”. Tā ir radīta pamatojoties uz autores izstrādāto metodi un metodisko līdzekli “ Iepazīsti sevi!”. Metode ir zinātniski pierādīta.

Ko var iegūt , piedaloties meistarklasē “ Iepazīsti sevi!” ?

· Piedzīvot sarunai ar sevi pašizziņas jautājumus, kas attīsta vērīgumu, stiprina sadarbību , veicina sevis apzināšanos.

· Praktiskā darbībā un sadarbībā rast atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem.

· Vērot un izprast savu un citu pieredzi, piedzīvojot esības stāvokli.

· Rast iedvesmu darbībai, izmantojot atklātos resursus.

Dalības maksa : 15 eiro

Grupas dalībnieku skaits ierobežots.

2021. gada septembris

Tikšanās ar skolēniem – izaugsmes stunda skolotājam. Metodisks atbalsts profesionālās meistarības stiprināšanai! Piedalies! Praksē pieredzi! Piedzīvo!

9. septembris, 14:00 -17:00, ceturtdiena

10. septembris, 12:00 – 15:00, piektdiena

16. septembris, 14:00 – 17:00, ceturtdiena

17. septembris, 12:00 – 15:00, piektdiena

20. septembris, 14:00 – 17:00, pirmdiena

28. septembris, 14:00 – 17:00, otrdiena

30. septembris, 13:00 – 16:00, ceturtdiena

Pieteikšanās

 Meistarklases pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei

 Dzīve  ir ceļš. Tajā notiek dažādi procesi.  Es, Tu, Mēs   esam procesā, lai augtu!

 Meistarklase “ Izprotot sevi, saprotu  citus un esmu laimīgs cilvēks ”

29. septembrī

15 : 00 – 17:00 , trešdiena

Meistarklase “ Izprotot sevi, saprotu  citus un esmu laimīgs cilvēks ”

5. oktobrī

18:00 – 20:00

Meistarklase “  Iepazīsti sevi!”

 Meistarklašu anotācija

“Kāda balss, tāda atbalss. Lai sāktu un uzturētu mīlošas attiecības, pats kļūsti par mīlošu cilvēku,” raksta B. Treisijs , pasaulē atzīts cilvēka potenciālo iespēju eksperts.  Meistarklasē “ Izprotot sevi, saprotu  citus un esmu laimīgs cilvēks ” piedāvāju :

  •  Atziņas, pārdomas, redzējumu  “ Kas ir laime? Kad es esmu patiesi laimīgs cilvēks?”
  •  Domu, emociju  satikšanās caur krāsām ceļā uz sevis dziļāku izprašanu.
  • Uzzinātā, pieredzētā integrēšana dzīvesdarbībā.

Dalības maksa :  15 eiro

Meistarklase “  Iepazīsti sevi!”

 “Jautā, atbildi, vēro un dzīvo!” – moto ,   ko sevī ietver meistarklase “ Iepazīsti sevi!”. Tā ir  radīta pamatojoties uz autores izstrādāto  metodi un metodisko līdzekli “ Iepazīsti sevi!”. Metode ir zinātniski pierādīta.

 Ko var iegūt , piedaloties meistarklasē “ Iepazīsti sevi!” ?

  • Piedzīvot sarunai ar sevi  pašizziņas jautājumus, kas attīsta vērīgumu, stiprina sadarbību , veicina sevis apzināšanos.
  •  Praktiskā darbībā  un sadarbībā rast atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem.
  •  Vērot un izprast savu un citu pieredzi, piedzīvojot esības stāvokli.
  •  Rast iedvesmu darbībai, izmantojot atklātos resursus.

Dalības maksa :  15 eiro

 Grupas dalībnieku  skaits ierobežots.

