Sociālā darbinieka profesionālās kompetences pilnveides programma "Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana sociālajā darbā" 

17

Apraksts

Sociālā darbinieka profesionālās kompetences pilnveides programma “Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana sociālajā darbā” 
 
Mērķauditorija

Sociālajā darbā strādājošie

Izsniedzamais dokuments

Saskaņota 6 stundu profesionālās kompetences programmas apguves apliecība saskaņā ar Ministru Kabineta noteikto paraugu

LR IZM izglītības iestāžu reģistra nr.: 4380802520
* Apmaksu var veikt arī pēc programmas apguves

* Pilnu kompetences programmu var apgūt arī pašmācības ceļā pēc izsūtītajiem materiāliem

Tēmas
1.Sevis izzināšana kā viens no negatīvo emociju pārskatīšanas veidiem un ceļš uz harmonisku labvēlīgas psiholoģiskās mikrovides veidošanu sociālajā darbā, mikrovides jēdzienu dažādās interpretācijas.
2.Sociālo darbinieku valodas lietojums, ķermeņa valoda kā apziņas un mikrovides veidotājs, cilvēku reakcijas uz situācijām labvēlīgas sociālās vides veidošanā.
3.Garīgie meklējumi sociālās vides veidošanā labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanas aspektā.
4.Psihes ciešā saikne ar veselību, profilakse un psihohigiēnas pasākumi.
5.Labvēlīga psiholoģiskā vide, subjektīvisms un objektivitāte, pozitīvas attiecības ar apkārtējiem, tās holiskie meklējumi labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanas aspektā.
6. Ārējā un iekšējā psiholoģiskā vide, krāsu ietekme uz uzvedību, terapijas formas un pašpalīdzības vingrinājumi, iemācītais optimisms, intervences metodes, attieksme pret sevi – stereotipu un ierasto uzvedības principu pārskatīšana labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanas kontekstā

Maksa

17.00 EUR par programmu no personas par 6 stundu kompetences programmas apguvi jeb 2.60 eiro par vienu akadēmisko stundu
* Apmaksu var veikt arī pēc programmas apguves
* Ja ir nepieciešams lielāks stundu skaits, lūdzu, to minēt pieteikšanās veidlapā
Programmas rīkotāja iestādes maksājuma rekvizīti

Latvijas Psiholoģijas muzejs

Reģistrācijas numurs: 40008208790
Swedbank HABALV22
Konts: LV66HABA0551039576672
Maksājuma mērķis: 2023.gada 11.maija  sociālā darbinieka kompetences pilnveides programma “Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana sociālajā darbā”.

Programmas īstenotāja iestāde

Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola

Dibinātāja reģistrācijas nr.: 40002113833

LR IZM reģistrācijas nr.: 4380802520

Paldies tiem, kuri jau ir pieteikušies!

Programmas pasūtītājs

Latvijas Psiholoģijas muzejs, biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008208790
 Programmas īstenotāja iestāde
Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola
LR IZM izglītības iestāžu reģistra nr.: 4380802520

Programmas vadītājsKaspars Bikše, vairāku augstskolu lektors, psiholoģijas doktorants, 15 grāmatu autors.

Sīkāka informācija
Tālruņa numurs: 26254215, 28320454
 
 

Pieteikšanās veidlapa

Show Buttons
Hide Buttons
Cart