Šī 1.septembra dāvana ir labs iesākums pozitīvām pārmaiņām skolā! 

Kaspara Bikšes autordarbs ©

Skolēna uzvedības un sekmības pozitīvo pārmaiņu dienasgrāmata 2016./2017.m.g. ©

Vāka noformējums: Ivita Skudiķe ©

Māksliniece: Annemarte Kreituse ©

Literārā konsultante: dr. phil. Vilma Kalme

Maketētājs: Gunārs Rutkis ©

Atbildīgais par izdevumu: Guntis Bedeicis, +371 2758320454, +371 28320454

Izdevējs: Kaspars Bikše, 2016, kaspars.bikse@gmail.com, +371 28320454

Pasūtināšanai: kanceleja@pedagogs.lv, www.pedagogs.lv

Dienasgrāmatas cena: € 5.00

Dienasgrāmata nav paredzēta atzīmju izlikšanai un skolotāju piezīmju rakstīšanai (tikai uzslavu ierakstīšanai), bet gan tikai skolēna pašaudzināšanas un pašizglītības nolūkos ar mērķi pozitīvā veidā paaugstināt savu mācīšanās un uzvedības motivāciju!

Dienasgrāmatas lietotāja mērķis:

  • Veicināt skolēna pašaudzināšanas un pašizglītības treniņu mācību gada garumā
  • Ieaudzināt sevī pozitīvu attieksmi pret sevi, ģimeni, mācībām, skolu, klasesbiedriem, skolotājiem un valsti
  • Apgūt prasmi plānot un sasniegt pozitīvus mērķus, pārvaldīt savas emocijas un lietderīgi plānot savu laiku
  • Uzlabot savas uzvedības, sekmības un citu sasniegumu motivāciju, kā arī attīstīt veiksminieka domāšanu
  • Attīstīt sevī pozitīvu pārliecību un pašnovērtējumu, uzlabot attiecības ar ģimenes locekļiem, klasesbiedriem un skolotājiem

  

Metodiskie uzdevumi

Noskaidrojot un pierakstot savus pozitīvos mērķus un rīcību to sasniegšanai, mēs, skolēni, bez grūtībām varam iemācīties ne tikai plānot savu nākotni, bet arī to pārvaldīt. Mērķu un uzdevumu pierakstīšanai savā personīgajā dienasgrāmatā piemīt patiešām brīnišķīga īpašība. Lietojot šo dienasgrāmatu, jau pirmajās dienās sapratīsim to, ka tas, kas ir pierakstīts, tiek sasniegts daudz ātrāk un efektīvāk.

Ar dienasgrāmatas palīdzību mēs iemācīsimies nošķirt svarīgo no nesvarīgā, spēsim atšķirt tuvākos mērķus no tālākiem. Mēs mācīsimies sastādīt plānu mācību gadam, mēne­sim un nedēļai. Pozitīvu mērķu un uzdevumu plānošanai iztērētais laiks atmaksāsies daudzkārtīgi.

Dienasgrāmata  mums palīdzēs iemācīties saskatīt noderīgo un lietderīgo itin visā, kas no­tiek un notiks šī mācību gada laikā. Dienasgrāmata ļaus netērēt laiku un enerģiju pār­dzīvojumiem, bet gan koncentrēties uz to, kas jāizprot un jāmaina mūsu domāšanā, attieksmē un uzvedībā. Tikai tagad mēs pa īstam sāksim izprast un apgūt to, ko nozīmē devīze „Skolas laiks ir manas turpmākās dzīves mācībstunda”.

Pildot dienasgrāmatā esošos uzdevumus  pildīsim ar īpašu uzcītību. Regulāra uzdevumu izpilde izmainīs mūsu apziņu un attiecības ar klasesbiedriem, skolotājiem un visu pārējo apkārtējo pa­sauli.

Katru izpildīto uzdevumu atzīmēsim dienasgrāmatā. Regulāra uzdevumu izpilde ir efektīvs līdzeklis, kas mums palīdzēs izmainīt sevi, un tas nozīmē — arī apkārtējo pasauli- attiecības ar ģimeni, skolu, klasesbiedriem un skolotājiem. Tādēļ tos izpildīsim apzinīgi un regulāri!

Mēs katrā dienasgrāmatas lappusē sastapsimies ar pozitīvajiem padomiem un uzmundrinājumiem. Tie dienu no dienas pozitīvi iedarbosies uz mūsu domāšanu un uzvedību. Tie ļaus mums vieglāk veidot pozitīvu pārliecību, celt savu pašapziņu, gūt lielāku mācīšanās un uzvedības motivāciju un apgūt veiksminieka domāšanu.

Padomi un pamudinājumi mums nav jāatkārto no galvas kā dzejolis, pilnīgi pietiek ar to, ka katru dienu dienasgrāmatu šķirstām un regulāri ierakstām tajā prasīto. Smadzenes iegaumē visu, ko redz mūsu acis, pat ja mēs to neapzināmies. Lai gan, ja padomus un atgādinājumus pārlasīsim divas trīs reizes, mūsu pašaudzināšanas un pašizglītības efekts palielināsies vairākas reizes.

Visa šī mācību gada ga­rumā dienasgrāmatā ik dienas ierakstīsim savas labās domas, darbus un pozitīvās apņemšanās (plānus), novērojumus, pārdomas un atklājumus. Nedēļas beigās ar draudzīgu attieksmi to dosim pārlasīt un parakstīt savam klases audzinātājam un vecākiem. Dienasgrāmatā drīkst rakstīt tikai pozitīvo! Dienasgrāmatu nedrīkst dot skolotājam, ja viņš tajā vēlas ierakstīt kādu sliktu piezīmi! Dienasgrāmatā koncentrējamies tikai uz labo, nevis slikto.

Mēs esam pamanījuši ne reizi vien, ka tad, kad galvā ienāk laba doma, risinājums vai lieliska ideja, pa rokai nav kur to pierakstīt. Pēc tam skolas ikdienas steigā mēs šo ideju aizmirstam – tātad paliek nerealizēta. Dienasgrāmata saglabās mūsu pozitīvās domas un idejas un neļaus tām pazust. Ņemsim dienasgrāmatu līdzi uz visām mācību stundām- vienalga- vai tā būtu matemātika vai sports, tad mūsu pozitīvās idejas un apņemšanās realizēsies mūsu dzīvē.

Lai strādātu ar dienasgrāmatu un nepamestu to novārtā ikdienas steigas dēļ, vajadzīga vienīgi mūsu vēlme un griba kļūt par veiksminieku. Dienasgrāmata ir orientēta uz pašaudzināšanas un pašizglītības darba sākšanu 1.septembrī. Tūlīt pat, ne dienu vēlāk! Attiecīgajā dienasgrāmatas sadaļā tūdaļ pat ierakstīsim savu apņem­šanos strādāt ar sevi visa mācību gada garumā! Ja kāda iemesla dēļ esam pārtraukuši sevis pilnveides darbu, vēlāk varam visu atsākt no vietas, līdz kurai bijām tikuši.

 

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart