Vārda dienas: Zigurds, Sigurds, Sigvards , Berenika, Berils, Berita, Beruta, Boneta, Bonija, Bonijs, Sigorts, Sigurts, Sigvars, Sigvarts, Zigo, Zigonis, Zigurts, Zigvards

Tag Archives: Audzināšana

Attālināta vecāku sapulce jeb vebināri par interesējošām tēmām un skaidrojumi par attālinātām mācībām

kanceleja@pedagogs.lv 28320454 Kaspars vecāku sapulcēs savu stāstījumu parasti strukturē, izejot no tā, kādus jautājumus klausītāji viņam uzdod visbiežāk. Katras lekcijas beigās viņš joprojām cītīgi tos turpina pierakstīt. Daži vispārīgi veidi, kā veiksmīgi sarunāties ar bērnu Ja bērns ir dusmīgs Kā bērnu iemācīt atvainoties Ja bērns ir agresīvs Ja bērns ir blēdīgs. Kā bērnu iemācīt pateikties. Ja bērns ir kauslīgs […]

Gudrība kā sava ceļa iešana; audzināšanas stundas konspekts no mācību grāmatas audzināšanas stundām

Gudrība kā sava ceļa iešana Sava ceļa gājēji bieži tiek uzskatīti par dīvaiņiem[1], kurus skolā dažkārt pat apsmej.  Un kas to dara? Tikai rūpju un ārējo vajadzību pārņemtie barā skrējēji, kuri bieži ir tik aizņemti ar cenšanos līdzināties citiem, ka sava ceļa gājējus uzskata par mazāk nozīmīgiem un ievērības cienīgiem. Patiesībā tie nav kādi dīvaini, […]

„Audzināšana – vienas paaudzes kultūrvērtību nodošana nākamajai paaudzei”

Audzināšanai kā darbībai piemīt trīs funkcijas, kas izriet no jaunās paaudzes vajadzībām: Annemartas Kreituses zīmējums. pasargāt; atbalstīt; sekmēt bērna attīstību. Pasargāt – tas nozīmē nodrošināt barību, telpu, drošību, lai bērnam būtu iespējams brīvi augt un attīstīties. Atbalstīt – un vienlaicīgi rūpēties, lai fiziskā un garīgā vide, kurā aug bērns, būtu atbalsts bērna spēju attīstībai, lai […]

Audzināšanas teorijas un prakse jeb “aizstāviet savus izglītojamos skolotāju istabā!”

Jau Latvijas brīvvalsts laika (20. gs. 20-tie – 30-tie gadi) pedagogus vieno atziņa: audzināšanā pedagoga darbība nedrīkst traucēt skolēna individualitātes izpausmei. J. Students izteica domu, ka audzināšana ir gan par zinātne, gan māksla, kurā liela nozīme ir pedagoga personībai un viņa meistarībai. Audzināšanas būtība Š.Amonašvili savos izstrādātajos “audzinātāja baušļos” izvirza prasībaspedagogam, lai pedagogs varētu veidot humānu attieksmi pret skolēnu/skolēniem: 1. Audzināšanai […]

Show Buttons
Hide Buttons