Pieteikšanas

Kontakti: ilgakusnere@gmail.com

Tālrunis: 26219607

Sīkākas ziņas par programmām un pieteikšanās veidlapa

Datums, laiksTēmaPiezīmes
3. augusts
09.00–13.00
Otrdiena
Metodisks atbalsts lasītprasmes veicināšanā /8h/ Četras akadēmiskās stundas tiešsaistē- četras – pašmācībā pēc izsūtītajiem mācību materiāliem   
4. augusts
09.00–13.00 Trešdiena
Skolotājs – mūsdienīga mācību procesa vadītājs /8h/  Četras akadēmiskās stundas tiešsaistē- četras – pašmācībā pēc izsūtītajiem mācību materiāliem 
10. augusts
09.00–13.00
Otrdiena
Caurviju prasmes efektīvam 21. gadsimta izglītības procesam /8h/ Četras akadēmiskās stundas tiešsaistē- četras – pašmācībā pēc izsūtītajiem mācību materiāliem
Pieteikšanās veidlapa
   
11. augusts
14.00–17.00 Trešdiena
Metodisks atbalsts pedagogam darbā ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem /6h/  Trīs akadēmiskās stundas tiešsaistē- trīs – pašmācībā pēc izsūtītajiem mācību materiāliem
Sīkākas ziņas un pieteikšanās veidlapa
 
17. augusts
13.00-17.00
Otrdiena
Mācību metodes un paņēmieni veiksmīgas kompetenču pieejas īstenošanā  /8h/ Četras akadēmiskās stundas tiešsaistē- četras – pašmācībā pēc izsūtītajiem mācību materiāliem
Sīkākas ziņas un pieteikšanās veidlapa
 
18. augusts
09:00–13.00 Trešdiena
Audzināšanas darba pamatprincipi mūsdienu pedagoģiskajā procesā /8h/  Četras akadēmiskās stundas tiešsaistē- četras – pašmācībā pēc izsūtītajiem mācību materiāliem
Sīkākas ziņas un pieteikšanās veidlapa
 
19. augusts
09:00-13.00 Ceturtdiena
Ierosinājumi praktiskai darbībai izglītojamo rakstura veidošanā /8h/  Četras akadēmiskās stundas tiešsaistē- četras – pašmācībā pēc izsūtītajiem mācību materiāliem
Sīkākas ziņas un pieteikšanās veidlapa
 
20. augusts
09.00-12.00 Piektdiena
Ceļš pie sevis – 1. modulis /6 h/ Trīs akadēmiskās stundas tiešsaistē- trīs – pašmācībā pēc izsūtītajiem mācību materiāliem
Sīkākas ziņas un pieteikšanās veidlapa
 
24. augusts
09.00-12.00
Otrdiena
Metodisks atbalsts pedagogam darbā ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem /6h/  Trīs akadēmiskās stundas tiešsaistē- trīs – pašmācībā pēc izsūtītajiem mācību materiāliem
Sīkākas ziņas un pieteikšanās veidlapa
 
25. augusts
09:00–13.00 Trešdiena
Atziņas un risinājumi efektīvai pedagogu sadarbībai ar skolēnu vecākiem /8h/ Četras akadēmiskās stundas tiešsaistē- četras – pašmācībā pēc izsūtītajiem mācību materiāliem  
Sīkākas ziņas un pieteikšanās veidlapa
30. augusts
09.00-13.00 Pirmdiena  
Skolotājs – mūsdienīga mācību procesa vadītājs /8h/  Četras akadēmiskās stundas tiešsaistē- četras – pašmācībā pēc izsūtītajiem mācību materiāliem
Sīkākas ziņas un pieteikšanās veidlapa
 
31. augusts
09:00-13.00
Otrdiena
Ierosinājumi praktiskai darbībai izglītojamo rakstura veidošanā /8h/  Četras akadēmiskās stundas tiešsaistē- četras – pašmācībā pēc izsūtītajiem mācību materiāliem
Sīkākas ziņas un pieteikšanās veidlapa
 

Ierosinājumi praktiskai darbībai  izglītojamo rakstura  veidošanā /8h/

Caurviju prasmes efektīvam 21. gadsimta izglītības procesam /8h/

Metodisks atbalsts pedagogam darbā ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem  /6 h/

Atziņas un risinājumi pedagogu profesionālai sadarbībai ar skolēnu vecākiem /6h/

Ceļš pie sevis /8h/ 1.modulis

Mācību metodes un paņēmieni veiksmīgas kompetenču pieejas īstenošanā /8h/

Metodisks atbalsts lasītprasmes veicināšanā /8h/

Skolotājs – mūsdienīga mācību procesa vadītājs /8h/

Audzināšanas darba pamatprincipi mūsdienu pedagoģiskajā procesā /8h/

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart