Ievada vietā (ievadam ir tikai ilustratīva nozīme, grāmatas satura fragmenti tiks publicēti tuvākajā laikā)

Pirms mēs sākam strādāt ar šo mācību grāmatu, izlasīsim un rūpīgi izpildīsim apakš minēto!
Vispirms mēs definējam savus mērķus darbā ar šo mācību grāmatu!
 • Mēs veicinām savu pašaudzināšanas un pašizglītības treniņu mācību gada garumā.
 • Mēs sevī ieaudzinām pozitīvu attieksmi pret sevi, ģimeni, mācībām, skolu, klasesbiedriem, skolotājiem un valsti.
 • Mēs apgūstam prasmi plānot un sasniegt pozitīvus mērķus, pārvaldīt savas emocijas un lietderīgi plānot savu laiku.
 • Mēs uzlabojam savas uzvedības, sekmības un citu sasniegumu motivāciju, kā arī attīstām veiksminieka domāšanu.
 • Mēs sevī attīstām pozitīvu pārliecību un pašnovērtējumu, uzlabojam attiecības ar ģimenes locekļiem, klasesbiedriem un skolotājiem.
Mūsu mērķu uzdevumi, jēga un nozīme darbā ar šo mācību grāmatu

Noskaidrojot un pierakstot savus pozitīvos mērķus un rīcību to sasniegšanai, mēs, skolēni/audzēkņi (izglītojamie), bez grūtībām varam iemācīties ne tikai plānot savu nākotni, bet arī to pārvaldīt. Mērķu un uzdevumu pierakstīšanai piemīt patiešām brīnišķīga īpašība. Lietojot šo mācību grāmatu, jau pirmajās dienās sapratīsim to, ka tas, kas ir pierakstīts, tiek sasniegts daudz ātrāk un efektīvāk.

Ar šīs mācību grāmatas palīdzību mēs iemācīsimies nošķirt svarīgo no nesvarīgā, spēsim atšķirt tuvākos mērķus no tālākiem. Mēs mācīsimies sastādīt plānu mācību gadam un mēne­sim. Pozitīvu mērķu un uzdevumu plānošanai iztērētais laiks atmaksāsies daudzkārtīgi.

Mācību grāmata  mums palīdzēs iemācīties saskatīt noderīgo un lietderīgo itin visā, kas no­tiek un notiks šī mācību gada laikā. Mācību grāmata ļaus netērēt laiku un enerģiju pār­dzīvojumiem, bet gan koncentrēties uz to, kas jāizprot un jāmaina mūsu domāšanā, attieksmē un uzvedībā. Tikai tagad mēs pa īstam sāksim izprast un apgūt to, ko nozīmē devīze „Skolas laiks ir manas turpmākās dzīves mācībstunda”.

Pildot mācību grāmatā esošos uzdevumus,  pildīsim ar īpašu uzcītību. Regulāra uzdevumu izpilde izmainīs mūsu apziņu un attiecības ar klasesbiedriem, skolotājiem un visu apkārt notiekošo. Katru izpildīto uzdevumu atzīmēsim šajā mācību grāmatā. Regulāra uzdevumu izpilde ir efektīvs līdzeklis, kas mums palīdzēs izmainīt sevi, un tas nozīmē — arī apkārtējo pasauli- attiecības ar ģimeni, skolu, klasesbiedriem un skolotājiem. Tādēļ tos izpildīsim apzinīgi un regulāri!

Mēs katras mācību grāmatas lappuses ārmalās sastapsimies ar pozitīviem padomiem un uzmundrinājumiem, kā arī citātiem un citām katram skolēnam noderīgām lietām. Tie dienu no dienas pozitīvi iedarbosies uz mūsu domāšanu un uzvedību. Tie ļaus mums vieglāk veidot pozitīvu pārliecību, celt savu pašapziņu, gūt lielāku mācīšanās un uzvedības motivāciju un apgūt veiksminieka domāšanu.

Padomi un pamudinājumi mums nav jāatkārto no galvas kā dzejolis, pilnīgi pietiek ar to, ka katru dienu dienasgrāmatu šķirstām un regulāri ierakstām tajā prasīto. Smadzenes iegaumē visu, ko redz mūsu acis, pat ja mēs to neapzināmies. Lai gan, ja padomus un atgādinājumus pārlasīsim divas trīs reizes, mūsu pašaudzināšanas un pašizglītības efekts palielināsies vairākas reizes.

Visa mācību gada ga­rumā ik dienas pierakstīsim savas labās domas, darbus un pozitīvās apņemšanās (plānus), novērojumus, pārdomas un atklājumus. Nedēļas beigās ar draudzīgu attieksmi to dosim pārlasīt un parakstīt savam klases audzinātājam un saviem tuvākajiem cilvēkiem. Šajā mācību grāmatā drīkst rakstīt tikai pozitīvo, jo tās saturs ir koncentrēts tikai uz labo, nevis slikto.

Mēs esam pamanījuši ne reizi vien, ka tad, kad galvā ienāk laba doma, risinājums vai lieliska ideja, pa rokai nav kur to pierakstīt. Pēc tam skolas ikdienas steigā mēs šo ideju aizmirstam – tātad paliek nerealizēta. Šī mācību grāmata saglabās mūsu pozitīvās domas un idejas un neļaus tām pazust. Ņemsim šo grāmatu līdzi uz visām mācību stundām- vienalga- vai tā būtu matemātika vai sports, tad mūsu pozitīvās idejas un apņemšanās mūsu dzīvē realizēsies ar divkāršu spēku.

Lai strādātu ar šo mācību grāmatu un nepamestu to novārtā ikdienas steigas dēļ, vajadzīga vienīgi mūsu vēlme un griba kļūt par veiksminieku.

Mācību grāmata orientēta uz pašaudzināšanas un pašizglītības darba sākšanu jebkurā mācību gada mēnesī, bet tūlīt pat, ne dienu vēlāk! Ierakstīsim savu apņem­šanos strādāt ar sevi visa mācību gada garumā! Ja kāda iemesla dēļ esam pārtraukuši sevis pilnveides darbu, vēlāk varam visu atsākt no vietas, līdz kurai bijām tikuši.

Pirmais uzdevums

Uzrakstīsim savas apņemšanās, strādājot ar šo mācību grāmatu!

 1. Manas apņemšanās, strādājot ar šo mācību grāmatu:
 2. Manas pārdomas par apņemšanās un izvirzīto mērķu nozīmi:

Tagad mēs uzsākam jaunu mācību gadu un citādāku, nekā iepriekš! Šādu svarīgu lietu nedrīkst atstāt pašplūsmā. Ir jāsaplāno viss, ko gribam sasniegt. Laiks un pūliņi, ko ieguldīsim savas dzīves plānošanā, atmaksāsies daudzkārtīgi. Apņemties un plānot — tas nozīmē ielikt pamatus sekmīgam mācību gadam.

 • Mērķis ir tas, ko vēlas, cenšas īstenot, sasniegt; arī nolūks.
 • Pašaudzināšana ir sistemātisku darbību kopums, kura mērķis ir savas personības pilnveidošana.
 • Pašizglītība ir izglītība, ko iegūst, mācoties patstāvīgi.
 • Es esmu pārliecināts, ka citus ar varu nevar piespiest mainīties, tikai varu piedāvāt viņiem pozitīvu attieksmi, kurā viņiem radīsies iespēja mainīties, ja vien viņi to vēlēsies.
 • Es saprotu, ka citi nevar mainīties manā vietā.
 • Es esmu vienīgais šis neatkārtojamais „Es”!

Es neesmu ne­viens cits no citiem skolēniem skolā. Es esmu neatdarināms un neatkārtojams audzēknis, kuram ir savas spējas un savi talanti. Neviens nevar visu izdarīt tieši kā es. Nav ne sacensības, ne salīdzināšanas. Es vienkārši esmu savas mīlestības un atzinības vērts. Es esmu brīnišķīga būtne. Es esmu brīvs cilvēks ar tiesībām veikt savu izvēli skolā dzīvot tādu dzīvi, kādu es to pats izvēlos!

 • Ja es vēlos, lai skolotāji un klasesbiedri mani pieņem tādu, kāds es esmu, arī man viņi jāpieņem tādi, kādi viņi ir.
 • Es vēlos, lai skolotāji un klasesbiedri mani pieņemtu bez iebildumiem un pretenzijām, taču dažkārt es pats atsakos to darīt.
 • Prasīt no citiem, lai tie būtu tādi, kādus es tos vēlos redzēt, nav iespējams, toties es varu viņiem piedāvāt pozitīvu attieksmi, draudzīgu gaisotni, kurā viņiem radīsies iespēja mainīties pozitīvā virzienā, ja vien viņi to vēlēsies.
 • Man  ir viegli augt un mainīties draudzīgā un cieņas pilnā  gaisotnē.
 • Es ik dienas paraugos uz savu skolu un allaž sev apjautājos: „Vai tā ir tā skola, kur man tiešām patīk mācīties?”. Vai tā ir gana draudzīga, ērta un jauka? Es saprotu- ja man tā nešķiet laba, tad tajā nekad nejutīšos pasargāts. Es atzīstu, ka skola ir daļa arī no mana atspulga.
 • Skola laba vai slikta man liksies precīzi tāda, kāds esmu es pats.
 • Ja skola man liekas patīkama, tas nozīmē, ka uz to es raugos pozitīvi, ja nepatīkama- tad raugos negatīvi.
 • Manā dvēselē nav nolieguma, es atbrīvojos neveiksminieka domāšanas, kur nemitīgi skan: “Tu neesi pietiekami labs!”.

 

Annemartas Kreituses zīmējums ©

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart