Vārda dienas: Tenis, Dravis , Denisa, Denise, Deniss, Denīza, Denīze, Deņiss, Dionisijs, Dioniss, Dionizijs, Radions, Rodions, Trofims

Tag Archives: Iekšējās kārtības noteikumi

“Ja skolēns ārkārtēju iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, par to jāinformē skolas vadība, skolotājs, obligāti jāatvainojas un klusējot jāuzraksta paskaidrojums”.

Izglītības X iekšējās kārtības noteikumi jeb slikts paraugs, lai šādu noteikumus ieviestu arī citās izglītības iestādēs.   Kategoriski aizliegts traucēt skolotāja un klasesbiedru darbu stundā, neattaisnoti, apzināti kavēt stundas sākumu, izteikt rupjas, nievājošas, apvainojošas piezīmes, skaļi sarunāties un smieties. Apzinātas traucēšanas gadījumā lieto individuālus mērus: informē administrāciju, izsauc uz skolu vecākus, rakstiski ziņo sociālajam pedagogam, […]

Show Buttons
Hide Buttons