Inovatīvi integrēts psiholoģisks 12 stundu kurss, kur pedagogi var apgūt psiholoģiskās barjeras pārvarēšanu valsts valodas apguvē.

Kursa cena: EUR 24 /no personas/                       

Vieta: attiecīgajā izglītības iestādē

Kursu lektors: Filoloģijas maģistrs un psiholoģijas zinātņu doktorants Kaspars Bikše

Pēc kursu beigšanas tiks izsniegta saskaņota pedagogu kompetenču pilnveides kursu apliecība

Pieteikties: kanceleja@pedagogs.lv

Programmas nosaukums. Psiholoģiskās barjeras pārvarēšana valsts valodas apguvē.
Programmas mērķauditorija. Pirmsskolas, vispārējās, profesionālās, interešu un speciālās izglītības skolotāji.
Programmas mērķis. Sekmēt pedagogu psiholoģiskās barjeras pārvarēšanu valsts valodas apguvē, apgūstot dažādu spēļu un situāciju  paņēmienus, kā pilnveidot prasmi pārvarēt psiholoģisko barjeru, integrēties vienotā komandā un apgūt saliedētības gara veidošanas principus un paņēmienus.
Programmas uzdevums. Radīt priekšnosacījumus psiholoģiskās barjeras pārvarēšanā valsts valodas apguvē, nostiprinot dalībnieku prasmes, iemaņas un kompetences konstruktīvas sadarbības veidošanā un prasmē rūpēties par labvēlīgas sadarbības veidošanas principiem, nodrošinot to pilnveidi ar sistēmiski strukturētām stratēģijām, pieejām un metodēm.
Plānotie rezultāti. Pedagogi iegūst prasmes psiholoģiskās barjeras pārvarēšanā latviešu valodas apguvē, apgūst dažādus praktiskus veidus, kas palīdz integrēties vienotā komandā, apgūst vingrinājumus uztveres principu, attieksmes maiņai pret sevi un pārējiem kolēģiem.

 

  • Aktuāli un praktiski kursi mazākumtautību skolu pedagogiem “Kā uzsākt un nobeigt mācību stundu valsts valodā”

www.pedagogs.lv

Kanceleja, 25856256, 28320454

kanceleja@pedagogs.lv
www.pedagogs.lv

Tērzētava
Ielādē tērzētavu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart